Evliliğin İptali Davası

evliliğin iptali davası

Evliliğin iptali davası genellikle boşanma davalarıyla karıştırılır. Ancak boşanma davasına konu olan nedenler ile evliliğin iptali davasının konuları arasında büyük farklar bulunmaktadır. Evliliğin iptali davasının sebepleri, iki biçimde ele alınır. Bunlar mutlak butlan ve nisbi butlan olarak adlandırılmaktadır.

 

Evliliğin İptalinin Mutlak Butlanla Gerçekleşmesi

Evliliğin iptali, çeşitli nedenlere dayanarak bir evliliğin geçersiz kılınması anlamına gelmektedir. Bunun için ön görülen mutlak butlan sebepleri arasında çiftlerden birinin veya ikisinin de evliliğin gerçekleştiği sırada bir başkası ile evli olması, eşlerden birisinin evlenmesini engelleyecek durumda olan bir akıl hastalığına sahip olması, eşlerin arasında evliliğe engel olabilecek yakınlıkta bir akrabalık bağının bulunmasıdır. Bunların dışında, evlenen bireylerden birinin ayırt etme gücünden yoksun olması da sebep olarak gösterilebilir. Bu konular evliliğin iptali davası için mutlak butlan olarak kabul edilmektedir.

 

Evliliğin İptalinin Nisbi Butlanla Gerçekleşmesi

Evliliğin iptali için nisbi butlan olarak görülen durumlardan ilki, evlenen bireylerden birinin yaşının küçük olmasıdır. Yaşı küçük olan bireyler yasal temsilcileri tarafından verilen bir izinle evlenebilirler. Ancak bir kimsenin hem yaşı küçük hem de yasal temsilcisinin izni yoksa bu durumda evlilik geçersiz kılınacaktır.

Evliliğin iptalinde nisbi sebepler arasında yanılgı ile evlenmek de yer alır. Bir kimse evlendiği kişi ile evlenmeyi istememiş olabilir ve yanılgı ile evlenmiş olabilir. Veya bir kişi evlendiği kişide var olduğunu zannettiği bir nitelik konusunda yanılgıya düşmüş olabilir. Bu her iki durum da evliliğin iptali için yeterlidir.

Evliliği geçersiz kılacak bir başka neden de bir kimsenin korkutularak, yakınlarına veya ailesine bir zarar verileceği tehdidi ile evlenmeye razı edilmesidir. Veya bu kimsenin şahsına yönelik olarak yapılacak korkutma ve tehdit halleri de evliliği geçersiz kılacaktır.

MUTLAKA OKUMALISIN  Miras Davası İşlemleri

Bir kimsenin evlendiği kişiyi kandırması ve aldatması da evliliğin iptali nedenlerinden biri olarak gösterilmektedir. Burada kastedilen kandırma veya aldatma, ciddi bir durumun gizlenmesidir. Evlenilen kişinin tehlikeli bir hastalığı varsa ve bundan evleneceği kişiye bahsetmemiş ise, ya da evlendiği kişinin namusuna ve onuruna zarar getirecek türden bir tehlike söz konusu ise, bu durumda da evliliğin iptali davası açılabilir.

 

Evliliğin İptali Davası Nasıl Açılır?

Evliliğin iptali davası mutlak veya nisbi sebeplerden herhangi birisinin yaşanması halinde açılabilmektedir. Bunun için başvurulacak mahkemeler aile mahkemeleridir. Bu davanın açılması için eşlerin ikamet ettikleri adrese bağlı olan aile mahkemesine başvurulması gerekmektedir. Aile mahkemelerinin bulunmadığı bölgelerde açılacak evlilik iptali davaları için Asliye Hukuk Mahkemeleri görev yapmaktadır. Davanın açılması için evliliğin iptali davası dilekçesi hazırlanmalı ve gereken belgeler ile birlikte mahkemeye sunulmalıdır. Ancak evliliğin iptali davası açılacaksa, bunun için zaman aşımı süresi göz önünde bulundurulmalıdır. Bu davalar dava sebebine göre zaman aşımına uğrayabilmektedir. Örneğin bir kişi tehdit ile evliliğe zorlanmış ise, bu durumda davanın en geç altı ay içinde açılmasına ihtiyaç duyulur.

Evliliğin iptali davalarında nisbi sebepler için 5 yıllık bir süre bulunmaktadır. Evliliğin üzerinden 5 yıl gibi bir zaman geçmişse, evliliğin iptali davası açılması söz konusu değildir. Bu süreden sonra dava açma hakkı düşmektedir.

Açılan davada hakim tarafından evliliğin iptaline karar verilinceye dek evliliğe ait olan tüm sorumluluklar, çiftler açısından devam etmektedir. Evliliğin iptal kararının mahkemece alınmasına kadar, söz konusu olan evlilik geçerli olan bir evliliğin hüküm ve sonuçları neler ise, bu hükümler ile devam edecektir. Mahkemenin verdiği evliliğin iptal kararı, yalnızca geleceğe etki eden bir olgudur. Bu karar geçmişe etki etmez.

Click to rate this post!
[Total: Average: ]
Call Now Button