Kategori Arşivleri: Blog

Boşanma İşlemleri Nasıl Yapılır?

boşanma işlemleri

0.0 00 Boşanma süreci belli bir prosedürü içermektedir. Çiftlerin boşanma talebi ile dilekçe sunmalarından davanın görülmesi ve sonuçlanmasına kadar olan her aşamada uyulması gereken bazı kurallar mevcuttur. Bu süreçte başarılı bir boşanma avukatı ile çalışmak, işlemlerin gerektiği gibi ilerlemesine yardımcı olacaktır. Boşanma sürecinde ilk olarak dilekçenin hazırlanması ve davanın açılması söz konusudur. Ancak bundan önce […]

Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

boşanma dilekçesi nasıl yazılır

0.0 00 Boşanma davaları için hazırlanan dilekçelerin nitelikli olması son derece önemlidir. Bu dilekçelerin usulüne uygun olarak hazırlanması ve davaya ilişkin esasların dilekçede atlanmadan belirtilmesi, davaların karar sürecinde direk olarak etkilidir. Bu nedenle boşanma dilekçelerinin hazırlanması profesyonel bir boşanma avukatı tarafından yapılmalıdır. Boşanma Dilekçesi Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilir? Bir boşanma dilekçesi hazırlanırken dikkat edilecek en […]

Tapu İptal Ve Tescil Davası

tapu iptal ve tescil davası

0.0 00 Tapu İptal ve Tescil Davası Nedir? Kişilerin mülkiyet hakları, kişiye bahsi geçen şeyleri dilediği gibi kullanma, bunlardan yararlanma hakkı vermektedir. Tamamen mülkiyet hakkı bulunan kişi tarafından bu mülkler alınabilir, satılabilir veyahut da sorgusuzca bir başkasına devredilebilir. Mülkleri haksız bir şekilde elinde tutan ve kullanan kişilere istihkak adlı davanın açılabileceği gibi, mülkiyet hakkı haklı […]

Mirasın Hükmen Reddi Davası

mirasın hükmen reddi

0.0 00 Türk medeni kanununa göre ölen bir kimsenin mirasının reddedilmesi, iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan ilki, mirasın gerçek reddi olarak adlandırılmaktadır. Diğeri ise, mirasın hükmen reddi biçiminde yapılmaktadır. Mirasın gerçek reddinin bir kimsenin ölümünün üzerinden ilk üç ay içerisinde yapılma zorunluluğu vardır. Bu süre tamamlanırsa mirasçıların mirası kabul ettiği hükmüne varılacaktır. Fakat mirasın hükmen reddi […]

Mirasın Gerçek Reddi Davası

mirasın gerçek reddi

0.0 00 Reddi miras davası miras bırakan kişinin ölümü üzerine yasal veya atanmış kişilerin ölen kişinin kendilerine bırakmış olduğu borç ve alacak haklarının hepsinin reddedilmesidir. Miras hukukunda bulunan yasalara göre külli halefiyet ilkesi gereğince bir kişi öldükten sonra yasal veya atanmış mirasçılar otomatik olarak mirasçı sıfatı kazanırlar. Mirasçı olarak tayin edilen kişiler ölen kişinin her […]

Miras Davası İşlemleri

miras davası

0.0 00 Gerçek bir kişinin ölümüne ya da gaipliğine karar verildikten sonra ölen kişinin kalan mirasının ne oranda kimlere nasıl intikal edeceğini düzenleyen Miras hukuku, özel bir hukuk dalıdır. Elde edilecek olan hakların kaybedilmemesi adına tecrübeli bir Miras avukatı ile çalışılması ve ondan destek alınması gerekmektedir. Bu konuda Çetinkaya Hukuk Bürosu olarak kapsamlı bir hizmet […]

Kira Tespit Davası Ve Şartları

kira tespit davası ve şartları

0.0 00 Konut ve çatılı olarak tabir edilen iş yerlerinde kiracı veya mal sahibi olarak bulunanların hakları Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde korunmaktadır. Halen bir konutta veya çatılı bir işyerinde kiracı veya malik olarak bulunanların kira sözleşmelerini uzatmak, şartları belirlemek, kira bedelini veya artış oranının belirlemek için yararlanabilecekleri hakları vardır. Türk Borçlar Kanunun 344 ve 345. […]

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

anlaşmalı boşanma protokolü nasıl hazırlanır

0.0 00 Boşanma sözleşmesi olarak da bilinen boşanma protokolü, boşanma davasının bir sonuca bağlanması için ortaya konulan irade ve anlaşmanın yazılı olarak düzenlenmesidir. Boşanma davaları anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İster çekişmeli boşanma davası, ister anlaşmalı boşanma davası olsun taraflar arasında boşanma ve boşanmanın eki niteliğine sahip konularda bir […]

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

anlaşmalı boşanma protokolü

0.0 00 Anlaşmalı boşanma protokolü boşanma davalarının en önemli unsuru olup, boşanmaya karar vermiş olan çiftlerin fikir birliğinde oldukları konuları açıkça belirtmeleri esasına dayanır. Konuya taraf olan kişilerin boşanmanın maddi ve manevi sonuçları ile çocukların durumu gibi konularda tam bir mutabakat sağlamaları ve bu anlaşmayı protokol metninde mahkemeye ibraz etmeleri gerekir. Bu anlaşma metinleri çok […]

Velayetin Kaldırılması Davası

velayetin kaldırılması davası

0.0 00 Bir çift boşandıktan sonra çocuk ya da çocukların velayetleri de sonuca bağlanmış olmaktadır. Velayet davası, kişilerin boşandıktan sonra çocukların hangi tarafta kalacağına dair görüldüğü davalar olmaktadır. Bu davayı kazanan tarafın çeşitli yükümlülükleri ve sorumlulukları olmaktadır. Bu sebep ile velayeti kazanan tarafın gerekli yükümlülükleri yerine getirmesi ve bu durumlara oldukça dikkat etmesi gerekir.  Velayet, […]

Call Now Button DMCA.com Protection Status