Nafakanın Uyarlanması Davası

nafakanın uyarlanması davası

Evli çiftler birçok sebepten ötürü evlilik akdini sonlandırabilmektedir. Boşanma konularında en çok velayet ve nafaka durumları ile mücadele edilir. Nafakanın verilecek birçok türü bulunmaktadır. Nafaka, boşanma davası sürerken ya da boşanma davasının sona ermesinden sonra maddi olarak zorluğa düşecek olan kişiye bağlanan ve her ay ödenmesi gereken para olarak ifade edilebilir. Her nafaka türü için farklı şartlar gerekir. Bu şartların yerine getirilmiş olması durumunda ancak alınabilir. Ancak tüm bunların öncesinde nafaka talebinde bulunacak olan kişinin nafaka davası açması gerekir. Değişen zaman, hayatın zorlaşması gibi durumlarda nafakanın alıcıya yetmemesi görülebilir. Böyle durumlarda da nafakanın uyarlanması davası açılabilmektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati

Nafaka Almak veya Alamamak

Boşanan çiftler arasında oluşabilecek olan nafaka davalarında bazı durumlarda kişiye nafaka verilip verilemeyeceği tartışılmaktadır. Bu nedenle oldukça dikkat edilecek durumlar ile karşılaşılmaktadır. Kişinin nafaka alabilmesi için bazı koşullar vardır. Bunlar;

 • Düşük gelire sahip ya da geliri olmayan kişiler
 • İş akdi sona erdirilmiş, yani işten kovulmuş ya da işten çıkartılmış kişiler
 • Ev hanımları
 • Asgari ücretle çalışan eşler
 • Geçici işlerde çalışan düzenli bir işi ve geliri olmayan eşler yoksulluk nafakası alabilirler.

Bu durumların dışında kişinin nafaka davası alamayacağı durumlar da meydana gelebilir. Bunlar;

 • Resmi olarak evli olmasa da fiili olarak başkası ile evli gibi yaşayan kişiler
 • Belirli bir gelire sahip, boşanma sonrası yoksulluk çekmeyecek kişiler
 • Maaşı, aylık geliri, dul aylığı, emekli maaşı, yaşlılık maaşı gibi düzenli gelire sahip kişiler
 • Yeterli miktarda sosyal yardım alan, kira geliri olan, yurtdışından gelire sahip, işsizlik maaşı olan kişiler
 • Mesleği olan, mesleğini icra eden ve buna bağlı olarak belirli bir kazanca sahip kişiler
 • Memur olan eşler
 • Kumar bağımlısı eşler
 • Eşi ile aynı gelire sahip eş
 • Eşi yoksul olan kişi boşanma sonrası yoksulluk nafakası alamaz.
 • Bankada belirli bir miktarda parası olan, faiz gelirine sahip eşler
 • Mesleğe sahip ya da belirli bir yeteneğe sahip fakat bunu isteyerek kullanmaktan imtina eden kişiler
MUTLAKA OKUMALISIN  Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Nafakanın Artışı

Yargıtay içtihatlarında nafakanın uyarlanması hususunda “…nafaka iradı, tarafların yaptıkları sözleşmeye dayansa bile şartları oluştuğu takdirde artırılabilir veya azaltılabilir. Aksi düşünce “güven” ilkesine aykırı düşer. Zira davacının sözleşme (protokol) ile elde ettiği statüye beslediği güven, dayalı borçlunun sosyal ve ekonomik durumunun bu özel statüyü koruyacak seviyeden daha aşağı düşmediği (kötüleşmediği) veya hakkaniyet bunu gerektirmediği sürece sarsılıp boşa çıkarılamaz” ifadeleri yer almaktadır.

Kanunda yer alan düzenlemeler ve Yargıtay görüşü de dikkate alındığında görüldüğü üzere, şartların değiştirmesi yahut hakkaniyetin gerektirmesi hallerinde iştirak nafakası dava yolu ile arttırılabilir, azaltılabilir ya da kaldırılabilir. Buna uygulamada nafakanın uyarlanması davası adı verilir. Burada nafaka ödeyen ya da alan eşin mevcut durumunun değişmesi veya hakkaniyetin talebi haklı göstermesi gerekir. Örneğin nafaka ödeyen eşin mali durumu kötüleşirse veya nafaka alacaklısı büyük bir miras sahibi olursa nafakanın uyarlanması talep edilebilir. Burada bakılacak en önemli husus şudur ki değişen şartlar, nafakaya esas teşkil eden duruma ilişkin olmalıdır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN BOŞANMA AVUKATI SAYFAMIZI ZİYARET EDİN.

www.cetinkayahukuk.com/bosanma-avukati

Diğer Yazılar:

Nafakanın Uyarlanması Davası

Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

Velayet Davası

Nafaka Davası Açma

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur

Click to rate this post!
[Total: Average: ]
Call Now Button