Boşanma İşlemleri Nasıl Yapılır?

boşanma işlemleri

Boşanma süreci belli bir prosedürü içermektedir. Çiftlerin boşanma talebi ile dilekçe sunmalarından davanın görülmesi ve sonuçlanmasına kadar olan her aşamada uyulması gereken bazı kurallar mevcuttur. Bu süreçte başarılı bir boşanma avukatı ile çalışmak, işlemlerin gerektiği gibi ilerlemesine yardımcı olacaktır. Boşanma sürecinde ilk olarak dilekçenin hazırlanması ve davanın açılması söz konusudur. Ancak bundan önce çiftlerin boşanma taleplerini neye dayandırdığı, bu sebepler için öne sürülecek olan kanıtlar, çiftlerin bu boşanmadan taleplerinin neler olduğu gibi konular boşanma avukatı ile görüşülmeli ve dilekçe buna göre hazırlanılmalıdır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati

Boşanma Dilekçesinin Hazırlanması

Boşanma dilekçesinin hazırlanmasında son derece dikkatli olmak gerekmektedir. Çünkü bu dilekçe boşanma işlemleri için ana hatları oluşturacaktır. Türk Medeni Kanunu, hangi durumların ve davranışların boşanma sebebi olacağını açıkça ifade etmektedir. Hazırlanan dilekçede belirtilen sebeplerin kanunlarda ifade edilen boşanma sebepleri ile örtüşmesi gerekmektedir. Dilekçede kullanılacak üslubun hukuki üslubu içermesi, dava için öne sürülen iddiaların kanıtlanması için gereken delillere sahip olmak ve bunların dilekçe üzerinde beyan edilmesi şarttır. Çiftlerin boşanma davasında dinlenilmesine ihtiyaç duyulan tanıklar varsa bunların kimler olduğu konusunda açıklamaların da boşanma dilekçesinde yer almasına ihtiyaç vardır. Dilekçe bu gereklere uygun olarak hazırlandığı durumda, dava sürecinin hızlanması ve çok daha kolay bir boşanma süreci söz konusu olacaktır.

Boşanma dilekçesi hazırlanırken, bu konuda sunulan hazır dilekçe örneklerini mümkünse kullanmamak, doğru bir seçimdir. Hazır dilekçe örnekleri, çiftleri boşanma sürecine getiren durumları özetlemek için yeterli değildir. Hazırlanacak dilekçelerin kişiye özel olarak yazılması, elzem bir meseledir. Böylelikle çok daha net bir şekilde durum özetlenecek ve gerek davanın görülme sürecinde gerekse karar aşamasında etkili olunacaktır.

MUTLAKA OKUMALISIN  Miras Hukuku Nedir?

Gereklerine uygun bir boşanma dilekçesinde davanın tarafları açıkça belirtilmeli, davanın açılması için sebeplerin neler olduğu, boşanmadan tarafların beklentileri ve talepleri mutlaka ifade edilmelidir.

Boşanma Davasının Açılması

Dilekçenin hazırlanmasından sonra boşanma işlemleri, davanın açılması ile devam edecektir. Dava aile mahkemelerinde açılmaktadır. Bunun için boşanma talebinde bulunan çiftler, son altı ay içerisinde ikamet ettikleri bölgedeki aile mahkemesine başvurulabilir. Aile mahkemelerinin bulunmadığı bölgelerde ise, Asliye Hukuk Mahkemelerine boşanma davası talebi ile başvurulabilir.

Boşanma davasının açılması sırasında boşanma talebinde bulunan kişi bizzat mahkemeye başvurarak, davayı açabilir. Bu başvuru boşanma avukatı ile birlikte de yapılabilir.

Boşanma Davalarında Gerekli Belgeler

Boşanma davası açılırken mahkemeye sunulacak belgelerin eksiksiz şekilde hazırlanması önemlidir. Dava dilekçesinin dışında, tarafların mahkemeye sunacakları delil listesi ve tanık listesine de ihtiyaç duyulmaktadır. Mahkemeye sunulan kanıtlar davaların niteliğine göre değişmektedir. Örneğin söz konusu bir aldatma sebebi ile boşanma talebi varsa, bu durumda davacının aldatmayı mahkemeye ispat etmesi gerekir. Bunun için aldattığı iddia edilen eşin varsa uçak, otobüs gibi taşıma alanlarında veya otellerin güvenlik kameralarından alınan görüntüleri önemli bir rol oynar. Bunun haricinde telefon operatörlerinden yapılan konuşmaların kayıtları, sosyal medya platformlarında yapılan bazı paylaşımlar, fotoğraflar ve whatsapp gibi iletişim araçlarındaki yazışmalar, mahkemede kanıt olarak kullanılmaktadır.

Boşanma davalarında eşlerin şiddet uyguladığını kanıtlamak için karakol kayıtları, doktor raporları önemli bir kanıt olarak kabul edilmektedir. Davacının boşanma işlemleri sırasında bu belgeleri temin etmesi son derece önemlidir.

Boşanma işlemlerinde mahkemeye sunulacak olan belgelerden biri olan tanık listesinin hazırlanmasında da dikkatli olunmalıdır. Bu listede hangi tanığın hangi konuya şahitlik edeceği mutlaka bildirilmeli ve tanıkların mahkeme gününde mutlaka hazır bir şekilde mahkeme salonunda olmaları gerekir. Tanıkların beyanları boşanma işlemlerinin karara bağlanmasında büyük bir rol oynamaktadır.

MUTLAKA OKUMALISIN  Nafakanın Uyarlanması Davası

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati

Boşanma Avukatı arıyorsanız hemen bizi arayın: 0216 474  1244

Diğer Yazılarımız:

Şiddet Nedeniyle Boşanma Davası

Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası

Click to rate this post!
[Total: Average: ]
Call Now Button