İhanet Nedeniyle Boşanma Davası

anlaşmalı boşanma şartları nelerdir

Boşanma sebepleri, özel sebepler ve genel sebepler ve özel sebepler olarak ikiye ayrılıyor. İhanet yani aldatma ise özel sebepler arasında yer alıyor ve ihanet sebebiyle açılan boşanma davaları çekişmeli olarak görülüyor. Aldatma yani zina eşlerden birinin evlilik birliği devam ederken eşini aldatması anlamına geliyor ve bu sebepten görülen dava ise Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesi gereği özel yargılama usulleriyle sürüyor.

 

Zina Nedir?

Evli bir kişinin eşi dışında bir kimseyle cinsel ilişkide bulunmasına zina deniyor. Ancak karıştırılmaması gereken bir nokta var: Bir eşin bir başkasıyla öpüşmesi, ya da bir başkasına dokunması zina suçu sayılmıyor. Bu gibi durumlarda boşanma davası açılacaksa “haysiyetsiz yaşam sürme” üzerinden dava açılması gerekiyor. Zinanın varlığı mahkeme tarafından tespit edildiği takdirde, zina özel boşanma sebebine bağlı olarak boşanma kararı veriliyor. Üstelik bu durumun ispat edilmesi halinde mahkeme tarafların diğer kusur durumlarına bakmıyor ve boşanmaya hükmediyor.

 

İhanet Nedeniyle Boşanma Davası Açma Süresi

Boşanmaya sebep aldatmaysa, zinanın öğrenilmesinden itibaren 6 ay içinde boşanma davası açma hakkı bulunuyor. Ancak burada önemli bir hak daha var: Boşanma sebebi geç öğrenilmiş olabilir böyle bir durumda dava açma süresi aldatmanın gerçekleşmesinden 5 yıl sonra zaman aşımına uğruyor.

Eğer aldatılan eş zinayı affediyorsa dava açma hakkı da ortadan kalkıyor. Zinayı affetme sözlü veya yazılı olabildiği gibi eşler arasında sergilenen davranışlarla da anlaşılabiliyor. Örneğin; aldatılmasına rağmen, eşinin mesajları ve çağrıları üzerine evine dönen kişi, zinayı affetmiş sayılıyor.

MUTLAKA OKUMALISIN  İşçinin, işverenden izin almaksızın işe gelmemesi işverene iş sözleşmesini fesih hakkı verir mi? İşçinin mazereti devamsızlık sayılır mı? İşveren, işçi işe gelmedi diyerek iş sözleşmesini fesih edebilir mi?

 

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılıyor?

İhanet nedeniyle boşanma davası özel bir sebep olarak yalnızca bu sebeple açılabiliyor. Ancak hem aldatma hem de şiddetli geçimsizlik gibi genel sebepleri içeren bir dava şeklinde de boşanma davası açabilme hakkı bulunuyor. Öte yandan Aile Mahkemesi ortadaki zina iddiası ispatlanırsa boşanmaya dair kararını bu sebep üzerinden veriyor ve her iki taraf için de davadan daha farklı sonuçlar alınabiliyor. Zina iddiası ispatlanmazsa boşanma kusurlarının değerlendirilmesi üzerinden sonuçlanıyor ve hakimin kararları da buna göre oluyor.

Yani buradan anlaşılacağı üzere eğer yalnızca aldatma nedeniyle boşanma davası açılıyor ancak bu iddia ispatlanamıyorsa mahkeme davayı reddediyor.

 

İhanet Nedeniyle Boşanmalarda Aldatmanın İspatlanması ve Deliller

Aldatılan kişi, zina iddiasını her somut olayın özelliklerine göre çeşitli delillerle ispatlama yoluna gidebilir. Bunun için de delili ispat edecek her türlü araçtan faydalanabilir. Bu araçları şu şekilde sıralayabiliriz:

 

  • Tanık beyanları,
  • Telefon görüşme kayıtları veya içerikleri, mesajlar,
  • Günümüzde çok sık kullanılan bir uygulama olan whatsapp mesajları,
  • İhaneti ispat etmek amacıyla yalnızca bir kereliğine yapılmış olan ses kaydı,
  • Sosyal medya içerikleri,
  • Uçak veya otel kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri,
  • Fotoğraflar, video kayıtları
  • Başka bir nedenle savcılık tarafından başlatılan soruşturma dosyasında yer alan evraklarda zinaya dair ifadeler,
  • Banka kayıtları, kredi kartı ekstresi.

