Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

nafaka ödenmezse ne olur

Nafaka boşanmanın maddi sonuçlarından bir tanesidir. Boşanma davası görülen mahkeme, eşlerden birisinin talebi olması nedeniyle nafaka ödenmesine yönelik hüküm verebilmektedir. Bilindiği gibi nafaka türleri birbirinden farklılık göstermektedir.  Yoksulluk Nafakası, iştirak nafakası, tedbir nafakası gibi nafaka türleri bulunmaktadır ve boşanma davası neticesinde hâkimin ödenmesine hükmettiği nafaka ile ilgili olarak nafakanın ödenmemesi, İcra İflas Kanunu içerisinde 344. Maddede ele alınmaktadır. Nafaka ödenmemesi durumunda bireylerin alacağı ceza İcra İflas Kanununda belirtilmiştir. Tüm bu durumlar nafaka ödenmezse ne olur sorusuna adeta bir cevap olmaktadır.

Söz konusu kanunun 344. Maddesine göre nafaka ödemesine hükmedilen tarafın mevcut nafakasını ödememesi durumunda, nafaka alması gereken kişinin şikâyeti üzerine İcra Ceza Mahkemesi, nafaka ödemeyen kişi hakkında 3 aya kadar tazyik hapsine karar verir. Hapis cezasına hükmedilen nafaka ödemesi gereken kişi, hapis cezasının uygulamaya konulmasından sonra nafaka borcunu öderse tahliye olabilmektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati

Nafakanın Tahsil Edilmesi

Günümüzde birçok boşanmış olan çift velayet, mal rejimi ve nafaka durumları ile boğuşmaktadır. Bu neden ile en çok merak edilen sorulardan bir tanesi nafaka ödenmezse ne olur sorusudur.

Boşanmalarda gerek mahkeme sürecinde gerekse de mahkeme sonunda alınabilecek, eş ve çocukların mağduriyetini önlemek amacıyla bağlanan nafaka türleri vardır.

Boşanma davası sürerken hakim tarafından bağlanan nafaka tedbir nafakasıdır. Tedbir nafakası boşanma davası süresince devam eder. Boşanma sonrası ise alınabilecek iki farklı nafaka türü vardır. Bunlar, eşe ödenen yoksulluk nafakası ve çocuğa ödenen iştirak nafakasıdır.

Nafaka nasıl tahsil edilir diyen bireyler açısından mahkemenin belirli bir nafakaya hükmetmesi, nafaka alacaklısı bireyin bu nafakayı tahsil etmesi için yeterli değildir. Bu noktada mahkeme tarafından bağlanan nafakasının tahsili icra kanalıyla yapılabilir. Bireyler mahkemenin hükmettiği nafakayı alabilmek için icra yoluyla tahsil kabiliyeti kazanabilirler. Tedbir nafakası bağlanan birey ilamsız icra kanalı ile karşı taraftan bu nafakayı talep edebilir.

MUTLAKA OKUMALISIN  İşe İade Davasında İspat Yükü

Boşanma sonrası ödenmesine hükmedilen iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası ise ilamlı icra yoluyla talep edilebilir. Boşanma sonrası temyiz yolunun tüketilmesi, nafaka talep etme hakkınızı engellememektedir. Mahkeme tarafından nafaka kararı verilmesi ile birlikte kesinleşmenin beklenmesi gerekmeksizin nafaka alacağı icraya konulabilir.

Nafaka Ödenmezse Neler Olur ve Nasıl Yapılır?

Nafaka borçlusunun her ay ödemesi gereken nafaka tutarı ödenmediği zaman, İcra iflas kanunu, nafaka borçlusunun 3 aya kadar tazyik hapsine çarptırılmasına hükmeder. Hapis cezasına çarptırılan kişi nafaka borcunu ödemesinden sonra hapis cezası ortadan kalkar. Hapis cezasının uygulanması esnasında da nafakasını ödemeyen kişi, bu ödemeyi yaparak hapis cezasının ortadan kaldırılmasını sağlayabilir. Fakat hapis cezasının çekilmesi yani 3 aylık hapis cezasının yatılması durumunda nafaka borcu ortadan kalkmaz.

Nafaka ödememe cezası verilmiş olan kişinin, o süreçte nafaka kaldırma davası açmış olması ya da nafaka azaltma davası açmış olması durumunda bu dava bitene kadar hâkim nafaka ödememe nedeniyle hapis cezası hükmünü bekletebilmektedir. Bir başka değişle, nafaka ödememe cezası ile ilgili alınacak olan hapis cezası, nafaka kaldırma ya da nafaka azaltma davası devam ederken bu dava bitene kadar askıya alınabilir.

Nafaka ödememe cezası ile 3 ay hapis cezası almış kişi, hapse girmesinin ardından da bu borcu ödeyerek, hapisten tahliye olabilmektedir. Nafaka ödememe cezası ile ilgili karar verilmeden önce, nafaka alacaklısı ile nafaka ödemesi gereken kişi arasında süren, nafaka artırma davası ya da nafaka azaltma davası var ise, hâkim bu davanın sonucunu bekleyebilmektedir.

Nafaka ödememe suçu, icra iflas kanununda düzenlenmektedir. Buna göre nafaka ödememe cezası nedir diye merak edenler açısından kanun, nafaka ödenmemesi durumunda nafaka alacaklısının icra ceza mahkemesine başvurusu sonucu, nafaka ödemekle yükümlü eski eşe 3 aylık hapis cezası öngörmektedir. Nafakanın ödenmemesi üzerine hapis cezası alan kişi, hapse girmesinin ardından, ödemesi gereken borcu kapatarak hapisten tahliye olabilir. Burada bilinmesi gereken hapis cezası alma durumunda, nafaka borcu ortadan kalkmamaktadır. Nafaka ödememe cezası ile hapse giren kişi bu cezayı çekmesinin ardından yine borcunu ödemekle yükümlüdür. Nafakalarda bulunan yeren temizliği ve özenliği oldukça fazla olan bir durumdayım.

MUTLAKA OKUMALISIN  Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93. Maddesine göre kural olarak emekli maaşının haczedilebilmesi için borçlunun muvafakatinin bulunması gerekirken, aynı maddeyle buna sınırlama getirilmiştir. Bu sınırlamaya göre nafaka borçları borçlunun muvafakati dışında bırakılmıştır. Bu hükme istinaden nafaka borçlusunun emekli maaşı haczedilebilir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati

Diğer Yazılar:

Velayet Davası

Nafaka Davası Açma

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Call Now Button