İhbar Tazminatı

İş Kanunu, işçinin çalışma süresine göre yani işçinin kıdemine göre ihbar süresinin uzun olması esasını kabul etmiştir.

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce gerek işveren gerekse işçi tarafından iş aktinin feshedileceği ihbar sürelerine uygun olarak karşı tarafa bildirilmelidir. Kural olarak iş aktini fesheden taraf karşı tarafa ihbar süresine uygun olarak iş aktinin feshedileceğini bildirilmediği takdirde, işçinin işyerindeki çalışma süresine göre belirlenen ihbar süresine uygun brüt ücret tutarından ihbar tazminatı ödenmesi durumunda kalınır.

İhbar Tazminatı nasıl alınır?

İş kanunda belirlenen ihbar sürelerine uygun olmayacak şekilde iş akdini fesih eden işveren veya işçi, karşı tarafa ihbar süreleri oranında tazminat ödemekle yükümlü hale gelir. İhbar tazminatı hak eden taraf, gerek tek başına veya gerekse iş hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardan hukuki destek alarak İş Mahkemelerinde ihbar tazminatı alacağına yönelik dava açması gerekmektedir.

İhbar tazminatı hesaplaması nasıl yapılır?

İşçinin ihbar tazminatı hesaplanırken, almış olduğu ücretinin yanında işçiye sağlanmış olan maddi değeri olan imkanlarında gözönüne alınacaktır. Bu imkanlar sözleşmeden veya kanundan kaynaklanabileceği gibi bunlardan kaynaklanmasa dahi işyeri uygulaması halinde gelmiş olabilir.

İhbar tazminatı kimler alabilir?

İş sözleşmesi, kanunda belirlenen ihbar sürelerine uyulmadan fesih edilen işçiler ihbar tazminatı alabilir.

Yine bu sürelere uymadan iş sözleşmesini fesih eden işçi, işveren ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir.