Ümraniye Boşanma Avukatı

Medeni hukukun bir alt dalı olan aile hukukuna bağlı olarak çeşitli hukuki işlemleri yerine getiren avukatlara boşanma avukatı denir. Boşanma avukatlarının görev ve sorumlulukları daha çok aile hukukuna bağlı olarak ortaya çıkan boşanma, nafaka, mal paylaşımı, velayet gibi uyuşmazlıklardır. Bazen halk arasında aile avukatı olarak da bilinirler.

Boşanma süreci her çift için son derece zor ve bir o kadar da yıpratıcı bir süreçtir. Böyle bir süreçte çiftlerin uyumsuz hareketleri, arada çocukların bulunması ve mal paylaşımı gibi hukuki konuların varlığı kişiler arası ilişkilerin daha da gerilmesine neden olabiliyor. Özellikle de bu konuda yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerin önemli derecede mağduriyet yaşaması boşanma sürecinde bir avukattan destek almayı gerekli hale getirmektedir.

Boşanma Avukatının Görevleri Nelerdir?

Boşanma avukatlarının daha süresince önem vermesi gereken birtakım konular vardır. Ümraniye boşanma avukatı hizmetinden yararlanmak isteyen kişilerin bu alanda ki profesyonel avukatlardan destek alması büyük bir önem taşıyor.  Boşanma avukatlarının görevleri şu şekildedir:

 • Boşanma avukatları müvekkillerinin haklarını sonuna kadar korumakla görevlidirler.
 • Boşanma sürecinin başlatılmasına karar verildiğinde sürecin başlama işlemlerini yerine getirirler.
 • Boşanma esnasında meydana gelebilecek tüm yasal güçlüklerden haberdar olmalıdır. Bununla birlikte müvekkilini bu durumdan her zaman haberdar etmelidir.
 • İyi bir boşanma avukatının mutlaka müvekkilinin bu süreci en iyi şekilde atlatmasını sağlaması gerekmektedir.
 • Hem dava öncesi hem de dava sonrası durumlar hakkında müvekkilini bilgilendirmesi gerekir.

Tüm bunların yanında boşanma avukatları gerektiği durumlarda mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konularda da bilgilendirme yapmalıdır. Ümraniye boşanma avukatı hizmetlerinden yararlanmak bu nedenle önem taşımaktadır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati

Boşanma Avukatının Sürece Etkisi Nedir?

Boşanma davaları sırasında avukatlar tüm yasal prosedürlerin yerine getirilmesinde son derece etkilidirler. Hazırlanması gereken dava dilekçesinden, delillerin toplanmasına, taraflar arasında olabilecek uzlaşma yollarının aranmasında boşanma avukatları her detay ile yakından ilgilenirler. Hazırlanan dilekçeleri yetkili makamlara sunarak davaya hazırlanmak da avukatların birincil görevleri arasında yer alır. En iyi sonucu almaya odaklanan avukatlar müvekkilinin davadan en karlı şekilde çıkmasına yardımcı olur.

MUTLAKA OKUMALISIN  Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası

Boşanma Avukatının Davayı Açması

Ümraniye boşanma avukatı hizmetleri arasında boşanma davasının açılma süreci de bulunuyor. Öncelikle bu süreçte profesyonel bir yasal danışmana ihtiyacınız olduğunu bilmeniz gerekiyor. Boşanma avukatları da sizlerin en iyi yasal danışmanlarınızdır. Boşanmaya karar verdikten sonra avukatınıza neden boşanmak istediğinizi açık bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Avukat da sizi dinledikten sonra durumunuza en uygun şekilde dava dilekçesi hazırlıyor. Bu dava dilekçesini 3 nüsha hazırlamak durumundadır. Sonrasında ise bu dilekçeyi aile mahkemesine sunar ve o anda dava açılmış olur. Ancak davanın tam anlamı ile açılabilmesi için gerekli harçların da yatırılması gerekmektedir.

Davalarda Boşanma Avukatından Yararlanmak Mecburi Midir?

Yasal konularda her vatandaşın kendi hukuksal işlerini kendisinin takip edebilme hakkı vardır. Ancak bu süreçte karşılaşılacak olan yasal zorluklar son derece karışık ve altından kalkılmaz derecededir. Bu nedenle de davalarda iyi bir avukat ile çalışmak hem mağdur olmanızın önüne geçer hem de hak ettiklerinizi daha kolay şekilde elde etme imkânı sunar. Bir avukat ile boşanma sürecinde daha bilinçli olabilirsiniz. Aynı zamanda bu süreçte haklarınız olan konuları da avukatınız aracılığı ile öğrenebilir ve karşı tarafın karşısına daha güçlü şekilde çıkma imkânı bulabilirsiniz. Ümraniye boşanma avukatı hizmetleri ile her zaman bu yıpratıcı süreci aşmak daha kolay olacaktır.

