İstanbul Avukat Tavsiye

Oy verebilirsiniz

Avukat; mahkeme süreci içinde davacı ya da davalıların işlemlerini yapan, özel ve tüzel kişilerin haklarını savunan insanları ifade eder. Avukatlar; hukuksal sorun ve yasal mevzularda yorum yapar. Mahkeme ve diğer yargı organlarında gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını dava eder ve savunur. Adli işleri, resmi kurumlardaki tüm işleri takip eder ve bu işlerle ilgili tüm belgeleri düzenler. Kendisine verilen tüm davaları kısa ya da uzun sürse de sonuna dek takip eder. İstanbul avukat konusunda oldukça zengin bir şehirdir. İstanbul barosuna bağlı birçok avukat bulunur.

Avukat ücretleri ne kadardır? Ortalama avukat ücreti genel olarak davanın türü, niteliği ve süresine bağlı olarak değişir. Avukat tutma ücretleri hakkında bilgi alabilmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Avukat Olma Şartları Nelerdir?

Avukat olmak için belirli şartlara sahip olmak gerekir. Avukat olmak için; Türk vatandaşı olmak, hukuk fakültesi mezunu olmak, avukatlık stajını tamamlamış olmak gibi temel şartlar sağlanmalıdır.

Taksirli suçlar hariç kesinleşmiş bir kararla iki yıldan çok hapis ya da bir yıldan çok ağır hapis cezasıyla ya da basit ve nitelikli zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, irtikap, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık ya da ihaleye fesat karıştırmak gibi suçlardan hüküm giyen kişiler avukat olamaz. Kesinleşen bir disiplin kararı sonucunda hakim, memur ya da avukat olma niteliğini kaybedenler avukatlık yapamaz. Avukatlık mesleğine uymayan tutum ve davranışları sergileyenler, avukatlık mesleğiyle uyuşmayan bir işle meşgul olanlar, mahkeme kararı ile kısıtlananlar, iflas eden ve itibarı iade edilmemiş olanlar avukatlık yapamaz. Taksiratlı ve hileli müflisler itibarları iade edilse bile avukatlık yapamaz. Hakkında aciz vesikası verilen kişiler avukatlık yapamaz. Avukatlığı sürekli ve gereği gibi yapmayı engelleyen vücut ya da akıl engeli olan kişiler avukatlık yapamaz.

Avukatlar Hangi Alanlarda Çalışabilir?

Hukuk oldukça geniş bir alandır ve geniş alt branşlara ayrılmıştır. Belirli bir dalda uzmanlaşmak avukatlık mesleğinde zorunludur. Çünkü tüm alanlarda uzmanlaşmak imkansızdır. Bu yüzden avukatlar, en doğru müvekkil portföyünü oluşturmak açısından yalnızca seçtikleri alanlara yönelerek uzmanlaşabilirler.

Avukatlar kamu hukuku, özel hukuk ya da karma hukuk alanlarında kendilerini geliştirebilir ve belirli alt dallarda uzmanlaşabilir. Kamu hukukunun alt dalları; Anayasa hukuku, İdare hukuku, Ceza hukuku, Vergi hukuku, Devletler genel hukuku, Yargılama hukuku (Usul hukuku), İcra ve İflas hukukudur. Özel hukukunun alt dalları; Medeni hukuk, Borçlar hukuku, Ticaret hukuku ve Devletler özel hukukudur. Karma hukukun alt dalları ise; İş hukuku, Fikir ve sanat eserleri hukuku, Hava hukuku, Bankacılık hukuku, Toprak hukuku ve Çevre hukukudur.

 

İstanbul avukat tavsiye için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0216 474 12 44

Avukatların Görevleri Nelerdir?

Bireylerin birbiriyle ve devletle olan ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili durumlarda, mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan kişiye avukat denir. Avukatlar; bir kişinin avukatlığını kabul etmeden önce kişiyi dinler ve yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder. Dava konusu ile ilgili tüm kanunları ve yüksek mahkemelerin tüm kararlarını inceler. Dava ile ilgili geniş bir araştırma ve inceleme yapar. Mahkemelerde çeşitli davalar açar ya da müvekkil aleyhine açılan davalara katılır. Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve tanıklara sorular sorar. Kararın müvekkil lehine sonuçlanmasını sağlamak amacı ile savunma metnini hazırlar ve savunma amacıyla konuşma yapar.

 

Bir önceki yazımız olan Çengelköy Boşanma ve İş Avukatı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

DMCA.com Protection Status