Kategori Arşivleri: Blog

Kira Hukuku

kira hukuku

Kiracılık ülkemizde oldukça zor olan bir durumdur. Zaman içerisinde birçok sıkıntı meydana gelebilmektedir. Kiracının zorluğu kadar gayrimenkulün sahibi olmak da oldukça zor bir durumdur. Genel olarak hem kiracı hem de ev sahibi açısından kira hukuku adına iyi bir ikili oluşsa da kimi zamana olumsuz durumlar da meydana gelebilir. Böyle zamanlarda kişinin hakları doğrultusunda mahkemeye başvurması […]

İş Kazası Geçiren İşçinin Hakları Nelerdir

iş kazası geçiren işçinin hakları

Sigortalı olarak herhangi bir özel ya da devlet kuruluşunda hizmet vermekte olan bir çalışan, belirlenmiş olan işçi haklarına sahiptir. Elbette ki bu haklar, İŞ KANUNU bünyesinde değerlendirilmiş ve belirlenmiş olurken, yıllık izin, kıdem tazminatı, haftalık çalışma saati, yıllık izin ücreti, ücretsiz izni ve iş kazası geçiren işçinin hakları nelerdir konularında yer almaktadır. İşçiler ise, haklarını […]

Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir?

kıdem tazminatı alma şartları nelerdir

Belirli bir işletmede, yasal olarak uygun olan çalışma yılına yönelik, çalışanlara kıdem tazminatı verilmektedir. Kıdem tazminatı; faaliyet gösterilmiş olan çalışma süresine göre belirlenmektedir. Yani, 1 yıl çalışmış olan kişi ile 5 yıl çalışmış olan kişinin alacağı kıdem tazminatı birbirine göre değişiklik göstermektedir. Kişilerin, kıdem tazminatı alabilmesi için, işveren tarafından işine son verilmesi ya da emeklilik […]

Sigortasız Çalışan İşçinin Hakları

sigortasız çalışan işçinin hakları

Bildiğiniz üzere, herhangi bir işletme, iş kanuna uygun olarak, çalıştırdığı kişilere sigorta yapmak ile yükümlüdür. Sigortasız bir işte çalışmak, hak kayıplarına neden olabileceği gibi, iş veren adına da ciddi tehlikeler oluşturmaktadır. Sonuç olarak, sağlık sigortası ve gün/prim yapılacak olan işçi sigortası ile mümkün olurken, çalışma esnasında meydana gelebilecek olan en ufak iş kazasında, hastaneye giden […]

Taşeron İşçi Kıdem Tazminatı

taşeron işçi kıdem tazminatı

Herhangi bir özel ya da devlet kurumunda faaliyet göstermekte olan çalışanların, belirlenmiş şartları taşıması halinde, işten çıkarılması ya da emekliye ayrılması durumlarında, kıdem tazminatı hakkı ortaya çıkmaktadır. Elbette ki kıdem tazminatı alabilmek için, yasalar tarafından belirlenmiş olan şartları taşıyor olmak en temel esastır. İlk olarak, kişinin işveren tarafından işine son verilmesi ilk şart olurken, bununda […]

İşe İade Nasıl Olur

işa iade nasıl olur

4857 sayılı iş kanununda kanunun maddeleri içerisinde yer alan kanunların çerçevesi dışında haksız sebeplerle bir çalışanın sözleşmesinin feshedilemeyeceği hükmü yer alır. Kanun içerisinde yer alan maddeler haksız yere feshin geçerli kabul edilmediği bahsedilmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu 20. Maddesince geçerli bir sebep olmadan ya da bir neden gösterilmeden yapılan sözleşme fesihleri geçerli kabul edilememektedir. Çalışma […]

İşten Çıkarılınca Tazminat Nasıl Alınır?

işten çıkarılınca tazminat nasıl alınır

İşten çıkarma sürecinin şartları Eğer iş veren bir işçiyi işten çıkartmak istiyorsa bunu bazı geçerli sebeplere dayandırmalıdır. Bu sebeplerde işçinin davranışları ve işe olan yetersizliğine değinilebilir. İşveren fesih bildirimini yazılı bir şekilde yapmak, açık ve kesin bir dille belirtmek zorundadır. Beyaz yakalılar olarak ifade edilen çalışanların sık sık yaşadığı işten çıkarılma sebebi performans düşüklüğüdür. Bu […]

İşe İade Davası Şartları Nelerdir?

işe iade davası şartları nelerdir

İş sözleşmesi, İş kanununda belirtilmiş olan nedenlere bağlı olmaksızın işveren tarafından sonlandırılması durumunda, kanun, işçiye iş güvencesi kapsamında işe iade davası açma hakkı sunmaktadır. Bir işçinin haksız yere işinden olması sonrasında hukuki yollara başvurması işlemine işe iade davası denir. Ancak bu durumu tetikleyen bazı şartların sağlanması gerekir. İşçilerin en çok merak ettiği sorulardan olan işe […]

İşten Çıkarılma Tazminatı

işten çıkarılmaz tazminatı

Bazı işverenler herhangi bir neden ile işçilerin iş akitlerine son verebilmektedir. Böyle durumlarda da işten çıkarılma tazminatı ödemek zorunda olabilirler. İşçilerin iş hayatındaki güvencelerinden birisi olan bu tazminata başvurmaları gerekmektedir. Günümüzde işten çıkarılma tazminatı genel olarak kıdem tazminatı olarak bilinir. Bu tazminat, işçinin çeşitli nedenlerden dolayı işinden ayrılırken, işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu gereğince […]

İhbar Tazminatı Şartları Nelerdir?

ihbar tazminatı şartları nelerdir

Özellikle işçilerin en çok merak ettiği sorulardan olan ihbar tazminatı nedir, ihbar tazminatı nasıl alınır, ihbar tazminatı şartları nelerdir gibi sorulara cevap bulmak gerekmektedir. İşçi ve işverenler arasında olan ve işçinin haklarının korunması adına büyük bir önem taşıyan tazminatlardan birisi ihbar tazminatıdır. İşçi ve işveren arasında en büyük anlaşmazlık konularından birisi hiç şüphesiz ki ihbar […]

Call Now Button