Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

anlaşmalı boşanma protokolü nasıl hazırlanır

Boşanma sözleşmesi olarak da bilinen boşanma protokolü, boşanma davasının bir sonuca bağlanması için ortaya konulan irade ve anlaşmanın yazılı olarak düzenlenmesidir. Boşanma davaları anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İster çekişmeli boşanma davası, ister anlaşmalı boşanma davası olsun taraflar arasında boşanma ve boşanmanın eki niteliğine sahip konularda bir protokole varılması gerekir. Bu sebeple boşanma davasız açılmadan önce bir yazılı anlaşma ortaya konulmalıdır. Boşanma protokollerinde yalnızca boşanma konusunda uzlaşma sağlanması yeterli olmamaktadır.

Bununla birlikte boşanma protokolünde tazminat, mal varlığının paylaşımı, nafaka ve çocuk varsa bunların velayeti gibi konularında mutlaka karara bağlanması gerekmektedir. Boşanma protokolü boşanma davalarının omurgasını oluşturmaktadır. Bu nedenle hukuka uygunluk son derece önem arz etmektedir. Özellikle anlaşmalı boşanmaların söz konusu olduğu davalarda boşanma protokolünün uzman bir boşanma avukatı tarafından hazırlanması önerilmektedir.

Boşanma protokolü bir arzuhalci vasıtasıyla oluştur olabileceği gibi kişiler kendileri de protokol hazırlayabilirler. Hatta internette yer alan örnek şablonlar kullanılarak da bir protokol hazırlanabilir. Ancak bu protokoller yeterli hukuki desteğe sahip olmadıkları için mahkeme tarafından reddedilmesi söz konusudur. Çünkü gerçekleşecek olan boşanma davasında tarafların istek ve talepleri farklılık gösterecektir. Özellikle belirtmek gerekir ki her evliliğin kendine ait bir doğası bir yapısı vardır. Bu nedenle de her evlilik için gerçekleşecek olan boşanma davası aynı olmayacaktır. Boşanma protokolünün de boşanmaya taraf olan çiftlerin evliliklerinin doğasına uygun hazırlanması gerekir. Hazırlanan boşanma anlaşmasında kişiler boşanma konusunda hemfikir olduklarını belirtirler ve bu boşanmanın ilk adamını oluşturur. Daha kişiler isteklerini dilekçede detaylı olarak belirtirler. Boşanma işleminin kısa sürede ve herhangi bir hak kaybına uğramadan gerçekleşmesi için boşanmadan bir avukat tarafından yürütülmesi önemli bir husustur. Anlaşmalı boşanma davalarında bir hukukçu ile boşanma davasını gerçekleştirmek davanın bir hafta ile 3 ay arasında sonlanmasını sağlamaktadır. Ayrıca kişilerin herhangi bir mağduriyet yaşamasının da önüne geçilmektedir.

 Boşanma Protokolü Dilekçe Yazılması

Boşanma konusunda anlaşma sağlandıktan sonra bu anlaşmanın mutlaka yazılı olarak hazırlanması gerekir. Boşanma protokolleri boşanma davasını açacak olan avukat tarafından hazırlanabilecek gibi boşanmaya taraf olan kişiler tarafından da fazla olabilmektedir. Bu protokolün mutlaka hukuk bilgisine sahip kişilerce hazırlanması tam anlamı ile bir protokol ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Yeterli hukuk bilgisine sahip olmayan kişiler tarafından hazırlanan anlaşma protokolleri kişilerin hak kayıplarına yol açacağı için bazı sıkıntılar ortaya çıkabilmektedir. Boşanma protokolü için sunulacak olan dilekçede hem uzlaşmaya dair her şeyin açık bir biçimde ortaya konulması hem de tazminat, nafaka, çocukların velayeti gibi konuların detaylı bir şekilde sunulması büyük önem arz etmektedir. Dilekçenin detaylı olarak hazırlanması daha sonradan davanın seyri açısından önem taşımaktadır.

Boşanmada Protokol Neden Önemlidir?

