Velayetin Değiştirilmesi Davası ve Şartları

velayetin değiştirilmesi davası ve şartları

Velayet davası, kişilerin boşandıktan sonra çocukların hangi tarafta kalacağına dair görüldüğü davalar olmaktadır. Velayet davasını alan tarafın bazı yükümlülükleri ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu nedenle velayeti alan kişinin bu yükümlülükleri yerine getirme konusunda oldukça tedbirli ve doğru davranması gerekmektedir.  Velayet, hukukumuz da kişiye sıkı sıkıya bağlı olan haklardan olmasından dolayı kişi kendi isteği ile kimseye velayeti devredemez ya da bu haktan feragat edememektedir.

Boşanma davaları sonrasında görülen velayet davaları sonucunda çocuğun ya da çocukların velayeti taraflardan birine verildikten sonra diğer taraf ile ilgili de çocuk ve kişi arasındaki şahsi ilişki düzenlemelerine karar verilmektedir ve bu duruma riayet etmek oldukça önemlidir. Eğer ki kişi velayetin değiştirilmesine ilişkin haklı sebepler edinmiş ise bu zaman zarfındaki kendi yükümlülükleri de ayrı bir öneme sahip olmuş olur. Ancak bu davalar öyle durduk yere açılabilecek olan davalar değildir. Bunun için velayetin değiştirilmesi davası ve şartlarının oluşması gerekmektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati

Velayetin Değiştirilmesi İçin Gereken Şartlar

Velayetin değiştirilebilmesi için çocuğun durumunda önemli değişikliklerin olması, bu değişikliklerin sürekli nitelikte olması ve çocuğun velayet değişikliğinde hukuki yarar bulunması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu çocuk, durumun anlam ve önemini kavrayabilecek durumda ise çocuğun da görüşü alınması gerekmektedir.

Tüm bu durumların yanı sıra velayet değiştirilmesi davası ve şartlarının oluşabilmesi için bazı durumların gerçekleşmesi gerekmektedir;

  • Boşanmış olan anne ya da babanın yeniden başka birisi ile evlenmesi
  • Velayet sahibi kişinin bulunduğu yerden başka bir yere gitmesi
  • Velayet sahibi kişinin ölmesi
  • Velayeti elinde bulunduran anne veya babanın alkol tedavisi görmesi, cezaevine girmesi, bitkisel hayata girmesi ya da bu tarzdaki durumlar gibi velayet yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği durumların meydana gelmesi
MUTLAKA OKUMALISIN  İşçinin veya İşverenin Ölümü Halinde Ölüm Tazminatı

Velayet davalarının belirli bir süre sınırı olmamaktadır. Görülmüş bir velayet davasının sonucundan birçok yıl sonra söylenen durumlardan birisi gerçekleşiyor ise karşı taraf velayet davası açabilme hakkına sahip olmaktadır. Velayet davalarında asıl önemli olan şey çocuğun güvenliği ve menfaatleridir. Sürekli ve esaslı nedenler ile velayetin el değiştirmesi mümkün kılınmıştır. Boşanma davasının sonrasında verilen velayet kararının ardından çok uzun bir süre geçmemesi halinde kişinin gerekli yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği tam olarak belli olamayacağı için genellikle mahkeme isteği reddedilebilir. Bu nedenle belirli bir zamanda yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, gerekli olan şartların sürekli ve esaslı olması ile velayet davasının değişimi adına mahkeme isteğinde bulunulabilir. Velayet değişimi davası açmak isteyen taraflar, mahkemede sunacakları nedenleri ispat etmek ile yükümlüdürler.

Velayet davasını yalnızca velayet sahibi olmayan kişi açabilir diye bir durum söz konusu olmamaktadır. Velayet sahibi kişi aynı koşullar ile velayetin el değiştirmesini talep edebilir. Çünkü velayet davalarındaki en önemli şey çocuğun gelişimi, eğitimi ve menfaatleridir. Bu nedenle velayet sahibi kişi gerekli takdirde velayetin karşı tarafa verilmesine dair hukuki işlemler başlatabilmektedir.

Velayet Davalarında Çocuğun Görüşü

Velayet davalarında çocuğun fikirleri de oldukça önemlidir. Anne ya da baba her ne derse desin eğer ki çocuk durumu idrak edebilecek olan yaşta ise çocuğun seçimleri ve tercihleri oldukça önemli bir durum haline gelmektedir. Çocuğun görüşünün alınmadığı takdirde verilen bir karar sırf bu nedenle bozma sebebiyeti verebilmektedir. Çocuğun menfaatleri açısından herhangi bir tarafa daha uygun olması gerekirken sırf çocuğun görüşleri alındı diye diğer tarafa velayetin verilebildiği durumlara sıklık ile rastlanmaktadır. Bu nedenle çocukla olan ilişkiler ve onun istekleri bu tarz davalarda çok önemli bir yer teşkil etmektedir.

MUTLAKA OKUMALISIN  Velayet Sahibinin Çocuğu Göstermemesi

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati

Diğer Yazılar:

Nafakanın Uyarlanması Davası

Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

Velayet Davası

Nafaka Davası Açma

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka

Click to rate this post!
[Total: Average: ]
Call Now Button