Anlaşmalı Boşanma Protokolü

anlaşmalı boşanma protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü boşanma davalarının en önemli unsuru olup, boşanmaya karar vermiş olan çiftlerin fikir birliğinde oldukları konuları açıkça belirtmeleri esasına dayanır. Konuya taraf olan kişilerin boşanmanın maddi ve manevi sonuçları ile çocukların durumu gibi konularda tam bir mutabakat sağlamaları ve bu anlaşmayı protokol metninde mahkemeye ibraz etmeleri gerekir. Bu anlaşma metinleri çok basit bir anlaşma metni olarak görünseler de boşanmaya ilişkin sonuçlar belirlenirken; boşanan çiftlerin bazı haklarından feragat etmeleri, taraflar ile çocuklar arasındaki kişisel ilişkiler, tazminat, nafaka gibi mal varlığının tasfiyesi gibi ciddi hükümleri içeren bir metindir. Örnek verecek olursak boşanma sonrasında çocukların velayetinin hangi tarafta olacağı, velayeti almayan kişinin çocukları ile hangi süreler ve şartlar görüşebileceği, nafaka, tazminat gibi ödemelerin tutarı, ortak malların kimde kalacağı gibi kritik konular üzerinde tarafların anlaşmaya vardıkları bir metin hazırlanmalıdır ki bu metin protokol metnidir. İçerisinde mutlaka eşlerin imzası olan bu metni, kişiler duruşmada mutlaka kendileri de bizzat bulunarak kabul ettiklerini sözlü olarak da beyan etmemeliler. Anlaşma protokolünün hazırlanmasının akabinde anlaşmalı boşanma dilekçesinin de hazırlanması gerekir. Bu dilekçe tarafların evlilik birliğini sürdürmek istemediklerine ve karşılıklı anlaşarak boşanmak istediklerini içerir. Dilekçenin içerisinde ayrıca anlaşmalı boşanma protokolü hazırlandığına ve ekte bu protokolün sunulduğuna değinilmesi gerekir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Hayatımızın içinde olan gerçeklerden bir tanesi de evliliklerin sonlandırılmasıdır. Çiftler fikir veya düşünce olarak birbirlerine artık sıcak gelmediklerinde birlikteliklerini sonlandırma kararı alabilirler.

Anlaşmalı boşanma davası da bu birlikteliklerin uyum içinde bitirildiği davalardır. Bu uyum fikir alanında olduğu gibi diğer birkaç alanda da ortak noktada olmalıdır. Bu noktalar arasında nafaka, varsa çocuğun velayeti, değerli eşyalar ve ortak alınan ziynetler gibi önemli unsurlar gösterilebilir. Tüm bu detayların uzlaşı içinde bir kağıda dökülmesiyle de anlaşmalı boşanma protokolü oluşur.

MUTLAKA OKUMALISIN  Şiddet Nedeniyle Boşanma Davası

İki tarafın da üzerinde mutabık kalması gereken metnin sonunda da iki tarafın imzaları olması gerekir. Yani boşanma süreci iki tarafında onayı ile başlatılır. Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarına göre daha sakin ve hızlı bir şekilde sonlanmaktadır.

anlaşmalı boşanma nedir

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken, ileride her hangi bir sorun yaratmayacak şekilde, kesin ve net olarak anlaşmanın ifade edilmesi gerekir. Hukuki açıdan kusursuz olmalıdır zira açılacak olan anlaşmalı boşanma davasının omurgasını bu belge oluşturur. İçeriğinde boşanmadan beklentiler ve talepler tek tek belirtilmelidir.

Konuya taraf olan kişilerin açık kimlik bilgileri evlilik tarihleri ve tarafların boşanmaya dair iradelerinin yer alması gerekir. Bu protokolleri hazırlarken yapılan hatalardan birisi de tarafların yalnızca boşanma davasını baz alarak hareket etmeleridir. Bu durum boşanma sonrasında hak kaybı yaşanmasına neden olabilir. Mesela tarafların nafaka konusunda uzlaşmalarının yanında enflasyon, çocuğun okula başlaması, değişen hayat şartları oranında nafakanın arttırılması gibi hususların protokol içerisinde mutlaka yer almalıdır ki, bireyler ilerleyen yıllarda muhtemel bir sorunla karşılaşmasın. Bu nedenle uzman bir avukat eşliğinde protokol hazırlanmalı. Çünkü protokol metninde yapılacak olan en ufak hata bile boşanma sürecinin uzamasına hatta açılacak boşanma davasının reddedilmesine neden olabilmektedir. Olası böyle bir reddin ortaya çıkması durumunda ise kişilerin tekrar aynı hukuki gerekçe ile dava açabilmesi için 3 yıl beklemeleri gerekir. Bu nedenle boşanma protokolü hazırlama aşamasında mutlaka işinin ehli olan uzman bir avukat tarafından destek alınması gerekir. Anlaşmalı boşanma protokolü bitirilirken ise protokolün kaç maddeden oluştuğu, imza, tarih ve tarafların özgür iradeleri ile protokolü kabul ettiği yazılarak, taraflarca imzalanır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Hangi Maddeler Yer Alır

Evlilik birliğinin sonlandırılması için tarafların boşanması hukuki anlamda da tarafların birbirlerine karşı sorumluluklarından uzaklaşmaları ve birbirlerini her konuda özgür bırakmaları demektir. Bu bağlamda boşanma işlemlerinde yaşanan her şey bir ayrılık içermektedir. Boşanma sürecinin tüm hukuki aşamaları boşanma protokolünün içerisinde yer almalıdır. Bu noktada çiftler, çocuğun velayetini hangi tarafın alacağı, velayete hak kazanmayan tarafın çocukla nasıl bir ilişki içerisinde olacağı ve ne sıklıkla görebileceği, evlilik süreci içinde alınan ortak malların paylaşımının nasıl olacağı, maddi ve manevi tazminat, yoksulluk ve iştirak nafakasının ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse ne kadar olacağı gibi hususlara protokol için açıkça yer vermeliler.

