Evlilik Sözleşmesi Nedir?

evlilik sözleşmesi nedir

Günümüzde sıklıkla imzalanan evlilik sözleşmeleri, çiftlerin haklarının korunması ve gelecekte herhangi bir sebepten ötürü mağdur olunmaması açısından büyük önem teşkil ediyor. Evlilik sözleşmeleri ile gelecekte olası bir boşanma halinde çiftlerin arasında yaşanacak tüm belirsiz hallerin giderilmesi hedeflenmektedir. Evlilik sözleşmeleri aile hukuku konusunda değerlendirilen bir kavramdır.

Evlilik Sözleşmelerinin İçeriğinde Neler Vardır?

Evlilik sözleşmeleri bir evliliğin gerçekleşmesinden önce imzalanabileceği gibi evlilik hali hazırda devam ederken de imzalanabilir. Bu sözleşmelerin asıl amacı, çiftlerin mal rejimi hakkında sahip oldukları hak ve yükümlülükleri belirlemektir. Evlilik sözleşmesi, bu sebeple “mal rejimi sözleşmesi” olarak da anılmaktadır. Eşler, devam etmekte olan bir evliliğin bitimi halinde, sahip oldukları malları nasıl paylaşacakları ve mal varlığının yönetimi konusunda evlilik sözleşmesine başvururlar. Evlilik sözleşmelerinde belirlenen maddeler, yasal sınırlar içerisinde kalma koşulu ile tarafların isteklerine göre belirlenebilir. Türk Medeni Kanununa göre evlilik sözleşmelerinin türleri bulunmaktadır. Evlilik sözleşmelerinin içeriği de bu sözleşme türlerine göre farklılıklar göstermektedir.

Evlilik Sözleşmelerinin Türleri Nelerdir?

Evlilik sözleşmelerinin türleri, edinilmiş mallara katılma, mal ortaklığı, mal ayrılığı ve paylaşmalı mal ayrılığı olarak adlandırılır. Edinilmiş mallara katılma sözleşmesinin bir diğer ismi yasal rejimdir. Bu sözleşmede çiftlerin evlilik sırasında edindikleri malların eşit şekilde paylaşılması söz konusudur. Bu sözleşme yapılırken hangi malların edinilmiş mal olarak değerlendirildiğinin bilinmesinde yarar vardır. Örneğin, eşlerden birine bir akrabasından miras olarak kalan mallar, edinilmiş mal değildir. Bunlar, kişisel mal olarak değerlendirilir. Ya da herhangi bir şans oyunundan kazanılan para, edinilmiş mallar kategorisinde değerlendirilmez. Bu da kişisel mal olarak ele alınan bir gelirdir. Bir malın edinilmiş mal olabilmesi için eşlerin emekleri karşılığında alınmış olması durumu esastır. Buna göre kişinin çalışıp kazandığı ücret ile alınan her şey edinilmiş mal olarak değerlendirilir.

MUTLAKA OKUMALISIN  Çekişmeli Boşanma Davası Nedir? Süreci Nasıldır?

Mal ayrılığı sözleşmesinde eşler kendilerine ait olan bütün mallardaki haklarını koruyabilirler. Bu mallardan hiçbir şekilde diğer eşin yararlanması söz konusu değildir. Bir eşin diğerinin şahsına ait mal varlığına herhangi bir müdahalesi mümkün olamaz.

Paylaşmalı mal ayrılığı sözleşmesinde eşler aileyi ilgilendiren ve ortak kullanım için alınarak ailenin geleceği için yapılan yatırımları paylaşma hakkına sahip olurlar. Ancak bu malların dışında eşlerin kendi şahsına ait olan malların paylaşımı söz konusu değildir. Ayrıca eşlerin şahsi borçları da kendi sorumluluğundadır.

Mal ortaklığı sözleşmesi ise eşlerin kendi şahıslarına ait olan mallar da dahil olmak üzere tüm malların paylaşımını içermektedir. Bu tür bir evlilik sözleşmesi ortak malları ve diğer bütün malları eşit bir şekilde paylaşmaya yöneliktir.

evlilik sözleşme örneği

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Evlilik sözleşmelerinin düzenlenmesinde esas olan, olası bir boşanma halinde mahkemenin kabul edeceği yasal nitelikte düzenlenen bir sözleşme imzalanmasıdır. Bunun için sözleşmenin noter tarafından onaylanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca kanuni prosedüre uygun bir evlilik sözleşmesi yapabilmek için aile avukatlarından yardım alınabilir. Çünkü sözleşmenin geçerli olabilmesi için çiftlerin taleplerinin kanuna uygun olması gerekir. Avukatlar taleplerin kanuna uygunluğunu denetlemek için en yetkili kimselerdir. Eğer bir evlilik sözleşmesi, yasaların onaylamadığı talepleri içeriyorsa, bu konuda eşlerin anlaşmalarının hiçbir hükmü kalmaz. Bu şekilde yapılan bir sözleşme kanun nazarında geçersiz kılınır.

Evlilik sözleşmelerinde noter onayının alınması için sözleşme ile birlikte notere gitmek ve sözleşmeyi yazılı ya da sözlü bir şekilde notere beyan etmek gerekir. Eğer beyan sözlü şekilde yapıldı ise, sözle beyan edilen ifadeler noter tarafından yazılacak ve sözleşme oluşturulacaktır. Ardında da sözleşmenin taraflarca imzalanması ile evlilik sözleşmesi işlemi tamamlanır.

Evlilik Sözleşmesi Ne Zaman Yapılır?

