Hızlı Ve En Kolay Nasıl Boşanılır?

hızlı ve kolay boşanma

Boşanmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda süreci uzatmak tarafları yıpratır. Eğer çiftin çocuğu varsa o da bu süreçten zaman uzadıkça olumsuz olarak etkilenir. Elbette aile birliğini dağıtmak çoğu zaman zordur ama ailenin bir arada kalması bazen çok daha kötüdür. Özellikle ülkemizde bunun birçok olumsuz örneğine rastlamak mümkündür.

 

En Kolay Boşanma Nasıl Yapılır?

Tarafların ikisinin birden boşanmayı istediği durumlarda boşanmak oldukça kolaydır. Medeni bir şekilde boşanmaya karar verebilen bir çift için kanunlar çok fazla sorun çıkarmamaktadır. Bu tip boşanmalara “Anlaşmalı Boşanma” denir. Anlaşmalı boşanma bir avukat eşliğinde gerçekleştirilebilir ya da sadece dilekçe bölümünü avukata yazdırılabilir. Bu dilekçe ile en yakın Aile Mahkemesine başvuru yapılarak boşanma tek celsede gerçekleştirilebilir. Bu davayı kadın veya erkek tek başlarına açabilecekleri gibi beraber de açabilir. Yalnız dilekçede “Anlaşmalı Boşanma” istendiğinin belirtilmesi önemlidir. Ayrıca tarafların kimlik ve adres belgelerinin dilekçede tam olarak doğru yazılması gerekmektedir. Çünkü bu mahkeme çağrısı adrese tebliğ olunur. Bu tebliğler bölgenin yoğunluğuna göre 1 haftadan başlayarak yapılır. Adres doğru ise ve taraflar tebliği imzalı olarak kabul ederse belirlenen mahkeme tarihinde de şahsen bulunurlarsa boşanma konusunda çok mesafe kat edilmiş olur. Yine bölgenin yoğunluğuna göre 1 ile 3 ay içerisinde bir mahkeme tarihi belirlenir.

Anlaşmalı boşanmalarda çiftin mal ve çocuk paylaşımına dair istekleri dilekçede bulunabilir. Çift, mal ve çocuk paylaşımı ve isteniyorsa nafaka konularında anlaşırlar, bunu yazılı olarak imzalarlar ayrıca aile birliklerinin hiç bir şekilde devam etmeyeceğine hakimi inandırırlarsa tek celsede boşanma gerçekleşir. Şiddetli geçimsizlik anlaşmalı boşanmalarda genellikle yeterli boşanma sebebidir. Boşanma kararı hakim tarafından mahkemede ilan edilir. Çiftin boşanmaktan vazgeçmelerine olanak verilmesi açısından kararın 15 gün askı süresi vardır. Bu askı süresi içerisinde boşanmanın kabul edildiğine dair karşılıklı olarak imza verilir ise artık boşanma tam anlamıyla gerçekleşir. Taraflara ayrıca boşanmanın gerçekleştiğine dair ikinci bir tebliğde bulunulur. Bu şekilde anlaşmalı boşanma aile bireylerini yıpratmayan en kolay gerçekleşen boşanma biçimidir.

MUTLAKA OKUMALISIN  Türkiye'de Yabancılara Çalışma İzni Nasıl Alınır?

 

Çiftlerden Biri Sorun Çıkarıyorsa Boşanma Nasıl Yapılır?

Çiften, kadın veya erkeğin boşanmayı istememesi durumunda boşanma, zor ve uzun süren dava sürecine girebilir. Özellikle kadın tarafının boşanmayı istememesi, boşanmayı zorlaştıran bir etmendir. Tek tarafın istemediği boşanmalara “Çekişmeli Boşanma” denir ve adından da anlaşılacağı gibi zor bir süreçtir. Bu durumda boşanmayı isteyen taraf mutlaka iyi bir avukat tutmalıdır. Mali durumu yeterli olmayan kadınlara talep edilirse devlet tarafından avukat atanmaktadır. Eşlerden birinin diğerini aldatması ilk boşanma nedenlerinden biridir ve mahkeme içinde ispatlanırsa dikkate alınmaktadır.

Eşlerden birinin diğerine kötü davranması, şiddet uygulaması ve onur kırıcı davranış ve sözleri söylemesi de boşanma davası açmak için yeter sebepler olarak Medeni Kanunda yer alır. Sürekli aşağılanan bir eş fiziksel şiddet görmese de dava açabilir. Bunun rapor ve şahitler eşliğinde ispatı boşanmayı kolaylaştırır. Bu bakımdan darp görüldüğü takdirde bunun resmi olarak belgelendirilmesi mutlaka yapılmalıdır. Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işlerse ve bu belgelendirilirse diğeri ona boşanma davası açabilir. Yalnız bu konuların hepsinde hak geçim süresi vardır. Bu süre dolmadan mahkemeye başvurulmalıdır. Evi terk eden eşe dava açılabilir. Özellikle bu süre ispatlı bir şekilde 6 ay ve daha uzun süre ise. Akıl hastalığı bulunan eşe dava açılabilir. Ayrıca daha birçok neden boşanma davası açamaya sebep olabilir. Örneğin altını ıslatmak, yıkanmamak, tarafların aile büyüklerine kötü davranması, eşin çalışmasına engel olmak gibi. Burada önemli olan davanın erken dönemde ve mümkün olan en iyi delilerle açılmasıdır.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Call Now Button