Bulgurlu Boşanma ve İş Avukatı

İş avukatı; iş kanununda çizilen sınırlara uygun olan davalara bakar. İş hukuku avukatı danışma sayesinde iş davaları kazanılabilir. İşçi ile işveren arasındaki tüm yükümlülükler, sorumluluklar, borçlar ve ilişkileri düzenleyen iş hukuku, işçi ile işveren arasındaki anlaşmazlıkları düzenler. İş hukuku avukatı tavsiye ve iş hukuku avukatı istanbul anadolu yakası için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma avukatı ise evlilik akdinin sona erdirilmesini talep eden evli çiftleri boşanma davalarında temsil eder. Uzman boşanma avukatı sayesinde boşanma süreci en makul ve hızlı şekilde noktalanır. Boşanma avukatı anadolu yakası ve Bulgurlu boşanma ve iş avukatı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İş Kanunu ve İşçi Davaları

İş Kanunu; iş, işçi ve işveren konularını ele alan ve bu konulardaki anlaşmazlıkları düzenlemek amacını taşır. İş Kanunu kapsamına giren anlaşmazlıklar iş mahkemelerinde görüşülür. 1475 sayılı iş kanunu, işçi ile işveren arasındaki tüm ilişkileri düzenler. İş hukuku aynı zamanda resmi bir işyerinde hizmet akdi ile başlayan ve çalışma karşılığında maaş alan işçi ile işveren arasında ve bunların bağlı olduğu SSK, İş ve İşçi Bulma Kurumu, sendikalar, vakıflar, dernekler, odalar ve Çalışma Bakanlığı gibi topluluklarla olan ilişkileri düzenleyen uyulması zorunlu olan kurallar bütünüdür.

İş hukuku bağımlı çalışanlardan yalnızca işçiyi ele alır ve işverenle arasındaki ilişkiyi düzenler. Bağımsız çalışanlar grubunda yer alan memurlar idare hukukunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına girer.

Boşanma Davaları

Boşanma hem maddi hem manevi hem de psikolojik açılardan oldukça zor bir karardır. Bu yüzden üzerine iyice düşünülmesi gerekir.

Boşanma kararı, çocuklara açıklanmadan önce mutlaka anlaşmalı ve medeni bir biçimde evlilik birliğini bitirme üzerine düşünülmelidir. Çocukların ruh sağlığı ve mutluluğu göz önünde bulundurularak hareket edilmelidir.

Boşanma davalarında başka bir önemli konu ise tazminattır. Boşanma davalarında üç tür tazminattan söz edilebilir. Bunlar; maddi tazminat, manevi tazminat ve yoksulluk nafakasıdır. Maddi tazminat Medeni Kanun’un 174. Maddesinde açıklanmıştır: “Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.” Maddi tazminat istemenin bazı koşulları vardır. Maddi tazminat isteyen eşin boşanma konusunda kusurunun olmaması ya da daha az kusurunun olması gerekir. Bu yüzden ortada bir zarar olması gerekir.

Manevi tazminat Medeni Kanun’un 174. Maddesinde açıklanmıştır: “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” Manevi tazminatta da tazminat talep eden tarafın boşanmada kusurlu olmaması gerekir.

Yoksulluk nafakası ise Medeni Kanun’un 175. Maddesinde açıklanmıştır: “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.” Yoksulluğa düşen eşin nafaka talebinde bulunması gerekir. Nafaka miktarı, karşı tarafın maddi durumuna göre hakim tarafından belirlenir.

 

Bir önceki yazımız olan Beylerbeyi Boşanma ve İş Avukatı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Call Now Button DMCA.com Protection Status