 

Zina İspatında Yargıtay’ın İlkeleri

Aldatmanın ispatı konusunda Yargıtay tarafından belirlenmiş bazı ilkeler bulunuyor. Buna göre kadın veya erkeğin yalnızken ortak konuta karşı cinsten birini alması halinde zina ispat edilmiş sayılıyor. Eşlerden birinin karşı cinsten biriyle düzenli bir şekilde gece-gündüz telefon görüşmesi yapması da aldatmanın ispatları arasında yer alıyor. Eşlerden biri evlilik dışı ilişki kurarak başka birinden çocuk sahip olduysa aldatma direkt olarak ispatlanmış oluyor.

MUTLAKA OKUMALISIN  Yıllık 270 Saati Aşan Fazla Çalışma İşçiye Fesih Hakkı Verir Mi ?

Aile Mahkemesinin kesin delillerle bağlı olmadığının altını çizelim. Hakim, aldatmayı ispat eden olaylarla ilgili olarak tarafların yemin etmesini isteyemiyor ancak tüm deliller toplandıktan sonra aldatmanın gerçekleşip gerçekleşmediğine hükmediyor.

 

İhanet Davalarında Ses ve Video Kayıtları Delil Sayılıyor mu?

Eşlerden biri aldatıldığını düşünüyor ve bunu ispat etmek için uğraşıyorsa, eşinin telefonunu dinleme, kamera kaydına alma veya yüz yüze konuşulanları kaydetme hakkına sahip. Tabi yalnızca bir kereliğine… Bu kayıtlar aldatma nedeniyle açılan boşanma davalarında delil olarak kullanılabiliyor. Ancak bunların mahkemeye delil olarak sunulabilmesi için aldatmanın bu kayıtlarda da gerçekleşmiş olması gerekiyor. Alınan kayıtlar planlı ve sistematikse delil sayılmıyor.

Sistematik ve planlı bir şekilde, aldatma fiilinin ispatı amacı dışında yapılan ses, fotoğraf veya video kayıtları; konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, haberleşmenin gizliliğini ihlal ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarını doğuruyor. Bu noktada aldatmayı ispat edeceğim derken, suçlu durumuna düşmemek adına dikkatli olmakta fayda var.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ne Kadar Sürüyor?

Aldatma nedeniyle boşanma davasında aldatma eyleminin incelenmesi, gerekli araştırmaların yapılması, varsa tanıkların dinlenmesi, delillerin ispat edilmesi için bilirkişi raporu istenmesi olmak üzere birçok hukuki prosedür bulunuyor bu da ihanet nedeniyle açılan boşanma davalarını çekişmeli boşanma davaları içine dahil ediyor çünkü süreç her konunun detaylandırılması adına oldukça uzun sürebiliyor.

 

Aldatma nedeniyle açılan boşanma davalarında profesyonel bir avukat desteğinin çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Özellikle aldatılan tarafın herhangi bir hak kaybına uğramaması ve bununla birlikte incinen onurunun ve eğer durum öğrenildiyse toplumdaki itibarının onarılması için mahkemeden alacağı sonuçlar oldukça önem taşıyor. Mahkemenin yalnızca boşanmaya değil, aldatılan tarafa kayda değer bir tazminat ödenmesine hükmetmesi de oldukça önemli. Öte yandan, boşanma davasının hem çok kısa sürede sonuçlanması hem de boşanmadan kaynaklanacak velayet, tazminat, nafaka, mal paylaşımı gibi konularda hak kaybı yaşanmaması için iyi bir boşanma avukatıyla yol almak gerektiğinin altını bir kez daha çizelim. Böylelikle ortalama olarak 4 ila 6 celse arasında boşanma sonuçlanabiliyor.

MUTLAKA OKUMALISIN  Boşanma Sürecinde 5 Altın Kural

Aldatan eşin karşı tarafa dair iddiaları da süreçte etkili olabiliyor. Eğer aldatan taraf mahkeme kararlarına itirazda bulunursa dava süreci uzayabiliyor. Sonuç olarak, eğer anlaşmalı boşanma davası değilse boşanmak her zaman meşakkatli ve karmaşık bir süreç olarak ilerliyor ve her iki tarafı da yıpratıcı bir dönem bekliyor.

Click to rate this post!
[Total: Average: ]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button