Boşanma Nedenleri Ve Sebepleri Nelerdir?

boşanma nedenleri ve sebepleri

Boşanma, genel anlamı ile evli bireylerin evliliğini birçok sebepten ötürü bitirmesi anlamına gelmektedir. Boşanma davaları, anlaşamamazlık, ilgisizlik, aldatma, şiddet gibi sebeplerden doğmaktadır. Bu yüzden boşanma davaları ve boşanma nedenleri hakkında bilgi vermek okurlar için doğru olacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati

Boşanma Nedenleri

Yanlış kararlar sonucu yapılan evlilikler, davranışlar ve birçok yanlış tutum beraberinde boşanmayı getirmektedir. Türkiye içerisinde boşanma sebepleri detaylı olarak incelendiği zaman son senelerde neredeyse en fazla görülmüş olan ve boşanma nedeni arasında yer alan en önemli sebep ilgisizlik olarak belirlenmiştir. Daha önceki senelere bakıldığı zaman, aldatma birinci sırada yer almaktaydı. Daha önceden de bahsedildiği üzere günümüzde boşanma sebepleri ilgisizlikten dolayı ortaya çıkmaktadır. Bunların ardından gelen sebepler ise, aldatma, terk sebebiyle boşanma nedeni, aile içerisinde şiddet gibi nedenler ile sıralanmaktadır. Boşanma avukatlarının birçoğu bu tür davaları gördüğünü öne sürmektedir.

İlgisizlikten Ötürü Boşanma Sebebi

İlgisizlik, boşanma davaları arasında görülen en büyük neden olarak belirlenmiş olup evlilikte çok daha farklı biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Bireyler tarafından açılan ilgisizlik davalarında; eşin eşe ilgi göstermemesi, eşin çocuklara karşı oluşan ilgisizliği, eşin ev ile ilgisini kesmesi, eş tarafından evin geçimine karşı olan ilgisizliği, eşin ailesine karşı veya arkadaşlarına karşı olan ilgisizliği gibi nedenler ilgisizlik davasında yer almaktadır. İlgisizlik yüzünden açılacak olan boşanma davalarında, davayı açacak olan kişinin, sunması gereken hukuki sebep, evlilik birliğinin derinden sarsılması sebebi ile boşanma olmasıdır.

MUTLAKA OKUMALISIN  Boşanma İşlemleri Nasıl Yapılır?

Aldatma Sebebi İle Boşanma

Evli bireylerin birbirlerine karşı sadakat mecburiyetinin yerine getirilmemesi anlamına gelen aldatma sebebi, ilgisizlikten sonra gelen bir boşanma çeşidi olarak sayılabilir. Medeni kanun arasında bulunan hususi boşanma nedenlerindeki aldatma, evlilik birliğinin derinden sarsılmasına sebep olacağı için sunulacak boşanma nedenleri arasında yer alır. Aldatılma davasında, dava açacak kişinin kanuna uygun belirli şartları sunması gerekmektedir. Aldatma durumunun öğrenilmesinden sonra birey 6 ay içinde boşanma davasını açmak zorundadır. Bir başka yandan aldatma durumunun ortaya çıkmasının üzerinden 5 sene geçmişse kişiler aldatma sebebi ile boşanma davası hakkının düşmüş bulunacağı bilinmelidir. Bu iki koşul yerine getirilmediği takdirde kişiler bu neden ile boşanma davası başvurusunda bulunamazlar.

Genellikle haklı gerekçeler arasında yer alan aldatma davalarında, davacı olan kişinin nafaka ve tazminat talep etmesi mümkündür. Aynı zamanda fiilin gerçekleştiği üçüncü bireylere de manevi olarak tazminat davası açılabilir. Aldatma sebebi ile boşanma davasında özürlü olan eş adayı için nafaka ödenmesi söz konusu değildir. Aldatma türünde olan boşanma davalarında etkili savunma yapmak oldukça önemli olduğundan, bireylerin uzman bir boşanma avukatı tutması yasal olarak kişiye olumlu olarak yansıyacaktır.

Yalan Sebebi İle Boşanma

Güven problemi olan evli bireylerin, bunu herhangi bir sebepten ötürü arttırmasından kaynaklanan, aynı zamanda güven duygusuna zarar vereceğinden bu tür davranışlar boşanmaya neden olmaktadır. Yalan, güven sarsan davranışlar arasında yer alıp evli bireylerin birisinin yalan söylemesi durumunda yalan sebebi ile boşanma türü ortaya çıkmaktadır. Burada boşanma avukatı tutulması oldukça önemlidir. Çünkü davacı kişinin etkili bir savunma yapması hukuken önemlidir.

Şiddetli Geçimsizlik Sebebinden Ötürü Boşanma

Medeni kanunun 166. maddesine bağlı olarak evlilik birliğinin derinden sarsılması nedeni ile şiddetli geçimsizlik adı altında boşanma davası açılabilir. Burada, kanun ortak bir yaşam kurulmasının ardından eşler arasında şiddetli geçimsizlik problemi yaşanıyor ise, şiddetli geçimsizlik adı altında boşanma davası açılabilir.

MUTLAKA OKUMALISIN  Avukata Danışma Ücreti Ne Kadardır?

Ruhsal Bozukluk Nedeni İle Boşanma

Akıl sağlığının yerinde olmaması durumda bireyler boşanma davası talebinde bulunabilirler. Ruhsal bozukluğun evlilik sonrası gerçekleşmesi, yasal olarak bir koşul olarak aranmaktadır. Aynı zamanda ruhsal bozukluğun tedavisinin olmadığı durumlarda boşanma davası açılabilmektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati

Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayın: 0216 474 12 44

Diğer Yazılarımız:

Boşanma Davasında Neler Talep Edilir?

Boşanma Davasında Hakim Neler Sorar?

Click to rate this post!
[Total: Average: ]
Call Now Button