Kategori Arşivleri: Blog

Boşanma Sürecinde 5 Altın Kural

boşanma işlemleri

Çok güzel ve yerinde giden çok sayıda veliliğin dahi gün gelip bazı pürüzler nedeniyle boşanma ile sonuçlandığı zamanlar ile karşılaşmak mümkündür. Genellikle eşlerin tercihlerinin değişmesi ya da birbirlerini yeterince tanımadan evlenmeleri nedeniyle yeni bazı hususların ortaya çıkması boşanma nedenleri arasında ortaya çıkabiliyor. Hal böyle olunca her yeni gün yüzlerce insanın boşanma davası açtığı ve yoğun […]

Yıllık İzin Süresi Nasıl Hesaplanır?

Yıllık İzin Süresi Nasıl Hesaplanır

İzin kategorisinde, eski sisteme göre, 10’ar günden az olmamak kaydıyla, izin üçe bölünebiliyordu. Geçen yıldan itibaren uygulamaya konulan yeni yöntemle birlikte, Bir aylık iznin on günlük kısmı hariç diğer kalan kısmını birer günlük izin şeklinde kullanabilir. Bu sistemin amacı, bayramlarda, öncesi ve sonrasında izin alabilme imkanına kavuşabilmektir. Bu şekilde izin kullanma problemleri de ortadan kalkmaktadır. […]

Mobbing Nedir? Nasıl Olur?

mobing nedir

Mobbing kelimesi, Latince köklü mobile vulgus kelimesinden türemiştir. Mobbing taciz etmek, baskı kurmak, psikolojik baskı göstermek, kişinin elinde bulundurduğu gücü kötüye kullanması anlamlarına gelmektedir. Türk Dil Kurumu bu kelimenin Türkçe karşılığı olarak ”Bezdiri” kelimesine karar kılmıştır. Türk Dil Kurumu; ”İş yeri veya okul gibi topluluklar içinde hedef belirlenen bir kişiye odaklanıp, çalışmasını mümkün olduğunca engelleme, […]

İhbar Süresi Ne Kadardır?

ihbar süresi ne kadardır

İşçiler için işçi kanunun 24. Ve 25. Maddesinde belirtilen haller haricinde işten çıkarılması durumunda belli sürelere göre ödenmesi gereken tazminat miktarına ihbar tazminatı denir. İhbar tazminatı sadece işverenin işçiyi geçerli bir sebep sunmadan işten çıkarması durumunda ödenmektedir.   İşçinin İhbar Tazminatını Almaya Hak Kazanamadığı Durumlar Nelerdir? İşçi işçi kanunun 25. Maddesinde belirtilen hususları kendisi gerçekleştiriyorsa […]

Hamilelik Sebebiyle İşten Çıkarılma

hamilelik sebebiyle işten çıkarılma

Günümüzde haksız yere işten çıkarılmaları engellemek adına uygulanan birtakım yasalar bulunmaktadır. Bu yasalar çalışanların haklarını korumaya ve işveren ile arasında adil bir ilişki oluşturmaya yönelik olarak hazırlanmaktadır. İşten çıkarılma ile ilgili yasalarda hamilelik nedeni ile işten çıkarılan kimselerin tazminat alma hakkı da yer almaktadır.   Hamilelik İşten Çıkarılmak İçin Bir Neden Midir? Çalışan kadınların hamilelik […]

Fazla Mesai Ücretleri Ne Kadardır?

fazla mesai üretleri

Türkiye’de milyonlarca çalışan işçiden birçoğu haftada bir kaç kez fazla mesai yapmaktadır. Fazla mesai ücretleri işveren tarafından maaşa ek olarak bordrolara yansıtılır. Normal çalışma saatleri içerisinde uygulanan saat başı ücretten daha fazla olarak verilmesi gereken fazla mesai ücretleri işverenler tarafından istismar edilen konulardan biridir. Yapılan araştırmalar birçok iş yerinde çok düşük fazla mesai ücret tarifelerinin […]

Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılma

evlilik nedeniyle işten ayrılma

Evlilik nedeniyle iş akdinin çalışan tarafından fesh edilip edilemeyeceği merak konusudur. Bu aşamada dikkat çeken bir diğer soru ise işten evlilik sebebiyle ayrılmak isteyen personelin kıdem ve ihbar tazminatını ve buna ek olarak diğer haklarını alıp alamayacağıdır. Bu konuda İş Kanunu ve İş Hukuku mevzuatları dikkate alınmalıdır. 4857 no’lu iş kanununa bakılarak çalışanın evlendikten sonraki […]

Evlilik Sözleşmesi Nedir?

evlilik sözleşmesi nedir

Günümüzde sıklıkla imzalanan evlilik sözleşmeleri, çiftlerin haklarının korunması ve gelecekte herhangi bir sebepten ötürü mağdur olunmaması açısından büyük önem teşkil ediyor. Evlilik sözleşmeleri ile gelecekte olası bir boşanma halinde çiftlerin arasında yaşanacak tüm belirsiz hallerin giderilmesi hedeflenmektedir. Evlilik sözleşmeleri aile hukuku konusunda değerlendirilen bir kavramdır. Evlilik Sözleşmelerinin İçeriğinde Neler Vardır? Evlilik sözleşmeleri bir evliliğin gerçekleşmesinden […]

Hızlı Ve En Kolay Nasıl Boşanılır?

hızlı ve kolay boşanma

Boşanmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda süreci uzatmak tarafları yıpratır. Eğer çiftin çocuğu varsa o da bu süreçten zaman uzadıkça olumsuz olarak etkilenir. Elbette aile birliğini dağıtmak çoğu zaman zordur ama ailenin bir arada kalması bazen çok daha kötüdür. Özellikle ülkemizde bunun birçok olumsuz örneğine rastlamak mümkündür.   En Kolay Boşanma Nasıl Yapılır? Tarafların ikisinin birden boşanmayı […]

Evliliğin İptali Davası

evliliğin iptali davası

Evliliğin iptali davası genellikle boşanma davalarıyla karıştırılır. Ancak boşanma davasına konu olan nedenler ile evliliğin iptali davasının konuları arasında büyük farklar bulunmaktadır. Evliliğin iptali davasının sebepleri, iki biçimde ele alınır. Bunlar mutlak butlan ve nisbi butlan olarak adlandırılmaktadır.   Evliliğin İptalinin Mutlak Butlanla Gerçekleşmesi Evliliğin iptali, çeşitli nedenlere dayanarak bir evliliğin geçersiz kılınması anlamına gelmektedir. […]

Call Now Button