Boşanma Avukatının Dava Hazırlığı Nasıldır?

Boşanma avukatları dava sürecine hazırlanırken birtakım konuları dikkate almak durumundadır. Müvekkili ile tam iletişim halinde olup sürecin gidişatı konusunda onu da bilgilendirmelidir. Öncelikle davanın neden açılması gerektiği konusunda müvekkiline sorular yöneltir. Boşanma davalarının sebepleri genelde şunlardır: Aldatma, eşlerden birinin diğerini küçük düşürmesi, eşlerden birinin diğerinin hayatına kast etmesi, haysiyetsiz yaşam şekli, eşlerden birinde akıl hastalığı olup olmadığı ya da evliliğin temelinin sarsılıp sarılmadığı gibi konulardır.

Boşanma nedeninin bu süreçte doğru şekilde tespit edilmesi büyük önem taşıyor. Çünkü hâkim de bu davayı boşanma nedenine göre inceleyecek ve de değerlendirecektir.

Boşanma Avukatı Arabuluculuk Yoluna Başvurur Mu?

Boşanma avukatları bazı durumlarda hem Aile Hukukuna hem de mal paylaşımına ilişkin olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklarda mahkeme dışındaki yollara da başvurmak isteyebilir. Dava açma gereği duymadan ya da dava açıldıktan sonra tarafların bir araya gelmesini sağlar. Uyuşmazlığı da taraflar arasında olumlu iletişim kurarak uzlaşma şeklinde çözmeye çalışır.

Ancak avukatın burada yapmış olduğu uzlaşma teknik bir arabuluculuk değildir. Burada avukatlar kendi temsil ettikleri tarafın haklarını koruma amacı gütmektedirler. Bu süreçte en büyük uyuşmazlık genelde mal paylaşımı üzerine çıkmaktadır. Mal paylaşımı sorunları arabuluculuk ile çözümlenebilir.

MUTLAKA OKUMALISIN  Ayrılık Kararı

Boşanma davaları, nafaka, velayet, maddi ya da manevi tazminat davaları arabuluculuk ile çözüme kavuşturulamaz.

Boşanma Davasının Açılma Süreci

Boşanmanın tüm nedenleri tespit edildikten sonra bir boşanma dilekçesi hazırlanır. Tarafların birbirlerinden istekleri olacağından tüm konular ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Çocukların velayeti, nafaka talebi, mal paylaşımı, maddi ya da manevi tazminat gibi konular en ince ayrıntısına kadar değerlendirilmelidir.

Tüm nedenler ve istekler tespit edildikten sonra boşanmanın hukuki temelleri de atılmaya başlanır. Dilekçe hazırlandıktan sonra dava dosyası hazırlanmaya başlanır. Dava dosyasında yazılı deliller ve yeterli sayıda dava dilekçesi bulunmalıdır. Avukatın elindeki deliller yazılı değil ise bunların mahkeme tarafından getirtilmesi istenir. Davaya bir tanık gerekli ise tespit edilen tanıkların iletişim ve kişi bilgilerinin de bu dosyada yer alması gereklidir. Sonrasında gerekli tüm harçlar ve giderler vezneye ödenir. Böylece boşanma davası açılmış olur.

Tedbir Başvurusunda Boşanma Avukatı

Boşanma avukatları uzaklaştırma, nafaka ve iletişimin tamamen engellenmesi gibi durumlarda da etkili olan avukatlardır. Tedbir talepleri konusunda bir boşanma avukatından hizmet almak bu sürecin hem daha sağlıklı hem de daha hızlı şekilde yürümesini sağlayabilirsiniz. Bu durum özellikle sürekli olarak şiddete maruz kalan kişiler açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukatın Önemi

Anlaşmalı olarak boşanmaya karar veren kişiler evliliği boşanma protokolü ile sonlandırırlar. Ancak bu protokolün bir boşanma avukatı tarafından hazırlanması son derece önemlidir. Çünkü hak ve menfaatlerin karşı tarafın lehine çevrilmemesi için boşanma avukatı profesyonelliği her zaman son derece etkilidir. Bu protokolde dikkate alınan konular şunlardır:

 • Boşanmada malların paylaşılması,
 • Çocukların velayeti,
 • Maddi ya da manevi tazminat,
 • Nafaka durumu,
 • Katkı payı ve katılma alacağı,
 • Eşyaların paylaşılması,

Gibi konular protokolde yer alan ve son derece önemli olan konulardır. Ancak bu konulardan bazıları boşanma sonrasına da bırakılabilmektedir. Bu süreçte eğer mal paylaşımı yapılmamış ise taraflar farklı bir dava ile on yıl içerisinde yeniden mal paylaşımı talebinde bulunabilirler.

