İşe iade davası sonuçları

 

İşçi ve işveren arasında pek çok farklı hukuksal süreç olurken, bunların en başında da işe iade davası geliyor denilebilir. Bu dava kapsamında hem işçi hem de işveren açısından, özellikleri arz edebilecekleri gibi, sonuçlar da elbette ki her iki tarafı da etkilemektedir. Yasada öngörülen süreç ise 2 aylık olurken, kara bağlanması ve sonrasında da 1 aylık süre içinde, Yargıtay tarafından incelenmesi gerekmektedir. Bu incelemeye karşılık karar kesinleştikten sonra da işe iade davası sonuçları doğrultusunda, işçi tarafından başvurunun yapılması da 1 yıl gibi bir süreci aştığı bilinmektedir. Genel olarak başvuruların her biri, işe tekrar başlamaya uygun bir sonuç olarak çıkmasa da elbette ki bunu gerçekleştirenlerde bulunmaktadır.

İşe iade başvurusu sonrasında, işçi herhangi bir yere bağlı olarak çalışıyorsa eğer, işe tekrar başlama mümkün olmamaktadır. Yine bunun yanı sıra, durum tam tersine olsa da iş verenin bulunduğu mevcut yapı, tekrar başlamaya müsait değil ise yine mümkün olmadığı bilinmektedir. Eğer ki, işçi tekrar işe başlatılamıyorsa bazı işletmeler sonrasında parasal değerler işçiye temine dilmektedir. Bu durum işverenin seçtiği yönteme göre değişebilir. Başvuru sonrası çıkacak olan sonuçların her biri ayrı ayrı olarak değerlendirilmeye alınacaktır. Genel olarak ise göz atılması gerekenler şöyledir.

  • İşçinin geri iade başvurusu yapmaması
  • Davet almasına rağmen işe dönmemesi
  • İşe iade talebi doğrultusunda işe başlaması ya da başlatılmaması
  • Yapılacak ödemeler

Genel olarak; işe iade davası sonuçları şeklinde yukarıda ki özellikler söz konusu olmaktadır. Dava sonucu olarak işe iade kabul edilmiş ve davet mektubu gönderilmiş olabilir. Bu durumda işçinin işe başlamaması ya da başlaması durumunda, işveren tarafından yapılacak ödemeler mevcut ise karar sonucunda bunlar da ortaya koyulmaktadır. Elbette ki bazı işverenler bu talebi geri çevirerek, işe başlatma kararı alınmadan, ödenecek olan tutarlar işçilere sunulabilmektedir.

Genel sonuçlar hakkında

İş akdinin, işçi tarafından feshi edilmesi halinde eğer ki geçerli bir sebep gösterilmez ise; ya da gösterilen sebebin geçersiz olması halinde, açılan dava sonucu olarak, fesih geçersiz sayılabilmektedir. Mahkeme tarafından geçersiz sayılan bu talep ile karar verme süreci kapsamında geçen o boş süre için, bazı hakların ödenmesi gerekebilmektedir. Eğer ki bu süreç ile birlikte işçi tekrar işe başlatılmaz ise bu durumda da işçilere ödenecek olan tazminatlar belirlenmesi gerekmektedir. Tazminat ise, bir işçinin temel haklarından olurken, tazminatı alabilmek için de gerekli şartların taşınıyor olması gerekmektedir. Aksi durumda, tazminat alma hakkı ortadan kalkacak ve işçi tazminatsız bir şekilde işten çıkartılabilecektir.

Aykırılık tazminat tutarı

İşe iade durumlarında, aykırılık tazminat tutarları belirlenmektedir. Bu durumda da işçi kişinin fesih mazereti ve kıdemi ele alınmaktadır. En az 4 ay ve en fazla 8 ay olmak üzere, ücretler belirlenmektedir. Yargıtayın kararları sonrasında ise, işe başlatmama tazminatları yıllık olarak belirlenir. 6 ay 5 yıl aralığında çalışmış kişi için 4 aylık tazminat, 5-1 yıl aralığında ise 5 aylık tazminat, 15 yıldan fazla kıdemi olan kişi için ise 6 aylık tazminat ücreti belirlenmiştir. Bu sınırlarda ise alt sınır 8 aya çıktığı bilinmektedir.

Mahkeme kararı kesin olduktan sonra ise, işçinin 10 gün içerisinde işe başlamak üzere, başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru için yasa gereğinde herhangi bir şart öngörülmez ve ispatlar da genel olarak noter kanalı ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Bu ispatlar ise ihtarname aracılığı ile gerçekleştirilmesi gerekiyor. Genel olarak, işe iade davası sonuçları hakkında bilgiler bu şekilde olurken, web sitemiz üzerinden yayınlanmış olan içerikler, resmi nitelik taşımamak ile birlikte bilgilendirmek amaçlı olduğu bilinmelidir. Konu hakkında tüm detaylı bilgiler, iş yeri avukatları ile görüşülebilir.

Web sitemizde yer alan diğer içerik bilgileri, işçi tazminatları, kıdem tazminatı, tazminat alma şartları, emeklilik tazminatı, askere giden tazminatı şeklinde yer alıyor. Konularda bilgi sahibi olmak ve şartlar hakkında fikirler elde etmek için, web sayfamız üzerinde yer alan diğer başlıklara göz atabilirsiniz. Başlıklar altında yer alan içerikler, resmi bilgi olmayıp, bilgilendirme amacı ile yayınlanmıştır. Güncel olarak yasa değişiklikleri dahilinde bilgilerin güncellenmesi ve tekrar okunması gerekir. Bu durumda da güncel olarak takip etmeniz faydalı olacaktır.