Halk dilinde evlilik sözleşmesi olarak bilinen mal rejimi sözleşmesi edinilmiş malların anlaşmalı olarak paylaşılmasıdır. Sözleşme iki farklı dönemde de hayata geçirebilir. Çiftler dilerse evlilik öncesinde ki nişanlılık döneminde evlilik sözleşmesi yapabileceği gibi evlendikten sonra da bu sözleşmeyi hazırlayabilirler.

MUTLAKA OKUMALISIN  Velayet Davası Nedir? Velayet Davası Ne Kadar Sürer?

Evlendikten Sonrada Sözleşme Yapılır Mı?

Evlilik sözleşmesi süreç bakımından taraflara oldukça esnek davranmaktadır. Genellikle evlilikten önceki dönemde hazırlanmasına rağmen sözleşmeler evlendikten sonrada hazırlanıp hayata geçirilebilir.

Bununla birlikte istenmesi halinde evlilik töreni sırasında da bu sözleşme yapılabilir ancak uzmanlar en uygun zamanın evlilik öncesi dönem olduğu konusunda hem fikirdir. Çünkü evlilik sonrasına bırakılan sözleşmelerde taraflardan bir tanesi vazgeçebilir ve istenmeyen durumlar ile karşılaşılabilir. Bu yüzden nişanlılık döneminde bu mal varlığı dağıtımının yapılmış olması iki taraf içinde daha uygun olacaktır.

Sözleşme Sonradan Değiştirilebilir Mi?

Eğer çiftler evlilik öncesinde bir sözleşme hazırlamışsa evlilik sonrasında üzerinde değişikliklere gidebilirler. Farklı bir evlilik sözleşmesi hazırlayıp malların dağıtımı konusunda yeni kararların alınmasına da izin verilmektedir.

Evlilik Sözleşmesi Örneği

Evlilik sözleşmesi nesnel bir olgu olmadığı için tek bir örnek vermek doğru olmayacaktır. Sözleşmeyi hazırlayan tarafların mal varlığı değişebilir veya üzerinde durulacak konular farklılık gösterebilir. Bu yüzden mal rejimi sözleşmesi veya aynı anlama gelen evlilik sözleşmesi hazırlanırken uzman bir boşanma avukatı desteği almanız sürecin daha sağlıklı ilerlemesini katkı sağlayacaktır.

Evlilik sözleşmesi için başvuracağınız noterlerde örnek sözleşme kağıtları olacaktır ancak bunların yetersiz bilgiler olduğunun altını çizmemizde yarar görüyorum. Sözleşme hazırlanırken tarafların istekleri dikkate alınarak şahsa özel oluşturulmalıdır. Bu yüzden tarafların isteklerini prosedürlere uygun bir şekilde işleyecek olan uzman bir boşanma avukatı hem süreci hızlandıracaktır hem de sözleşme sonrasında oluşabilecek hata riskini en aza indirecektir.

Evlilik Sözleşmesi Ne Zaman Yapılır?

Halk dilinde evlilik sözleşmesi olarak bilinen mal rejimi sözleşmesi edinilmiş malların anlaşmalı olarak paylaşılmasıdır. Sözleşme iki farklı dönemde de hayata geçirebilir. Çiftler dilerse evlilik öncesinde ki nişanlılık döneminde evlilik sözleşmesi yapabileceği gibi evlendikten sonra da bu sözleşmeyi hazırlayabilirler.

MUTLAKA OKUMALISIN  Boşanma Sürecinde 5 Altın Kural

evlilik sözleşmesi ne zaman yapılır

Evlendikten Sonrada Sözleşme Yapılır Mı?

Evlilik sözleşmesi süreç bakımından taraflara oldukça esnek davranmaktadır. Genellikle evlilikten önceki dönemde hazırlanmasına rağmen sözleşmeler evlendikten sonrada hazırlanıp hayata geçirilebilir.

Bununla birlikte istenmesi halinde evlilik töreni sırasında da bu sözleşme yapılabilir ancak uzmanlar en uygun zamanın evlilik öncesi dönem olduğu konusunda hem fikirdir. Çünkü evlilik sonrasına bırakılan sözleşmelerde taraflardan bir tanesi vazgeçebilir ve istenmeyen durumlar ile karşılaşılabilir. Bu yüzden nişanlılık döneminde bu mal varlığı dağıtımının yapılmış olması iki taraf içinde daha uygun olacaktır.

Sözleşme Sonradan Değiştirilebilir Mi?

Eğer çiftler evlilik öncesinde bir sözleşme hazırlamışsa evlilik sonrasında üzerinde değişikliklere gidebilirler. Farklı bir evlilik sözleşmesi hazırlayıp malların dağıtımı konusunda yeni kararların alınmasına da izin verilmektedir.

Evlilik Sözleşmesi Örneği

Evlilik sözleşmesi nesnel bir olgu olmadığı için tek bir örnek vermek doğru olmayacaktır. Sözleşmeyi hazırlayan tarafların mal varlığı değişebilir veya üzerinde durulacak konular farklılık gösterebilir. Bu yüzden mal rejimi sözleşmesi veya aynı anlama gelen evlilik sözleşmesi hazırlanırken uzman bir boşanma avukatı desteği almanız sürecin daha sağlıklı ilerlemesini katkı sağlayacaktır.

Evlilik sözleşmesi için başvuracağınız noterlerde örnek sözleşme kağıtları olacaktır ancak bunların yetersiz bilgiler olduğunun altını çizmemizde yarar görüyorum. Sözleşme hazırlanırken tarafların istekleri dikkate alınarak şahsa özel oluşturulmalıdır. Bu yüzden tarafların isteklerini prosedürlere uygun bir şekilde işleyecek olan uzman bir boşanma avukatı hem süreci hızlandıracaktır hem de sözleşme sonrasında oluşabilecek hata riskini en aza indirecektir.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Call Now Button