Babalar İçin Doğum İzni Var mıdır?

babalar için doğum izni

Bir çocuğun dünyaya gelmesinde en büyük pay, kadınların olduğu için “doğum izni” denildiğinde uzun bir zaman boyunca akla yalnız kadınlar geliyordu.

Sonraki yıllarda İş Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle erkekler de doğum izninden yararlanmaya başladı.

Babalar için doğum izni hakkı, babanın anneye destek olması, yeni doğan bebekle vakit geçirmesi için düşünülerek ortaya çıktı.

Baba olmaya hazırlananların internette;

Babalık izni kaç gün? Babalık izni nasıl alınır? gibi aramalar yaptığını biliyoruz.

Halk arasında “babalık izni” olarak bilinen bu doğum izin hakkını anlatmaya başlarken hemen belirtelim ki ne yazık ki pek çok erkek çalışanın, bu haklarından haberleri yoktur.

Çalışan ve yeni baba olan biri bu izinde, eşinin en önemli zamanında onun yanında olup bebeğin bakımıyla ilgili yardımda bulunabilir.

Böylesi önemli bir imkânı bilip bu haktan yararlanmak her çalışan babanın isteğidir. Yazımızda babalık izniyle ilgili tüm merakınızı gidermeye çalışacağız.

BABALIK İZNİNE NASIL BAŞVURULUR?

Babalık izni için, çalışılan kuruma dilekçe yazılması yeterlidir. Babalık izni dilekçesindeannenin doğum yapacağı tarih, izni talep eden baba adayının adı soyadı ve imzası gibi bilgiler bulunmalıdır.

BABALIK İZNİ KAÇ GÜNDÜR?

4857 Sayılı İş Kanunu’nda konuyla ilgili ne yazılmış, bakalım:

“Mazeret İzni EK MADDE 2 – İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde 3 gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise 5 gün ücretli izin verilir…”

Söz konusu 5 günlük babalık izni, kişinin maaşından düşülmez. Başka bir deyişle babalık izni, ücretli izindir. Bunlara ek olarak evlat edinme hâlinde de babalık izni 3 gün olarak verilir.

MUTLAKA OKUMALISIN  Darp Raporu Nedir?

Taşeron işçilerde de babalık izni normal işçi statüsünde çalışan 4A’lı işçiler ile aynıdır. Toplam 5 gündür.

“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre eşi doğum yapan sözleşmeli çalışanlara eşinin doğum yapması hâlinde 2 gün babalık izni verilmektedir.

doğum izni nasıl alınır

BABALIK İZNİNDE KAMU-ÖZEL FARKI

Devlet memurlarında babalık izni 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesinde şöyle belirtilmiştir:

“Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine 10 gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine 7 gün izin verilir.”

Görüldüğü gibi babanın dâhil olduğu sigorta türü, babalık iznini belirlemektedir.

Baba olan memurların, babalık izninde de daha avantajlı olduğu açıktır.

BABALIK İZNİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Babalık izni, annelik izninden farklı olarak doğum öncesinde kullanılamaz. Doğumun gerçekleştiği gün itibariyle başlar.

Burada babalık izniyle ilgili ortaya çıkan bazı sorular vardır. Önce soruları sırlayalım:

— Doğum (babalık) iznim hafta sonuna ya da tatil gününe denk gelirse?..

— Doğum (babalık) iznimi tek seferde mi kullanmak zorundayım?

— Doğum (babalık) iznim raporlu ya da izinli olduğum güne denk gelirse?..

— Doğum (babalık) iznimde maaşımdan bir kesinti olur mu?

Başlıklar altında soruların cevabını arayalım.

Doğum Tatil gününe denk gelirse!

4857 sayılı İş Kanunu’na göre doğum izninde “iş günü” ibaresi yer almaz yani doğum izni iş gününü kapsamaz. Dolayısıyla doğum hafta sonuna denk geldiğinde bu günler de izne dâhil olur.