Boşanma davası sırasında avukatların tarafların tanıklarına doğrudan soru sorma hakları bulunmaktadır. Davayı açıklığa kavuşturmak, tanıkların verdikleri beyanlarda bulunan tüm çelişkileri gidermek ve müvekkili lehine olan konuları daha ön plana çıkarmak boşanma avukatının dikkat ettiği konulardır.

Evlilik birlikteliğinin sonlandırılması için eşler arasında boşanma davası yaşanır. Türüne göre her dava farklı sürelerde tamamlanabileceği gibi, belli şartların oluşmaması halinde talebin reddedilmesi de söz konusudur. Dava açan tarafın boşanma talebini desteklemesi ve gerekli olması halinde şahitlerle güçlendirmesi maddi ve manevi açıdan yaşanan zorlukların minimum seviyeye inmesini sağlar.

MUTLAKA OKUMALISIN  Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması Haklı nedenle Fesih Nedenidir

Hukuk Büromuz Ümraniye İlçesine komşu Altunizade semtinde bulunmaktadır. Büromuzda Ümraniye boşanma avukatı, Ümraniye anlaşmalı boşanma avukatı gibi hukuki hizmetler verilmektedir. Bu konularda telefon ile arayarak veya info@cetinkayahukuk.com adresine mail atarak veya ofise gelip yardım alabilirsiniz.

 En Sık Rastlanan Boşanma Sebepleri

Son yıllarda artan boşanma davası nedenleri arasında;

* Şiddetli geçimsizlik,

* Aldatma,

* Hakaret,

* Maddi sıkıntılar,

* Şiddet ve

* Evi terk etme ilk sıralarda sayılabilir.

Karşılıklı anlaşarak boşanmaya karar veren çiftler, tek bir avukata vekalet vererek süreci takip etmesini isteyebilirler. Profesyonel bir şekilde yönetilmesi gereken dava dönemi, yeterli deneyime ve hukuk bilgisine sahip bir avukat önderliğinde 2 hafta gibi kısa sürede sonuçlanabilir. Boşanma davaları 2 yıla kadar da uzayabilir. Etkili bir dille hazırlanacak boşanma dava dilekçisi durumun özeti niteliğindedir. Çiftlerin davaya başlarken sonuçta boşanma kararı çıkamayabileceğini ve hakimin tarafların önce ayrı yaşamayı denemesini önerebileceğini bilmesi gerekir.

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için tarafların en az 1 yıl evli kalması zorunludur.

Çocuğu olan çiftlerin her konuda anlaşmasına rağmen çocuklar konusunda anlaşamaması davanın çekişmeli olarak devam etmesini zorunlu kılar.

Aile Hukukunun Temelleri

Günümüzde boşanma davalarının sayısının artması buna rağmen evliliklerin azalması aile birlikteliğinin temellerinin sarsıldığının net bir göstergesidir. Konu hakkındaki deneyimli bir avukat veya hukuk bürosu ekibi, dava sürecinde müvekkiline destek olmakla kalmaz, istenen sonucun elde edilmesinde de önemli rol oynar. Tarafların yalnız ve stresli oldukları çekişmeli davalarda yeterli ve güncel hukuk bilgisine sahip olan bir avukat, her iki tarafın da hasar almadan yeni bir hayata başlamasında önderlik yapar. Boşanma ile sonuçlanan davalar, evlilik birliğinin hukuki olarak da sonuçlanmış olması anlamına gelir. Alınan kararın ilgili birime aktarılmasının ardından kadının ilk soyadına dönmesi de mümkündür.

Çocuklu çiftlerin anlaşmalı olarak boşanma davası açması hem kendi hem de çocuklarının sağlığı açısından gereklidir. Boşanma protokolünün deneyimli bir kişi tarafından hazırlanması tarafların haklarının her zaman en iyi şartta korunması için önemlidir. Boşanma davasının sonuçlanmasının ardından taraflar arasında; velayet, mal paylaşımı, nafakanın belirlenmesi ve korunma talepleri hakkında yeni davalar açılabilir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Call Now Button