MUTLAKA OKUMALISIN  Yanlış Tedavi Nedeniyle Tazminat

Tarafların birbirlerinden yargılama gideri talep edip etmeyecekleri ve avukat ile temsil ediliyorlar ise vekalet ücreti isteyip istemedikleri, tarafların protokolde belirtilenlerden başka hiçbir talebinin olmadığı açıkça belirtilmelidir. Eşler arasında düzenlenen bu protokol, yasalara aykırı hüküm içermemeli ve kamu düzenine hakim olmalıdır. Aksi durumlarda hakim ilgili protokole müdahale eder ve gerekli değişiklikleri yaparak tarafların onayına sunar.

Mahkeme Kararlarında Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Önemi Nedir?

Boşanma davaları bakmakla yükümlü olan mahkemeler aile mahkemeleridir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yargı çevresinde ise dava Asliye hukuk mahkemelerinde aile mahkemesi sıfatı ile görülür. Taraflar her ayrıntısı ile anlaşarak karara varıp, kararları doğrultusunda düzenledikleri ilgili boşanma protokolünü mahkemeye sunmalarının ardından, yargılamayı yapan aile mahkemesi hakimi anlaşmalı boşanma protokolünü inceler ve gerekli gördüğü durumlarda protokole aykırı olarak da karar verebilir. Bu durum özellikle çocukların velayeti gibi daha hassas olan konularda hakim, protokolden tamamen bağımsız bir şekilde, çocuğun menfaatini düşünerek karar vermeye çalışır. Taraflar bu hususta hakim iradesini kabul etmezler ise bu defa anlaşmalı olan boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşür. Bu davalarda taraflar arasına her hangi bir husumet olmadığı için hakimce protokol şartları da uygun ise araştırılacak her hangi bir husus olmadığından, davanın tarafları gerekli işlemleri yerine getirdiği taktirde, duruşma için genellikle dava açıldıktan 1 ile 3 ay arasında dava sonuçlanır. Anlaşmalı boşanma protokolleri sayesinde mahkemeye çıkar çıkmaz tek celsede boşanmak mümkündür.

anlaşmalı boşanma davası

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Ne Zaman Geçerlilik Kazanır?

Türk Medeni Kanunu’na göre anlaşmalı boşanmak isteyen çiftler, aralarında anlaştıklarını gösteren, açık ve net olan bir anlaşmalı boşanma protokolü düzenlemeli ve bu protokolü hakim huzurunda kendi iradeleri ile onaylamalılardır. Eşler kendi aralarında anlaşmalı boşanma protokolünü imzalamış olsalar bile duruşmada bu protokolü onayladıklarını ve boşanmak istediklerini kendileri beyan etmedikleri sürece anlaşmalı boşanma protokolünün herhangi bir geçerliliği olmayacaktır. Türk Medeni Kanunu, tarafların hakim huzurunda boşanma arzularını bizzat kendilerinin dile getirmelerini şart koşmuştur. Bu durumdan ötürü hakim huzurunda onaylanmamış olan bir anlaşmalı boşanma protokolü geçersiz olur ve bu protokole ilişkin her hangi bir işlem yapılması mümkün olmaz.

MUTLAKA OKUMALISIN  Gece çalışması ve Fazla mesai

Anlaşmalı Boşanma Şartları

Tabi ki her ayrılığında anlaşmalı boşanma türünde gerçekleşmesi mümkün olmamaktadır. Bunun için Türk Medeni Kanunu’nun uyardığı maddelerce hareket edilmektedir. İşte bu maddeler üzerinden okunması gereken anlaşmalı boşanma şartları.

  1. Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir. Bir yılın altında bir sürede boşanma kararı alan çiftlerin anlaşmalı boşanma davası açmaları mümkün olmayacaktır. Bu durumlarda diğer boşanma sebepleri gerekçe gösterilerek süreç başlatılabilir.
  2. Eşlerin ortak kararı gerekmektedir. Yani eşler ya ortak olarak mahkemeye başvuru yapacaktır ya da eşlerden birisinin açtığı dava diğeri tarafından kabul edilecektir. Bu iki seçenekte şartlar arasında yerini alıyor.
  3. Hakimin kanaati de burada bir şarttır. Yani davaya bakan hakim tarafların hür iradesiyle konuştuğu kanaatine varmalıdır. Bu da demek oluyor ki avukat desteği alınsa da çiftler duruşma gününde hazır bulunmalıdır.
  4. İki tarafında anlaşmalı boşanma protokolü üzerinde uzlaşı içerisinde olması gerekmektedir. Aynı zamanda tek başında bu da yeterli değildir. Son olarak onay ve takdir yine davaya bakan hakimde olacaktır.

Bu şartların oluşması durumunda evliliğin temelden sarsılması ilkesi devreye girer ve başka delil veya tanık dinlenmeksizin boşanma kararına varılır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati

Diğer Yazılarımız:

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Velayetin Kaldırılması Davası

Velayetin Değiştirilmesi Davası ve Şartları

Velayet Sahibinin Çocuğu Göstermemesi

Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Call Now Button