İş Ve İşçi Davaları Davası Ve Hakları Nelerdir? 

ihbar süresi ne kadardır

İş kanunu denilen şey, işçinin menfaati göz önünde bulundurularak düzenlenen haklar olarak tanımlanmaktadır. Bu haklar nelerdir?

 İşçiye Eşit Davranış

İşverenin bünyesinde çalıştırdığı işçilerin hepsine eşit şartlarda davranması gerekmektedir. İşçinin dini, dili, ırkı, rengi, siyasi tarafı, düşünceleri her ne olursa olsun işveren eşit davranış sergilemek zorundadır. Aksi takdirde aykırı bir davranış tespit edildiğinde işçinin 4 aylık ücreti kadar bir meblağ tazminat ve aykırı davranış sonrasında işçin haklarından tam yararlanamadığı hakları geri alacaktır. Aykırı bir durumun ispatını işçi sağlamak zorundadır.

  İşe İade Edilmesi Davası

İşçinin her hangi bir neden gösterilmeksizin, iş sözleşmesinin fesih edilmesi durumunda, işçi, işe iade edilmek yargı yoluna gidebilir. Yalnız bu durumun gerçekleşebilmesi için tarafların her ikisi de işçi kanunu kapsamında çalışması ve işçinin mevcut iş yerinde 180 gün süre kadar çalışmış olması gerekmektedir. Bunun dışında iş yerinde asgari olarak 30 işçinin faaliyet göstermesi ve bu davayı açacak işçinin işverenin vekili olması gibi bir durum olmaması gerekmektedir.

 İşçin Haklı Bir Sebeple İşten Ayrılabilmesi Hakkı

İşçinin yasada belirtilen belli ilkelerde düzenlenen durumlar da iş sözleşmesini haklı nedenle fesih edebilme hakkı bulunmaktadır. Buna haklı sebeple fesih etme hakkı denilmektedir. Bu ilkelerden ilki sağlıksal nedenlerdir. Bu sebepten dolayı iş akdinin faaliyetine konu olan görevin yapılması, işin içeriğinden dolayı ortaya çıkan bir nedenle işçinin hayatı ve sağlığı için tehdit unsuru söz konusu ise ve işçinin direkt bir şekilde işveren ile ya da başka bir işçide bulaşıcı bir rahatsızlık var ise ya da işçin işi ile alakası olmayan bir hastalığa yakalanır ise işçi iş akdini fesih edebilme hakkına sahiptir.

MUTLAKA OKUMALISIN  Türkiye'de Yabancılara Çalışma İzni Nasıl Alınır?

 İşçinin Ücret Alması

İşçinin belirli bir iş karşılığında işveren tarafından sağlanan paraya denir. İşçinin bu hakkına ücret hakkı denilmektedir. Kanunen Türk Lirası ile ödemesi yapılmaktadır. Önceden açılmış olan ya da işe başlandığında iş yerinde açılan banka hesabıyla çalışılır. Bazı işverenlere göre de maaşların elden değil banka hesabına yatırılması zorunlu olmaktadır.

 Fazla Mesai Ücreti Ve Dava Açma Hakkı

Normal şartlar altında bir işçinin çalışabileceği saat bazında haftalık 45 saat kadardır. 1 gün içinde 11 saati aşmayacak kadar hesaplanarak, diğer günlere bölünmede bir kural yoktur, serbestçe bölünebilir. Fazla mesai denilen kavramın gerçekleşmesi için haftalık olarak 45 saati geçmiş olan saatler fazla mesai kavramını oluşturmaktadır. Eğer 45 saatten az çalışma süresi var ise bu kapsamda çalışılmış saatler var ise fazla mesai ücreti normal çalışma saatlerinde verilen ücretinin yüzde 50 fazlası ödenmektedir. Eğer 45 saatten fazla çalışma süresi var ise bu kapsamda çalışılmış saatler var ise fazla mesai ücreti normal çalışma saatlerinde verilen ücretinin yüzde 25 fazlası ödenmektedir. Aksi takdirde işçinin yargı yoluna gitme hakkı vardır.

 Tatil Ücretleri Ve Dava Açma Hakkı

Haftalık tatiller ve genel tatillerde işçi her hangi bir hizmet sağlamaksızın işveren tarafından o tatil günlerinde ücreti tam gün olarak almaktadır. İşveren bunu tam olarak ödemek zorundadır. Aksi yapıldığı takdirde işçiye yargı yolu açıktır.

 İşçin Sigortalı Çalışma Hakkı Ve Senelik Ücretli İzin Alma Hakkı

İşçi iş yerinde deneme zamanını da içine alacak şekilde asgari 1 sene çalışmış oldu ise senelik ücretli izin almak hakkı doğar. Bunun yanı sıra işçi çalıştığı süre sigortası yapılarak çalıştırılmalıdır.

 Kıdem Tazminatı Ve İhbar Tazminatı Hakları Ve Dava Açma Hakkı

1 seneden fazla çalışılan iş yerinde işçi kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. İhbar tazminatı ise iş akdini fesih etmek isteyen tarafın sözleşme de belirtilen sürelerde karşı tarafa ihbar etmek zorundadır. Aksi halde ihbar tazminatı alma hakkı doğar.

MUTLAKA OKUMALISIN  Boşanma Davasında Hakim Neler Sorar?

Diğer Yazılarımız:

İşçinin, başka bir iş bularak istifa etmesi halinde veya ücretini az bularak istifa etmesi halinde işyerinde kıdem ve ihbar tazminatı alması mümkün müdür?

İşçinin, işyerinde işverenine, çalışan diğer işçilere söz ve davranışlarıyla sataşması veya cinsel tacizde bulunması, işverene tazminatsız fesih hakkı verir mi?

Click to rate this post!
[Total: Average: ]
Call Now Button