Koronavirüs İş Kazası Sayılır mı?

koronavirüs iş kazası sayılır mı

İçinden geçtiğimiz zorlu salgın sürecinin her şeyi etkilediğini yakından gördük.

Etkilenen her şeyin içinde bundan en fazla payını alan da çalışma ortamları ve çalışanlar oldu.

Salgın sürecinde işinden olanlar, kısa dönem çalışma ödeneğine başvuran işverenler, ücretsiz izne gönderilen işçiler ve sair.

Çalışırken salgından etkilenen işçilerin koronavirüsten ötürü hayatını kaybettiği haberlerini de çokça duyduk.

Peki, böyle bir durum, iş kazası olarak görülür mü?

Koronavirüs ya da orijinal adıyla corona iş kazası sayılır mı?

Gelin, cevabı birlikte arayalım.

İŞ KAZASI NEDİR?

2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş kazaları ve meslek hastalıkları, önceden içinde yer aldığı 4857 sayılı İş Kanunu’ndan ayrı olarak düzenlenmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda iş kazası İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren” olay şeklinde tanımlanmıştır.

İşveren, çalışma ortamında iş kazasına neden olabilecek her türlü duruma karşı tedbir alıp çalışanlarını da bu konuda hazırlamalıdır.

Ülkemizde “iş kazalarının, sadece işçinin sorumluluğunda” olduğu gibi yanlış bir anlayış mevcuttur.

Ülkemizde her yıl iş kazalarında 2000’e yakın işçimiz hayatını kaybetmektedir. Ölümlerin yoğun yaşandığı iş kolları sırasıyla şöyledir:

— Tarım, Orman

— İnşaat

— Taşımacılık

Salgın sürecinde hem bu sektörlerde hem de diğer iş kollarında çalışmak üzerinde biraz duralım.

iş kazası nedir

KORONA SALGININDA ÇALIŞMAK

Salgın sürecinde işçiler, işe giderken kullandıkları taksi veya toplu taşıma araçlarında; işlerini icra ettikleri ofis, şantiye, atölye, mağaza gibi ortamlarda; işverenin talimatıyla katıldıkları görüşmeler sırasında ve benzeri hâllerde birçok insanla aynı ortamı paylaşmak durumunda kalmaktadır.

İşveren tarafından verilen talimatları yerine getirirken bir işçinin koronavirüse yakalanması ve diğer koşulların da karşılık bulması hâlinde bir iş kazası iddiasının gündeme gelmesi söz konusu olabilecektir.

MUTLAKA OKUMALISIN  Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması ve Ortak Hayatın Çekilmez Hale Gelmesi

Hastalığın iş kazası sayılabilmesi için aranan koşullardan bir diğeri ise işçinin vücudunda bir zararın ortaya çıkması ve bu zararın iş gücü kaybına neden olmasıdır.

Koronavirüsün akciğerler üzerinde büyük tahribat oluşturduğu bilim insanları tarafından açıklanmıştır.

Örneğin; işçinin geçirdiği hastalık sonucu solunum kapasitesinde bir azalma meydana gelmesi kuşkusuz iş gücü kaybına sebebiyet verecektir ve bu durum iş kazası sayılabilecektir.

Yakın zamanda İl Sağlık Müdürlükleri tarafından hastane ve diğer sağlık kuruluşlarına gönderilen “Coronavirüs [Covid-19] İş Kazası Bildirimi” konulu yazı ile ülkemizde sağlık çalışanları arasında Covid-19 virüsünün tespit edilmeye başlandığında teşhisi koyan hekim tarafından iş kazası bildirimi kısmının Medula sisteminde işaretlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Sağlık çalışanları bakımından Covid-19’a yakalanılması, bir iş kazası hâli olarak kabul edilmektedir.

Koronavirüsün zarar verdiği ve ölüme sebebiyet verdiği durumların iş kazası sayılması için önemli bir örnek değil midir bu?

Devam edelim.

MAHKEME KORONAVİRÜSÜ İŞ KAZASI SAYAR MI?

Koronavirüs özelinde verilmiş bir yargı kararı henüz bulunmamaktadır.

Neden olduğu sonuçlar açısından etkisi daha az olmakla beraber Yargıtay’ın benzeri bir sosyal felaket hâli için verdiği emsal bir karar bulunmaktadır.

Yargıtay, Domuz Gribi salgını sırasında Ukrayna’ya yük taşıyan tır şoförünün, Domuz Gribi’ne yakalanıp hayatını kaybetmesini iş kazası olarak değerlendirmiş ve işvereni sorumlu tutmuştur.

Benzer davaların koronavirüsle ilgili görülmeye başlanmasıyla konu daha netleşecektir.

İşçinin yaptığı işten ötürü salgından olumsuz etkilenmesi daha ağır basmaktadır. Buna karşın koronadan ötürü görülecek bir iş kazası davasında işverenin, virüsün iş dışında bulaştığına dair savunmalarıyla karşılaştığımızda pek de şaşırmayacağız.

Salgına karşı iş yerinde alınması gereken önlemlerden bahsetmemizde de fayda görüyoruz.  

KORONAYA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

Covid-19 salgını süresince işçi ve işveren tarafından her türlü önlem alınmasına rağmen mutlak bir kontrolden söz etmek mümkün olmayabilir.