Örneğin; doğum pazar gününe geldiğinde babanın 5 gün olan doğum izninin bir günü pazar gününe dâhil olur ve cuma günü iş başı yapması gerekir.

Doğumla beraber başlayan bu izin daha çok tek seferde kullanılır ama başka bir sebepten ötürü de daha sonrası için kullanılmaya açıktır.

MUTLAKA OKUMALISIN  Düğün Takıları (Ziynet Eşyası) Davası

Unutulmamalıdır ki babalara verilen doğum izninin amacı doğumdan hemen sonraki önemli süreç için daha hayatî önem taşımaktadır.

Bunu göz önünde bulunduran babalar, babalık iznini daha çok doğumla beraber başlatmaya çalışır.

DOĞUM İZNİNDE RAPORLU YA DA İZİNLİ OLMAK

Doğum izninin başlayacağı tarihte raporlu ya da başka bir nedenden ötürü izinli olmak doğum izin hakkını kaybettirir mi?

Eşinin doğumu sırasında başka bir sebepten ötürü izin ya da rapor almış bir erkek çalışan, izninin ya da raporunun biteceği tariften itibaren doğum izninden de yararlanabilecektir.

babalık izni

BABALIK İZNİNDE ÜCRET KESİNTİSİ OLUR MU?

Babalık iznini kapsayan günler için herhangi bir maaş kesintisi durumu söz konusu değildir.

SONUÇ

İş hayatı, geçim telaşı ve aile sorumluluğu içinde evlat sahibi olmak da ayrı bir özen gerektiriyor. Bu özeni hakkıyla gösterebilmenin yolu sevgi ve ilgiden geçiyor.

Çocuk yetiştirilmesinde geçmiş yıllarda babaların gösterdiği ilgisiz tavır, artan şehirleşme kültürü içerisinde artık kolay kolay devam etmemektedir.

Günümüzde evlenmenin ve aile sorumluluğu taşımanın daha da zorlaştığını düşündüğümüzde hem anne hem de baba olmanın getirdiği yükler olduğunu da görüyoruz.

İş alanlarının çoğunlukla büyük şehirlerde yoğun olması içinde çalışma hayatının getirdiği yükümlülüklerde erkek-kadın arasında da görev dağılımı farklılığı ortaya çıktı.

Örneğin; geçmiş yıllarda erkeklerin ev işlerinde aktif olması normal karşılanmaz, hatta “kılıbıklık” işareti olarak görülürdü. Günümüzdeyse artık ev işlerinde sorumluluk almayan erkekler eleştirilmektedir.

Bu durumun, yazımıza konu ettiğimiz babalık izninde de etkili olduğunu görüyoruz. Öyle ki babaların doğum izninden yararlanma zorunluluğu bile yasal güvenceyle sağlanmış vaziyettedir.

Yazımızda daha çok kadınlar için bilinen doğum izninin erkekler için de Devlet Memurları Kanunu’muz ve İş Kanunu’muzda yer aldığını, çalışılan sektöre göre izin günlerinin değişiklik gösterdiğini açıklamaya çalıştık.

MUTLAKA OKUMALISIN  İşverenin işçisine küfür etmesi, tehdit etmesi, tehdit etmesi, korkutması veya dövmesi halinde işçinin bildirimsiz fesih hakkı doğar mı?

Eşleri doğum yapan babaların, eşlerine yardımcı olup sürecin içine daha fazla dâhil olması için önemli bir imkân sunan babalık izninin, amacı dışında kullanılmayacağını tahmin ediyoruz.

Babalık iznini gerçek amacı içinde kullanan biri, eşine yardımcı olup bebekle ilgilendiğinde bebekle arasındaki bağın da güçlenmesini sağlayacaktır.  

Diğer Yazılarımız:

Doğum Borçlanması Nedir?

Hamilelik Sebebiyle İşten Çıkarılma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button