Nafaka Ne demektir?

Nafaka
Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. Çocuğun velayetini alan taraf diğer taraftan çocuk için de nafaka alabilir.

Nafaka nasıl belirlenir?

Tarafların kazançları ve sosyal statüleri gözönüne alınarak Mahkeme tarafından nafaka tutarı belirlenir.

Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat

Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.