Nafaka Davası Açma

nafaka davaso

Evli çiftler birçok sebepten ötürü boşanabilmektedirler. Boşanma konularında en çok velayet ve nafaka durumları merak edilmektedir. Nafaka için birçok tür bulunmaktadır. Nafaka, boşanma davası sürerken ya da boşanma davasının sona ermesinden sonra maddi olarak zorluğa düşecek olan kişiye bağlanan ve her ay ödenmesi gereken para olarak ifade edilebilir. Her nafaka türü için farklı şartlar gerekir. Bu şartların yerine getirilmiş olması durumunda ancak alınabilir. Ancak tüm bunların öncesinde nafaka talebinde bulunacak olan kişinin nafaka davası açması gerekir.

Nafaka Alabilecek ve Alamayacak Kişiler

Nafaka alabilmek için bazı şartlara sahip olmak gerekir. Nafakalardan yararlanabilmek için şu durumların meydana gelmesi gerekir;

 • Düşük gelire sahip ya da geliri olmayan kişiler
 • İş akdi sona erdirilmiş, yani işten kovulmuş ya da işten çıkartılmış kişiler
 • Ev hanımları
 • Asgari ücretle çalışan eşler
 • Geçici işlerde çalışan düzenli bir işi ve geliri olmayan eşler yoksulluk nafakası alabilirler.

Bunun yanında nafakayı alamayacak kişiler de olmaktadır. Boşandıktan sonra nafaka alamayacak kişiler;

 • Resmi olarak evli olmasa da fiili olarak başkası ile evli gibi yaşayan kişiler
 • Belirli bir gelire sahip, boşanma sonrası yoksulluk çekmeyecek kişiler
 • Maaşı, aylık geliri, dul aylığı, emekli maaşı, yaşlılık maaşı gibi düzenli gelire sahip kişiler
 • Yeterli miktarda sosyal yardım alan, kira geliri olan, yurtdışından gelire sahip, işsizlik maaşı olan kişiler
 • Mesleği olan, mesleğini icra eden ve buna bağlı olarak belirli bir kazanca sahip kişiler
 • Memur olan eşler
 • Bankada belirli bir miktarda parası olan, faiz gelirine sahip eşler
 • Mesleğe sahip ya da belirli bir yeteneğe sahip fakat bunu isteyerek kullanmaktan imtina eden kişiler
 • Kumar bağımlısı eşler
 • Eşi ile aynı gelire sahip eş
 • Eşi yoksul olan kişi boşanma sonrası yoksulluk nafakası alamaz.
 • DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

  www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati

Nafaka Türleri Nelerdir?

Kişilerin nafaka davası açtıktan sonra hangi nafakayı talep edeceği de belirtilmiştir. 4 çeşit nafaka seçeneği vardır. Bunlar; yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, tedbir nafakası ve yardım nafakasıdır.

Tedbir nafakası, boşanma davası sürerken eşlerden yoksulluğa düşecek olana verilecek olan nafaka türüdür. Tedbir nafakası alabilmek için boşanma davası sürecinde hayat standardı belirli ölçüde düşecek olan eşin hâkimden tedbir nafakası talep etmesi gerekir. Uygulamada tedbir nafakası çoğunlukla kadınlar tarafından talep edilir. Kadın eş boşanma sürecinde çalışmıyor ise hâkimden geçimini sağlamak adına tedbir nafakası talep eder. Tedbir nafakası geçici bir nafaka türüdür ve tedbir nafakasının ödenme süresi boşanma davasının sona ermesiyle dolar.

İştirak nafakası, çocuğun bakımının yapılabilmesi ve çocuğun bakımı için gerekli olan mali desteğin sağlanması adına ödenen nafaka türüdür. İştirak nafakası halk arasında çocuk bakım nafakası olarak da bilinir. İştirak nafakası almak için tek şart çocuğun velayetini almış olmaktır. Çocuğun velayetini alan kişiye hâkim çocuğun temel ihtiyaçlarının sağlanması amacıyla iştirak nafakası ödenmesine hükmeder.

