Çekişmeli Boşanma Davası Nedir? Süreci Nasıldır?

çekişmeli boşanma

Günümüz mahkemelerinde görülen boşanma davaları, kendi içinde bazı türlere sahiptir. Bu dava türlerinden biri olan çekişmeli boşanma eşler arasında boşanmanın sunduğu hukuki sonuçlar açısından bir anlaşmaya varılamaması durumunda açılan davalardır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası, eşlerden birisinin boşanmayı kabul etmemesi veya her iki eşin de boşanma konusunda kararlı olup, boşanmanın yarattığı hukuki sonuçlar konusunda anlaşmazlık yaşamaları halinde açılmaktadır. Çekişmeli boşanma davaları boşanma avukatı tarafından hazırlanan bir dilekçe ile birlikte aile mahkemelerinde açılmaktadır. Boşanma davasının açılacağı aile mahkemesi, çiftlerin yaşadıkları bölgeye bağlı olan mahkemelerdir. Bu davalara konu olan anlaşmazlıkların karara bağlanması için profesyonel bir boşanma avukatı ile çalışmak avantaj sunar. Aksi durumda çekişmeli boşanma davalarında tarafların birçok hak kaybı yaşaması kaçınılmaz olacaktır.

Dava açılırken hazırlanan dilekçe büyük önem taşımaktadır. Bu dilekçe, boşanma sürecinin dayanak noktasını oluşturur. Dilekçede belirtilmesi gereken hiçbir husus atlanmamalı ve dava sürecinde mahkemeye sunulması gereken deliller eksiksiz olarak sunulmalıdır. Ayrıca avukat tarafından davanın takibinin de gerektiği şekilde yapılması esastır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati

Çekişmeli Boşanma Davası Süreci Nasıl İlerler?

Bu türlü davalar diğer boşanma davalarına nazaran daha uzun bir süreci kapsamaktadır. Bunun nedeni, davada öne sürülen iddiaların ispatlanabilmesi için gereken kanıtların toplanabilmesi, çekişmeli boşanmaya neden olan olayların tanıklar tarafından doğrulanması ve tanıkların mahkemeye getirilerek dinlenmesi, konuya ait olan bilirkişi raporlarının hazırlanması ve sunulması gibi durumlardır. Bahsedilen tüm bu unsurlar gerektiği gibi yerine getirilir ve boşanma avukatı tarafından dava süreci olması gerektiği gibi takip edilirse, bu dava yaklaşık 1 yıl gibi bir süreçte sonuçlanmaktadır. Aksi durumda çekişmeli boşanma davalarının süresi 3, 4 yıl kadar uzayabilir. Süreç uzadıkça tarafların daha da yıpranması söz konusu olacağı için çekişmeli boşanma davaları gereken hassasiyet ile takip edilmelidir. Normal süreçteki bir çekişmeli boşanma 4-5 celse kadar sürebilir.

MUTLAKA OKUMALISIN  Velayetin Değiştirilmesi Davası ve Şartları

Çekişmeli Boşanma Davalarının Sebepleri Nelerdir?

Çekişmeli boşanma davalarına neden olan konuların başında, aldatma gelmektedir. Bunun dışında eşlerden birinin diğerinin yaşamına kast etmesi, kasıtlı olarak öldürme girişiminde bulunması, eşin bedensel ve ruhsal sağlığına zarar verecek şekilde muamelede bulunmak, çekişmeli boşanmalara konu olan durumlardır. Bir eşin diğerine onur kırıcı davranışlarda bulunması da çekişmeli boşanma kapsamında değerlendirilmektedir.

Çekişmeli boşanmaya konu olan davranışlardan bir diğeri de eşlerden birinin suç işlemesi ve haysiyetsiz bir hayat sürmesidir. Eşin kasıtlı olarak yasa dışı eylemlere karışması, cinsel veya fiziksel konularda suç işlemesi halinde çekişmeli boşanma davası açılabilir. Eşlerden birinin akıl hastalığına sahip olması da çekişmeli boşanma konusudur. Bu durumda eşin ekli dengesinin yeninde olmadığının mahkemeye ispatlanması istenir. Çekişmeli boşanmanın sebeplerinden bir diğeri de eşlerden birinin diğerini terk etmesidir. Terk etme eylemi, kanunlarda bazı hükümlere bağlı olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca terk etmenin en az altı ay kadar sürmesi de davanın gerekleri arasında yer almaktadır.

Çekişmeli Boşanma Sürecinde Mahkemeye Sunulacak Kanıtlar Nelerdir?

Çekişmeli boşanma davaları, diğer boşanma davalarından daha ciddi iddiaları barındırmaktadır. Mahkeme süreci devam ederken, öne sürülen bu iddiaların kanıtlanması gerekmektedir. Bu süreçte ilk olarak çiftlerin evliliğinde aksayan yanlara tanıklık eden kimselerin beyanlarının dinlenmesi bulunmaktadır. Dava konusuna göre çiftlerin kullandığı sosyal medya hesaplarının incelenmesi, telefon görüşmelerinin ve Whatsapp gibi platformlarda yapılan yazışmaların kontrol edilmesi, kullanılan kredi kartlarından yapılan işlemlerin ve banka hesaplarının incelenmesi gibi durumlar da mahkemede delil olarak kullanılmaktadır. Bu süreçte eşlerin yaptığı yolculuklarda ve kaldığı otellerdeki güvenlik kamerası görüntüleri de incelenebilir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati

Diğer Yazılarımız:

Boşanma Davasında Hakim Neler Sorar?

MUTLAKA OKUMALISIN  Tapu İptal Ve Tescil Davası

Şiddet Nedeniyle Boşanma Davası

Click to rate this post!
[Total: Average: ]
Call Now Button