Kategori Arşivleri: Blog

Miras Davası İşlemleri

miras davası

Gerçek bir kişinin ölümüne ya da gaipliğine karar verildikten sonra ölen kişinin kalan mirasının ne oranda kimlere nasıl intikal edeceğini düzenleyen Miras hukuku, özel bir hukuk dalıdır. Elde edilecek olan hakların kaybedilmemesi adına tecrübeli bir Miras avukatı ile çalışılması ve ondan destek alınması gerekmektedir. Bu konuda Çetinkaya Hukuk Bürosu olarak kapsamlı bir hizmet veriyoruz ve […]

Kira Tespit Davası Ve Şartları

kira tespit davası ve şartları

Konut ve çatılı olarak tabir edilen iş yerlerinde kiracı veya mal sahibi olarak bulunanların hakları Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde korunmaktadır. Halen bir konutta veya çatılı bir işyerinde kiracı veya malik olarak bulunanların kira sözleşmelerini uzatmak, şartları belirlemek, kira bedelini veya artış oranının belirlemek için yararlanabilecekleri hakları vardır. Türk Borçlar Kanunun 344 ve 345. maddeleri ilgili […]

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

anlaşmalı boşanma protokolü nasıl hazırlanır

Boşanma sözleşmesi olarak da bilinen boşanma protokolü, boşanma davasının bir sonuca bağlanması için ortaya konulan irade ve anlaşmanın yazılı olarak düzenlenmesidir. Boşanma davaları anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İster çekişmeli boşanma davası, ister anlaşmalı boşanma davası olsun taraflar arasında boşanma ve boşanmanın eki niteliğine sahip konularda bir protokole varılması […]

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

anlaşmalı boşanma protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü boşanma davalarının en önemli unsuru olup, boşanmaya karar vermiş olan çiftlerin fikir birliğinde oldukları konuları açıkça belirtmeleri esasına dayanır. Konuya taraf olan kişilerin boşanmanın maddi ve manevi sonuçları ile çocukların durumu gibi konularda tam bir mutabakat sağlamaları ve bu anlaşmayı protokol metninde mahkemeye ibraz etmeleri gerekir. Bu anlaşma metinleri çok basit bir […]

Velayetin Kaldırılması Davası

velayetin kaldırılması davası

Bir çift boşandıktan sonra çocuk ya da çocukların velayetleri de sonuca bağlanmış olmaktadır. Velayet davası, kişilerin boşandıktan sonra çocukların hangi tarafta kalacağına dair görüldüğü davalar olmaktadır. Bu davayı kazanan tarafın çeşitli yükümlülükleri ve sorumlulukları olmaktadır. Bu sebep ile velayeti kazanan tarafın gerekli yükümlülükleri yerine getirmesi ve bu durumlara oldukça dikkat etmesi gerekir.  Velayet, hukukumuz da […]

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması

yabancı mahkeme kararlarının tanınması

Yabancı mahkeme hükümlerinin tenfizi ile tanınması iki ayrı ve farklı müessesedir. Uygulamada tanıma ve tenfiz çoğunlukla birlikte kullanılmakta ve aradaki ayrım göz ardı edilmektedir. Uluslararası ticari tahkimde haklı olduğu ortaya çıkan taraf, kararın bir an önce uygulanmasını istemektedir. Burada tahkimin amacı alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ya da arabuluculuk yerine uyuşmazlık hakkında bağlayıcı bir karar oluşturmaktır. […]

Velayetin Değiştirilmesi Davası ve Şartları

velayetin değiştirilmesi davası ve şartları

Velayet davası, kişilerin boşandıktan sonra çocukların hangi tarafta kalacağına dair görüldüğü davalar olmaktadır. Velayet davasını alan tarafın bazı yükümlülükleri ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu nedenle velayeti alan kişinin bu yükümlülükleri yerine getirme konusunda oldukça tedbirli ve doğru davranması gerekmektedir.  Velayet, hukukumuz da kişiye sıkı sıkıya bağlı olan haklardan olmasından dolayı kişi kendi isteği ile kimseye velayeti […]

Velayet Sahibinin Çocuğu Göstermemesi

Velayet; reşit olmayan çocukların haklarının tümünü ifade eden ve Türk Medeni Kanunu’nda altıncı ayrımda düzenlenen bir kurumdur. Türk Medeni Kanunu’nun 335 ve devamındaki maddelerde düzenlenen velayet, boşanma davalarında çoğu zaman temel sorunu teşkil etmektedir. Nitekim ayrılma aşamasında olan anne ve baba, çocuklarının geleceğini kendilerinin tesis etmesini arzu etmekte, buna binaen Aile Mahkemelerinden çocuklarının kendilerine verilmesini […]

Nafakanın Uyarlanması Davası

nafakanın uyarlanması davası

Evli çiftler birçok sebepten ötürü evlilik akdini sonlandırabilmektedir. Boşanma konularında en çok velayet ve nafaka durumları ile mücadele edilir. Nafakanın verilecek birçok türü bulunmaktadır. Nafaka, boşanma davası sürerken ya da boşanma davasının sona ermesinden sonra maddi olarak zorluğa düşecek olan kişiye bağlanan ve her ay ödenmesi gereken para olarak ifade edilebilir. Her nafaka türü için […]

Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

nafaka ödenmezse ne olur

Nafaka boşanmanın maddi sonuçlarından bir tanesidir. Boşanma davası görülen mahkeme, eşlerden birisinin talebi olması nedeniyle nafaka ödenmesine yönelik hüküm verebilmektedir. Bilindiği gibi nafaka türleri birbirinden farklılık göstermektedir.  Yoksulluk Nafakası, iştirak nafakası, tedbir nafakası gibi nafaka türleri bulunmaktadır ve boşanma davası neticesinde hâkimin ödenmesine hükmettiği nafaka ile ilgili olarak nafakanın ödenmemesi, İcra İflas Kanunu içerisinde 344. […]

DMCA.com Protection Status