Yardım nafakası, Türk Medeni Kanunu’nun 364 ve devamı maddelerine göre yardım edilmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan yakın akrabaların geçinmesi için gerekli olan yardım talebidir. 18 yaşını doldurmuş olan ve üniversite eğitimine devam eden ergin çocuk da bu yardım nafakasından yararlanabilir.

Yoksulluk nafakası, boşanma sonrası alınabilecek nafaka türlerinden birisidir. Yoksulluk nafakası ödenmesindeki amaç, evlilik içerisinde maddi bir gelire sahip olan eşin, boşanma sonrası bu maddiyattan mahrum kalması ve yoksulluğa düşmesidir. Yoksulluk nafakası alabilmek için belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Boşanmayı getiren olaylarda eşinden daha az kusura sahip olunması ya da kusursuz olunması durumunda yoksulluk nafakası alınabilir. Eşinden daha fazla kusura sahip kişiler yoksulluk nafakası alamazlar. Örneğin aldatma nedeniyle açılmış bir boşanma davasında aldatan eş yoksulluk nafakası alamaz. Burada yoksulluk nafakası alabilmek için boşanma sürecinin doğru bir şekilde yürütülmesi gerekir.

Eşinden nafaka almak isteyen kişilerin boşanma davasını doğru yürütememeleri bu gelirden yoksun kalmalarına neden olacaktır. Aynı şekilde eşine nafaka ödemek istemeyen kişiler de boşanma davasını doğru şekilde yürütememeleri durumunda kendisinden daha fazla kusura sahip eşine yoksulluk nafakası ödemek mecburiyetinde kalabilirler. Kimi zaman boşanma davalarında hâkim iki eşi de eşit kusurlu olarak görebilir. Bu durumda nafakaya hükmedecek olan hâkim incelemeyi yaparak nafakanın ödenip ödenmemesi noktasında karar vermektedir. Eğer ki eşit kusur durumunda eşlerden birisinin yoksulluğa düşeceği belirlenmişse yoksulluk nafakası alabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Nafaka Alınması

Anlaşmalı boşanma davalarında nafaka, çekişmeli boşanma davalarından farklı olarak eşler arasında yapılan protokol doğrultusunda alınabilir. Yoksulluk nafakası alınabilmesi için eşten daha az kusura sahip olma ya da eşi ile eşit kusura sahip olma, anlaşmalı boşanma davalarında kusur olmadığı için geçerli değildir. O nedenle anlaşmalı boşanma davalarında kusur belirlenmemesi nedeniyle yoksulluğa düşecek kişi yoksulluk nafakası talep edebilir. İştirak nafakası içinse çocuğun velayeti hangi ebeveyne verilecekse o kişi çocuk bakım nafakası talep edebilir. Anlaşmalı boşanma davalarında nafaka, eşler arasında imzalanacak anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde belirlenmelidir.

Nafaka Miktarının Belirlenmesi

Nafaka miktarı belirlenirken anlaşmalı boşanmalarda eşlerin üzerinde anlaşmaya vardıkları nafaka miktarı kabul edilir. Çekişmeli boşanma davalarında ise nafaka ödemekle yükümlü kişinin ödeme gücü ve nafaka alacak kişinin yaşam standardı birlikte değerlendirilerek nafaka miktarı belirlenir. Çocuk bakım nafakası miktarı belirlenirken çocuğun yaşı ve ihtiyaçları göz önüne alınır. Örneğin okul çağında olmayan bir çocuk için nafaka miktarı ile liseye giden bir çocuk için ödenmesi gereken nafaka miktarı aynı olmamaktadır.

Yoksulluk nafakası miktarı ise nafaka borçlusunun ödeme gücü oranında ve nafaka almak isteyen kişinin yaşam standardı oranında bir nafaka miktarında belirlenir. Örneğin eşinin geliri asgari ücret olan kişinin boşanma sonrası alacağı nafaka miktarı ile eşi daha yüksek ücret alan kişinin alacağı nafaka miktarı birbirinden farklı olacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati

Diğer Yazılar:

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur

Boşanma Davası Nasıl Açılır

Anlaşmalı Boşanma Davaları

Click to rate this post!
[Total: Average: ]
MUTLAKA OKUMALISIN  Boşanmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?
Call Now Button