İş Kazası ne demektir?

İş kazası, işçinin işyerinde veya kanunen işyeri sayılan yerlerde veyahut işyerinde olmasa dahi işini yaparken, işçiyi bedence veya ruhen etkileyen kaza anlamına gelmektedir.

İş kazası, sosyal güvenlik kanununda aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.

İş Kazası geçirdim ne yapmalıyım?

İş kazasının meydana gelmesinden sonra işverenin ve işçinin neler yapması gerektiği kanunda ve içtihatlarla belirlenmiştir. Hem işveren hem de işçinin, iş kazasının meydana gelmesinden sonra belirli süreler içinde yapması gereken işlemler bulunmaktadır. Belirlenen sürelerde söz konusu işlemleri yapmayan taraflara, kanun tarafından cezai müeyyideler konulmuştur.

İş kazası olduktan sonra öncelikle işçinin sağlığı ile ilgili tedbirler alınır ve akabinde derhal kolluk kuvvetlerine (polis – jandarma – savcı) haber verilir. Bunların haricinde işyeri kaza raporunun düzenlenmesi ve iş kazasının SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

İş Kazası Geçirdim Haklarım nelerdir?

İş kazası geçiren işçi, bedenen zarar görebileceği gibi ruhen de zarar görebilir. İşçi, iş kazası sonrasında vücudunun herhangi bir uzvunu (el, parmak, kol, bacak vs) kaybetmiş olabileceği gibi ölmüşte olabilir. Tüm bunların neticesinde iş kazası geçiren işçinin haklarının neler olduğu sorusuna bakılması gerekmektedir.

İş kazası geçiren işçiye sağlanan haklar şu şekildedir;

* Geçici iş görmezlik ödeneği verilmesi (işçinin çalışamadığı dönemler için ücret yardımı)

* Sürekli iş görmezlik ödeneği bağlanması (iş kazası sonrasında, işçinin maluliyet oranına göre maaş bağlanması)

*İş kazası neticesi ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması

*Gelir bağlanmış kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi

*İş kazası neticesi ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi,

İş kazası geçirdim maddi ve manevi tazminat davası açabilir miyim?

İş kazası geçiren işçi, işgücü kaybı yani maluliyet oranı doğrultusunda göre maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır. İş kazası neticesi işçinin ölmesi durumunda ise, maddi ve manevi tazminat davalarını mirasçıları tarafından açılabilir. İş kazası davalarını avukatla takip etme zorunluluğu olmamakla birlikte teknik konuları içermesi bakımından avukat ile takip edilmesi daha sağlıklı sonuçlar alınmasını sağlayacaktır.

İş kazası geçiren işçinin iş gücü kaybı ve maluliyet oranı nasıl belirlenmektedir?

İş kazası geçiren işçi, SGK’ya gerekli evraklarla birlikte başvurarak iş kazası dosyasının açılmasını iş gücü kaybı oranının belirlenmesini talep edecektir. İş kazası sonrasında hem açılacak olan maddi ve manevi tazminat davaları için hem de işçiye sağlanan bazı haklardan (sürekli iş görmezlik vs) faydalanabilmek için iş gücü kaybı oranının belirlenmesi gerekmektedir.