Çengelköy Boşanma ve İş Avukatı

Oy verebilirsiniz

İş avukatı ve boşanma avukatı günlük hayatta çok sık ihtiyaç duyulan hukuk danışmanlarıdır. İş hukuku; işçi maaşları, işçi hakları, çalışma koşulları gibi işçi ve işveren ilişkileri ile işçinin sendikal haklarını düzenleyen bir hukuk dalıdır. İş hukuku avukatı tavsiye ve iş hukuku avukatı danışma için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma hukuku ise evlilik akdini sonlandırmak isteyen çiftlerin arasındaki ilişkiyi düzenler. Uzman boşanma avukatı; boşanma sürecinin en iyi biçimde yönetilmesini sağlar. Çengelköy boşanma ve iş avukatı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İş Hukuku’nda İşçilerin Hakları Nelerdir?

İş Hukuku’nda işçilere geniş ölçüde haklar tanınmıştır. İşçilere eşit davranma ilkesi gereğince işveren; dil, din, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, mezhep, felsefi inanç ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapamaz. Bu kural ihlal edildiği takdirde işçi, 4 aya kadar ücreti tutarında tazminat ve yoksun bırakıldığı hakları talp edilebilir.

İşe iade davası açma hakkı ise iş sözleşmesi işveren tarafından geçerli bir sebebe dayandırılmadan feshedilen işçinin işe iade davası açma hakkı bulunur. Fakat bunun için davayı açacak olan işçinin en az 6 aydır o işverenin işyerinde çalışıyor olması, işyerinde asgari 30 işçinin çalışıyor olması, işçi ve işveren arasındaki sözleşmenin belirsiz süreli olması ve işçinin işverenin vekili durumunda olmaması gereklidir.

Haklı nedenle iş akdini fesih hakkı; işçinin kanunda belirli başlıklarda düzenlenen durumlarda belirtilmiştir. İşçi; sağlık durumu sebebiyle iş akdini feshedebilir. Ya da çalışma koşulları işçinin sağlığı için tehlikeli olursa, bulaşıcı bir hastalığı oluşursa işveren, iş akdini feshetme hakkına sahiptir. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uygunsuz davranışlar, yalan beyan gibi gerekçeler yüzünden işveren, işçinin, iş akdini feshedebilir.

Bunun dışında işçinin ücret alma hakkı, fazla mesai ücreti hakkı, tatil ücretleri alma hakkı, sigortalı çalışma hakkı, mola hakkı, yıllık izin hakkı, yeni anne olmuş kişiler için süt izni hakkı bulunmaktadır.

 

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası eşlerden birisinin ikametgahında, son altı aydır birlikte ikamet ettikleri yerin mahkemesinde veya aile mahkemesinde açılabilir. Yabancı uyruklu kişiler için bulundukları ülkenin mahkemesi davayı kabul etmişse, Türkiye’de de bir tanıma tenfiz davası açılması gerekir. Başka bir ülkede bir çift boşanmışsa, Türk mahkemesinden bunun tescil edilmesi gereklidir. Boşanma davası açmak için nüfus ve adres bilgileri gereklidir. Boşanma davasında açılacak manevi ve maddi tazminatta kusurun tespiti önemlidir. Burada karşı tarafın adresi belirtilmelidir. Çünkü mahkeme, ilerleyen aşamalarda karşı tarafın mali durumunu tespit etmek için bulunduğu adrese gidecektir.

Bir önceki yazımız olan Bulgurlu Boşanma ve İş Avukatı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

DMCA.com Protection Status