“İşe iade davası” işten çıkartıldım yasal haklarım nelerdir? “iş güvencesi” nedir? “işe iade avukatı”

4857 sayılı İş yasasının iş güvencesini düzenleyen 18,19,20 ve 21. Maddeleri sırayla, iş sözleşmesi feshinin geçerli bir sebebe dayandırılmasını, feshin usulünü, itirazı ve geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçlarını düzenlemiştir. “İşe iade avukatı” olarak feshin usulünü,  yapılan feshin geçersiz sebeple yapılıp yapılmadığı hususunda profesyonel olarak hizmet vermekteyiz.

İş yasasının 18.maddesinin birinci fıkrasında, otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerleri ile burada belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan ve en az altı aylık kıdemi olan işçilerin iş güvencesinden yararlanabileceği belirtilmektedir. Burada üç tane kıstas aranmaktadır.

1-Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerleri,

2- Bu iş yerinde çalışan ve en az altı ay kıdemi olan işçiler,

3-İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor olmasıdır.

İşe iade davası şartları oluşmuşsa ve iş akdinin haksız ve mevzuata aykırı olarak feshedildiğinin iş mahkemesi tarafından tespit edilmesiyle birlikte işçinin işe iadesine karar verilir. İşveren, iş mahkemesinin kararına rağmen öngörülen süre içinde işe başlatmaz ise, işçiye tazminat ödemekle yükümlüdür.

  • İşçinin çalıştırılmadığı süreye ait dört aylık ücreti ve diğer hakları,
  • Hâkimin takdir edeceği en az dört en fazla sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemek zorundadır.

İş sözleşmesi fesih edilen çalışanların, yasal haklarının korunması hususunda “İşe iade avukatı” olarak hizmet vermekteyiz. Büromuzda Üsküdar İşçi avukatıÜsküdar İş hukuku avukatı gibi hukuki hizmetler verilmektedir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button DMCA.com Protection Status