MUTLAKA OKUMALISIN  Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Ancak buna rağmen işverenin işçiyi gözetme borcu kapsamında gereken her türlü tedbiri alması, işçilere maske dağıtması, çalışılan ortamları düzenli olarak dezenfekte etmesi-ettirmesi ve işçileri de virüse karşı bilinçlendirmesi-bilgilendirmesi gerekir.

Buna dikkat edilmediği durumlarda meydana gelecek olumsuz gelişmelerde işverenin sorumluluğu ortaya çıkacaktır.

İŞ YERİNDE KORONA TEDBİRLERİ

Hastalanma riskinin en aza indirilmesi için hem işyeri hijyeni hem de işçilerin tutumları büyük önem taşır.

Bu kapsamda, işveren, iş ortamının hijyenini sağlamalı, işçilerin kullanacağı dezenfektanları hazır bulundurmalı, gerekli durumlarda maske tedarik etmeli, yurt dışı seyahatleri ertelemeli veya gerekli karantina önlemini almalı, işçileri konuya ilişkin bilgilendirmeli ve işyeri hekimi kanalıyla işçileri gözetim altında tutmalıdır.

Gerekli önlemleri almayan işveren, iş yerinde koronavirüse yakalanan işçilere karşı, iş kazası bakımından sorumlu olacaktır.

Aynı zamanda işverenin gerekli önlemleri almaması, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshi için temel oluşturabilecektir.

Bu tedbirlerle beraber salgın ortamında tedbir amaçlı tercih edilebilecek çalışma şekillerinden bahsedelim:

korona iş kazası

— Uzaktan Çalışma

Özellikle ekran karşısında çalışanlar için teknoloji, evden çalışmaya imkân tanımaktadır. Uzaktan çalışmanın en uygun olduğu iş kollarına örnek olarak bankacılık ve finans sektörünü verebiliriz.

Uzaktan çalışma kararı alan işveren, bu kararıyla işçinin sağlığına ilişkin sorumluluktan uzaklaşamayacaktır.

Geçici süreyle uzaktan çalışmaya karar veren bir işveren, bu çalışmanın kurallarını belirlemeli, gerekli imkânları işçiye sağlamalı, işçinin sağlığı konusunda onu bilgilendirmeli ve yönlendirmelidir.

— İşçilerin Ücretli İzni

İş ortamındaki kalabalığın önüne geçmek için işverenler işçileri ücretli izne çıkartabilir. Bunun için işçilerin onayının alınmasına gerek bulunmamaktadır.

İşçinin ücretli izne çıkmak istemesi hâlinde ise bu talebini 1 ay önceden işverene bildirmesi ve işverenin bu talebe onay vermesi gerekmektedir.

MUTLAKA OKUMALISIN  Hamilelik Sebebiyle İşten Çıkarılma

— İşçilerin Ücretsiz İzni

İş ortamında kalabalığın azaltılması için izlenebilecek yollardan diğeri de işçinin ücretsiz izne çıkartılmasıdır. Bunun için işveren ücretsiz izne çıkartma teklifini işçiye iletmeli, işçi de 6 gün içerisinde buna yazılı onay vermelidir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, işçinin onayı olmadan işveren tarafından ücretsiz izne çıkartılması, iş sözleşmesinin feshi anlamına gelmesidir.

— Kısa Çalışma Uygulaması

İş yerindeki çalışmanın en az 4 hafta süreyle durdurulması hâlinde çalışamadıkları dönem için çalışanlara 3 ayı aşmamak üzere gelir desteği sağlayan uygulamadır.

Genel ekonomik, sektörel ve bölgesel krizle beraber zorlayıcı sebepler, kısa çalışma uygulaması şartlarını hazırlar.

İşveren, kısa çalışma ödeneğine başvurarak işçilerini işten çıkarmaz ve işçiler, İŞKUR üzerinden desteklenir.

Salgından sonra en çok tercih edilen yöntemlerden biri kısa çalışma uygulamasıydı.

Sonuç

Koronavirüs iş kazası sayılır mı? sorusuna karşı yazımızla “Evet, bu bir iş kazasıdır, örnekleri de mevcuttur.” sonucuna ulaştık.

Salgının etkileri devam ederken salgından hayatını kaybeden çalışanların yakınlarının mahkemelerdeki mücadelesine ileriki günlerde şahit olacağımızı düşünüyoruz.

İster çalışan olun ister işveren. Koronaya karşı tedbiri elden bırakmadan mücadele etme zorunluluğunu asla unutmayın.

Salgın sürecinde sağlıkla beraber üretim ve hizmet sektörünün de büyük özveri gösterdiğini yakından gördük.

Çalışanlar arasında virüsten ne yazık ki en yoğun etkilenenler de yine bu sektörlerin çalışanları oldu. Hayatını kaybedenlerinin haberini aldık ama galiba çabuk unuttuk!

Salgın tamamen bittiğinde ortaya çıkacak sonuç tablosunda virüsten dolayı hayatını kaybeden çalışanların durumuyla ilgili de önemli verilere ulaştığımızda daha açıklayıcı yazıları hazırlayabileceğimizi düşünüyoruz. Sağlıklı, güzel günleriniz olsun.

Diğer Yazılarımız:

İş Kazası Geçiren İşçinin Hakları Nelerdir?

İş Kazası Nedir, iş kazasını işverenin bildirim zorunluluğu var mıdır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button