Malın Ayıplı Olması Halinde Haklarım Nelerdir?

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici aşağıda belirtilen seçimlik haklarından birini kullanabilir;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Ayıplı Mal Nedir?

Ayıplı malı 6502 Sayılı Kanun’un 8. Maddesinde aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;

(1) Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.

(2) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Özetle; Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda bildirilenlere uyulmayan, standartlarında veya teknik düzenlemesinde tespit edilenden eksik veya hatalı olan; tüketicinin beklediği faydayı azaltan veya ortadan kaldıran, maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallardır.

Ayıplı Gayrimenkul Nedir?

Gayrimenkulde ayıp; imar planında, mimari projede, tesisat projelerinde ortaya çıkabilmektedir. Ruhsatın alınamaması gayrimenkulün ayıplı olması sonucunu doğurur. Taahhüt edilen malzemelerin kullanılmaması, malzemelerin kalitesinin düşük olması, binanın ısı ve ses yalıtımının olmaması, bina içinde dış cephesinde çatlakların bulunması, Teknik şartnamede belirtilen taahhütlere uyulmaması taşınmazı ayıplı hale getirir.

Gayrimenkuldeki Ayıplı Olması Halinde Tüketicinin Hakları Nelerdir?

Tüketici sözleşmeyi fesih edebilir, konutun iadesi şartıyla ayıpsızı ile değişimini talep edebilir, bedelden ayıp oranında indirim talep edebilir, ayıbın ücretsiz şekilde giderilmesi (onarımı) talep edebilir.

Ayıplı Otomobil Nedir?

Araçta ayıp bir çok ihtimalle ortaya çıkabilir örneğin sıfır kilometre alınan aracın boyalı veya hasarlı olduğunun sonradan ortaya çıkması, önemli hususların hile ile gizlenmesi, araçta olmayan özelliklerin varmış gibi gösterilmesi durumunda araçta ayıp söz konusu olur.

Otomobilin Ayıplı Olması Halinde Tüketicinin Hakları Nelerdir?

Tüketici sözleşmeyi fesih edebilir, aracın iadesi şartıyla ayıpsızı ile değişimini talep edebilir, bedelden ayıp oranında indirim talep edebilir, ayıbın ücretsiz şekilde giderilmesi (onarımı) talep edebilir.

1- Satın aldığım ürün kısa bir süre içerisinde arızalandı onarım yaptırmak istemiyorum. Değişim veya para iadesi hakkım var mıdır?

Tüketicinin, bedel iadesi, malın ayıpsız misliyle değişimi, ayıp oranında bedel indirimi veya ücretsiz onarımı isteme hakları vardır. Tüketici dilediği hakkı kullanmakta serbesttir. Satıcı tüketicinin talebini yerine getirmek zorundadır.

2-Satıcı ayıplı mal ile ilgili seçimlik haklarımı kullandırmamaktadır. Bu durumda ne yapabilirim?

Satıcının ayıplı mala ilişkin seçimlik haklarınızı kullandırmaması durumunda satın alınan

ürünün değerine göre tüketici hakem heyetlerine veya tüketici mahkemelerine

başvurarak haklarınızı kullanmanız mümkündür.

3-Beş yıl önce sıfır kilometre olarak satın aldığım otomobili satışa çıkardım. Alıcının otomobil üzerinde yaptırdığı kontrollerde aracın kaportasında onarım ve boya tespit edilmiş. Sıfır otomobil yerine bana hasarlı araç satılmış. Garanti süresi doldu. Bu durumda ne yapabilirim?

Ayıp ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zaman aşımı hükümleri uygulanmaz. Bu doğrultuda,

6502 sayılı Kanun ile belirlenmiş ayıplı mala ilişkin seçimlik haklardan faydalanılabilir.