Kategori Arşivleri: Blog

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

anlaşmalı boşanma protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü boşanma davalarının en önemli unsuru olup, boşanmaya karar vermiş olan çiftlerin fikir birliğinde oldukları konuları açıkça belirtmeleri esasına dayanır. Konuya taraf olan kişilerin boşanmanın maddi ve manevi sonuçları ile çocukların durumu gibi konularda tam bir mutabakat sağlamaları ve bu anlaşmayı protokol metninde mahkemeye ibraz etmeleri gerekir. Bu anlaşma metinleri çok basit bir […]

Velayetin Kaldırılması Davası

velayetin kaldırılması davası

Bir çift boşandıktan sonra çocuk ya da çocukların velayetleri de sonuca bağlanmış olmaktadır. Velayet davası, kişilerin boşandıktan sonra çocukların hangi tarafta kalacağına dair görüldüğü davalar olmaktadır. Bu davayı kazanan tarafın çeşitli yükümlülükleri ve sorumlulukları olmaktadır. Bu sebep ile velayeti kazanan tarafın gerekli yükümlülükleri yerine getirmesi ve bu durumlara oldukça dikkat etmesi gerekir.  Velayet, hukukumuz da […]

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması

yabancı mahkeme kararlarının tanınması

Yabancı mahkeme hükümlerinin tenfizi ile tanınması iki ayrı ve farklı müessesedir. Uygulamada tanıma ve tenfiz çoğunlukla birlikte kullanılmakta ve aradaki ayrım göz ardı edilmektedir. Uluslararası ticari tahkimde haklı olduğu ortaya çıkan taraf, kararın bir an önce uygulanmasını istemektedir. Burada tahkimin amacı alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ya da arabuluculuk yerine uyuşmazlık hakkında bağlayıcı bir karar oluşturmaktır. […]

Velayetin Değiştirilmesi Davası ve Şartları

velayetin değiştirilmesi davası ve şartları

Velayet davası, kişilerin boşandıktan sonra çocukların hangi tarafta kalacağına dair görüldüğü davalar olmaktadır. Velayet davasını alan tarafın bazı yükümlülükleri ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu nedenle velayeti alan kişinin bu yükümlülükleri yerine getirme konusunda oldukça tedbirli ve doğru davranması gerekmektedir.  Velayet, hukukumuz da kişiye sıkı sıkıya bağlı olan haklardan olmasından dolayı kişi kendi isteği ile kimseye velayeti […]

Velayet Sahibinin Çocuğu Göstermemesi

Velayet; reşit olmayan çocukların haklarının tümünü ifade eden ve Türk Medeni Kanunu’nda altıncı ayrımda düzenlenen bir kurumdur. Türk Medeni Kanunu’nun 335 ve devamındaki maddelerde düzenlenen velayet, boşanma davalarında çoğu zaman temel sorunu teşkil etmektedir. Nitekim ayrılma aşamasında olan anne ve baba, çocuklarının geleceğini kendilerinin tesis etmesini arzu etmekte, buna binaen Aile Mahkemelerinden çocuklarının kendilerine verilmesini […]

Nafakanın Uyarlanması Davası

nafakanın uyarlanması davası

Evli çiftler birçok sebepten ötürü evlilik akdini sonlandırabilmektedir. Boşanma konularında en çok velayet ve nafaka durumları ile mücadele edilir. Nafakanın verilecek birçok türü bulunmaktadır. Nafaka, boşanma davası sürerken ya da boşanma davasının sona ermesinden sonra maddi olarak zorluğa düşecek olan kişiye bağlanan ve her ay ödenmesi gereken para olarak ifade edilebilir. Her nafaka türü için […]

Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

nafaka ödenmezse ne olur

Nafaka boşanmanın maddi sonuçlarından bir tanesidir. Boşanma davası görülen mahkeme, eşlerden birisinin talebi olması nedeniyle nafaka ödenmesine yönelik hüküm verebilmektedir. Bilindiği gibi nafaka türleri birbirinden farklılık göstermektedir.  Yoksulluk Nafakası, iştirak nafakası, tedbir nafakası gibi nafaka türleri bulunmaktadır ve boşanma davası neticesinde hâkimin ödenmesine hükmettiği nafaka ile ilgili olarak nafakanın ödenmemesi, İcra İflas Kanunu içerisinde 344. […]

Velayet Davası

velayet davası

Boşanma davalarında en çok üzerinde durulan konulardan birisi de çocuğun velayetinin kimde olacağı konusudur. Hâkimler boşanma davalarında velayete ilişkin karar verirken çocuğun menfaatini gözetmektedir. Velayet davasında asıl unsur çocuğun menfaatidir. Buna göre velayet davası nasıl kazanılır diyen kişi açısından, çocuğun hangi ebeveyn tarafından alınacağı, çocuğun velayetinin kime verileceği, velayeti almayan bireyin çocuğu hangi koşullarda ve […]

Nafaka Davası Açma

nafaka davaso

Evli çiftler birçok sebepten ötürü boşanabilmektedirler. Boşanma konularında en çok velayet ve nafaka durumları merak edilmektedir. Nafaka için birçok tür bulunmaktadır. Nafaka, boşanma davası sürerken ya da boşanma davasının sona ermesinden sonra maddi olarak zorluğa düşecek olan kişiye bağlanan ve her ay ödenmesi gereken para olarak ifade edilebilir. Her nafaka türü için farklı şartlar gerekir. […]

Mal Rejiminin Değiştirilme Davası

mal rejimi değiştirme davası

Boşanma davası sonunda velayet, tazminatlar, nafaka gibi hususların yanı sıra mal rejimi ve sonuçları da gündeme gelmektedir. Mal rejimleri, boşanmadan sonraki süreçte önem taşımaktadır. Özellikle yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi ve sıklıkla görülen mal ayrılığı rejimi eşlerce iyi bir şekilde öğrenilmelidir. Edinilmiş mallara katılma rejimi yasal rejim olduğundan özellikle kararlaştırılmasına gerek yoktur. […]

Call Now Button