Ayrılık Kararı

Aile hukukunda boşanma sebeplerinden birinin gerçekleşmesi halinde muhakkak boşanma davası açılması gerekmemektedir. Boşanma yerine dava açan taraf ayrılık kararı da isteyebilir. Dava boşanmaya ilişkin ise, ancak ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir(MK 170/3). Dava yalnız ayrılığa ilişkinse, boşanmaya karar verilemez(MK 170/2).

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati

Boşanma veya ayrılık davası açıldığı sırada geçici önlemler hâkim tarafından alınır.

Anlaşmalı boşanma ve fiili ayrılık sebebiyle açılan boşanma davalarında ayrılık kararı verilemeyeceği kabul edilmektedir.

Ayrılık kararı üzerine, hâkim eşlerden birinin istemi halinde kimin kime parasal katkıda bulunacağına karar verir.

Ayrılığa karar verilirse mahkeme, ayrılığın süresine ve eşlerin durumlarına göre aralarında sözleşmeyle kabul edilmiş olan mal rejiminin kaldırılmasına karar verebilir(MK 180).

Çocuklar yönünden iki hususta karar verilecektir. Birincisi, diğer eşin, çocuğun bakım ve eğitim masraflarına ne miktarda katkıda bulunacağı(iştirak nafakası), diğer husus ise, çocuk ile kişisel ilişkilerdir.

Ayrılığa bir yıldan üç yıla kadar bir süre için karar verilebilir. Bu süre ayrılık kararının kesinleşmesiyle işlemeye başlar(MK 171). Öngörülen ayrılık süresi dolunca, ayrılık kararı kendiliğinden sona erer. Ortak hayat yeniden kurulamamış ise, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Boşanmanın sonuçları düzenlenirken ilk davadaki olaylar ve ayrılık süresi içinde ortaya çıkmış durumlar göz önüne alınır. Davayı açmaya yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya son defa altı aydır beraber oturdukları yer mahkemesidir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati

Diğer Yazılarımız:

Eşimle Anlaşamıyoruz Boşanmak İstiyorum

Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası

MUTLAKA OKUMALISIN  Nafaka Davası Açma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button