Boşanma konusunda uzlaşmaya varan çiftlerin bu konuda anlaştıklarını ortaya koymaları boşanma protokolü sayesinde olmaktadır. Boşanma davalarının yürütüldüğü mahkemelerde mahkemeye sunulan protokol de hiçbir eksiğin bulunmaması gözetilmektedir. Her ne kadar mahkemeler kamu yararına olabilecek bazı denetim ve re’sen düzenleme yetkisine sahip olsalar da eksik olarak hazırlanan protokolleri kabul etmemektedirler. Bu nedenle boşanma konusunda uzlaşmaya varan çiftler mutlaka detaylı bir yer protokol hazırlamalı ya da hazırlanmalıdır. Daha sonra mahkemenin başlamasıyla birlikte duruşma sırasında herhangi bir sürpriz durumla karşılaşmamak bir problem yaşamamak için boşanma protokolünün bir avukat tarafından hazırlanması isabetli olacaktır. Eğer eksik ve yetersiz bir protokol ile duruşma gerçekleşirse ve mahkeme kendi yetkisini kullanarak düzenleme yapmak zorunda kalırsa çiftlerin güven konusunda sorun yaşaması söz konusu olabilmektedir.

Boşanma Protokolü Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Boşanma protokolü hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar yer almaktadır. Bu önemli noktalar arasında birinci sırada protokolün medeni kanunun 166 maddesinin 3.fıkrasına göre hazırlanması yer almaktadır. Daha sonra ise hazırlanacak olan protokol ile mutlaka boşanmaya söz konusu olan tarafların isim, soy isim, kimlik numarası, adres, evlenme tarihleri ve varsa çocuklara dair doğum ile kimlik bilgileri de boşanma protokolünde yer almalıdır. Dikkat edilmesi gereken diğer önemli noktalar ise çiftler arasındaki nafakadır.

Boşanma protokolünde tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası ile ilgili detaylı bilgi yer almalıdır. Nafaka dışında maddi veya manevi tazminat ile ilgili bir talep söz konusu ise bunlar da belirtilmelidir. Ayrıca mal paylaşımı konusunda ve çocukların velayeti konusunda da yeterli bilgi protokol de yer almalıdır. Bununla bir boşanma protokolündeki iskelet yapıyor oluşturmaktadır. Bunların dışında ise taraflar arasında mevcut olan bu uzlaşmaya ve isteklere bağlı olarak protokoldeki unsurlar artırılabilir. Boşanma protokolünün yeterli hukuk bilgisine sahip bir uzman tarafından hazırlatmak kişilerin uzlaşma ve isteklerini detaylı bir biçimde ortaya koyması için son derece önemlidir. Protokolün bir avukat tarafından hazırlanmış olması somut şartlara göre boşanmanın gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bu nedenle boşanma davasının en başından itibaren bir avukat tarafından yürütülmesi sağlıklı bir boşanma davası gerçekleştirecektir. Boşanma protokolü hazırlandıktan sonra anlaşmalı boşanma davaları için hazırlanan dava dilekçesi davanın açılışında sunulabilmektedir. Bununla birlikte anlaşmalı boşanma dilekçeleri ile birlikte cevap dilekçesi de davanın başında sunulabilmektedir.

Dava dilekçesinin sunulmaması boşanmayı yapacak olan aile mahkemesi tarafından tensip zaptı hazırlanmasına yol açacaktır. Yine mahkeme tarafından ön inceleme duruşmasında protokolün sunulması için taraflara süre verilebilmektedir. Bu süre içerisinde anlaşma protokolü sunulmakta eğer davanın reddedilmesi söz konusu olmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında yargılama usulü farklılık göstermektedir. Anlaşmalı boşanma davasında protokolün davanın başlangıcında mahkemeye sunulması gerekir. Gerekiyor ancak çekişmeli boşanma davalarında anlaşma protokolü daha sonra mahkemeye sunulabilmektedir. Her ne kadar taraflar daha var başlangıcında boşanma ve diğer konularda anlaşmamız olsalar bile dava sürecinde bir uzlaşma sağladıkları takdirde protokolü mahkemeye alabilmektedirler. Protokolün duruşma öncesinde ya da duruşma sırasında mahkemeye sunulması söz konusudur. Her ne kadar çekişmeli boşanma davalarında anlaşma protokolü süreçte mahkemeye sunulması söz konusu olsa da karar verilmeden önce bir uzlaşma sağlanarak protokolün mahkemeye verilmesi kişilerin yararlı olacaktır.

Bir önceki yazımız olan Anlaşmalı Boşanma Protokolü başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Call Now Button DMCA.com Protection Status