Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası

çekişmeli boşanma

Aldatma (zina) nedeniyle boşanma davası; eşlerden birisinin aile birliği devam ederken diğer eşi aldatması nedeniyle Medeni Kanunun 161. Maddesi gereğince aile mahkemesinde açılan ve özel yargılama usullerine tabi olan bir dava türüdür.

Zina, evli bir kişinin eşi dışındaki biriyle cinsel ilişkiye girmesine verilen addır. Eşlerin başka biriyle öpüşmesi, sarılması ya da dokunması gibi durumlar Medeni Kanun’a göre zina kabul edilmez. Bu gibi durumlarda Medeni Kanunun 163. Maddesi gereğince haysiyetsiz yaşam sürme nedeniyle dava açılmalıdır. Boşanma davasında aldatma delilleri ve zina sebebiyle boşanma davasında deliller bu davada oldukça önemlidir. Mahkeme tarafından zinanın varlığını kanıtlayan olgular tespit edilirse, zina, özel boşanma nedenine dayalı olarak boşanma karar verilmesi gerekir. Aldatma yani zina, özel bir boşanma sebebidir. Davacının aldatma olgusunu ispatlaması durumunda mahkeme tarafların diğer kusurlarına bakmadan boşanma kararı verir. Bu yazıda aldatma boşanma davası dilekçe örneği, zina sebebiyle boşanma davası hakkında yargıtay kararları, boşanma davasında aldatma delilleri, aldatma nedeniyle boşanma davası ne kadar sürer, aldatma sonucu boşanma mal paylaşımı, zina davası tazminat miktarı ve zina davası açma süresi gibi konular ele alınacaktır. Boşanma davası sürecinde hukuki destek almak için Çetinkaya Hukuk Bürosu’nun deneyimli ve uzman boşanma avukatlarıyla iletişime geçebilirsiniz.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası Açma Süresi

Eşlerden biri diğeri aldatırsa, diğer eşin aldatma yani zina durumu öğrenmesinden itibaren 6 ay içinde boşanma davası açma hakkı hukuken vardır. Zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası açma süresi, aldatma eyleminin işlenmesinden itibaren 5 yıl sonra zamanaşımına uğrar. Örneğin, bir eş 02.04.2012 tarihinde aldatılmasına rağmen, aldatılma durumunu 01.04.2017 tarihinde 5 yıllık dava açma süresi dolmadan öğrenmişse diğer eşe zina nedeniyle boşanma davası açması mümkündür. Fakat zina eylemini aldatma; aldatılan eşin dava açma hakkını yasalara göre ortadan kaldırır. Affetme sözlü ya da yazılı olabileceği gibi eşler arasındaki davranışlardan da anlaşılabilir.

MUTLAKA OKUMALISIN  Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması ve Ortak Hayatın Çekilmez Hale Gelmesi

Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Aldatma nedeniyle boşanma davası, yalnızca zina olgusuna dayalı olarak açılabilir. Bunun dışında hem aldatma gibi özel bir neden hem de şiddetli geçimsizlik gibi genel nedenleri içeren bir dava olarak da açılabilir. Her iki nedenle birlikte boşanma davası açıldığında, zina iddiası ispatlandığı zaman hakim, öncelikle bu özel nedene dayalı olarak boşanma kararı verir. Aile mahkemesi, zina iddiası ispatlanmazsa genel boşanma nedenlerine bakacak ve kusurları değerlendirerek genel boşanma nedenine dayalı boşanma kararı verir.

Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davasında Gizlilik Kararı

Aldatma (zina) nedeniyle boşanma davasında gizlilik; tarafların kişilik haklarının korunması ya da davanın sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanır. Mahkeme, Medeni Kanunun 184. Maddesi gereğince kendiliğinden ya da tarafların talebi üzerine duruşmaların gizli yürütülmesine karar verebilir. Aile mahkemesinin gizlilik kararı yalnızca duruşmalar için geçerlidir. Duruşmalar gizli yapılsa bile dosyanın taraflar tarafından incelenmesi ya da suret alınması engellenemez. Aldatma (zina) nedeniyle boşanma davasının ne kadar süreceği her olayın farklı özelliklerine göre değişir. Duruşmalar için gizlilik kararı talep edilmesi yargılama sürecinin oluşturacağı tüm olumsuzlukları engeller.

Boşanma Davasında Aldatılmanın İspatlanması ve Kanıtlar

Eşler aldatma durumunu her somut olayın özelliklerine göre farklı delillerle ispatlayabilir. Aldatmanın ispatı açısından her türlü kanıttan faydalanılabilir. Tanık beyanları, telefon görüşme kayıtları ya da içerikleri, mesaj ve whatsapp içerikleri, aldatma durumunu ispat amacıyla bir kereye mahsus olarak yapılmış ses kaydı, Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya içerikleri, uçak ya da otel kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri, fotoğraf, video kayıtları, banka kayıtları, kredi kartı ekstreleri, başka bir sebeple savcılık tarafından yapılan soruşturma dosyasında yer alan evraklarda zina olgusuna dair bulunan ifadelerin tümü zina ispat delilleri arasında yer alır. Burada çok dikkat edilmesi gereken bir unsur vardır. Bir eş, diğer eşin arabası ya da işyerine bir dinleme cihazı ya da görüntü kayıt cihazı yerleştirip aylarca onu düzenli olarak takip ederse yasalara göre suç işlemiş kabul edilir ve bu kayıtlar delil olarak kabul edilmez. Yalnızca zina olgusunu ispatlamak için ses ya da görüntü kayıtlarından yararlanılabilir. Yargıtay, boşanma davasının aldatmaya dair delillerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini ayrıntılı olarak ifade eder. Yargıtay uygulamasına göre zina olgusunun ispatı için bazı ilkeler vardır. Kadın ve erkeğin yalnızken ortak konuta karşı cinsten birini alması zinanın varlığına delalet eder. Bu durumda, zina ispatlanmış kabul edilir. Eşlerden birisinin karşı cinsten biriyle düzenli olarak, sürekli telefonda görüşmesi zinanın varlığına işaret eder. Eşlerden biri evlilik dışı ilişkiye girdiği ve başka bir kişiden çocuk sahibi olduğu takdirde zina olgusu ispatlanmış olur.

MUTLAKA OKUMALISIN  İş Kazası Geçiren İşçinin Hakları Nelerdir

Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davasında Mal Paylaşımı

Aldatma (zina) nedeniyle boşanma davasında boşanma kararı verilmesi durumunda, mal paylaşımında eşlerin katılma alacağı zina olgusu göz önünde bulundurularak tespit edilir. Zina nedeniyle boşanma durumunda mahkeme, kusurlu eşin katılma alacağının yani artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılması ya da bu hakkın tamamen ortadan kaldırılmasına yasal olarak karar verebilir. Yani, zina nedeniyle boşanma davasında, mal paylaşımının yarı yarıya yapılması şart değildir.

Medeni Kanunun 218. ve 241. Maddeleri gereğince; zina nedeniyle verilen boşanma kararının, aldatan eşin katılma alacağının azaltılması veya bu hakkın ortadan kaldırılması sonucu doğurması, sadece edinilmiş mallara katılma rejiminde mümkündür.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati

Click to rate this post!
[Total: Average: ]
Call Now Button