Kategori Arşivleri: Blog

İşe İade Davası Ne Kadar Sürer?

ihbar süresi ne kadardır

İş Kanunun 20.maddesi ile düzenlenen ve güvence altına alınan İşe İade Davası, işçinin iş sözleşmesinin herhangi bir nedene bağlı kalınmadan fesh edilmesi durumunda açılabilir. Herhangi bir neden gösterilerek işten çıkarma yapıldıysa ve işçi bu nedeni doğru bulmuyorsa da dava açma hakkı vardır. İşe İade Davalarında işçi davacı ve işveren davalı konumundadır. İşe iade davasının açılmasının […]

İş Sözleşmesinin Haksız Feshi

iş sözleşmesi haksız feshi

İşverenlerin ve çalışanların karşılıklı olarak haklarını korumak amacı ile yapılan iş sözleşmeleri, kanunlarla belirlenen belli kurallar çerçevesinde imzalanır. Bu sözleşmenin haksız biçimde feshedilmesi durumunda ise, birtakım kanuni yaptırımlar mevcuttur. Bir iş sözleşmesinin haksız olarak feshedilmesinin getirdiği bu yaptırımlardan önce, iş sözleşmelerinin geçersiz fesih sebeplerinin neler olduğunu bilmek gereklidir. İş Sözleşmesinin Geçersiz Fesih Nedenleri İş sözleşmesinin […]

Boşanma Davasında Ortak Velayet- Emsal Yargıtay Kararı

velayetin değiştirilmesi davası ve şartları

T.C. YARGITAY HUKUK DAİRESİ 2016/15771 2017/1737 20.2.2017 YABANCILARIN VELAYET DÜZENLEMESİ TALEBİ ( Davacı Yabancı Baba Evlilik Dışı Ortak Çocuğunun Velayetinin Anne ve Babaya Verilmek Suretiyle Velayetin Ortak Düzenlenmesini İstediği – “Ortak Velayet” Düzenlenmesinin Türk Kamu Düzenine “Açıkça” Aykırı Olmadığı/İşin Esasına Girilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği ) YABANCI BABANIN EVLİLİK DIŞI ORTAK ÇOCUĞUNUN VELAYETİN ORTAK DÜZENLENMESİNİ […]

İş Güvencesi Kapsamında İşçi Sayısı Hesabında Uluslararası Şirket Çalışanlarınında Esas Alınması

iş avukatı

T.C. YARGITAY HUKUK DAİRESİ 2015/34705 2016/3452 17.2.2016 DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü: KARAR : Davacı vekili, ziraat mühendisi olan davacının davalı şirkette 4.5.2012-25.11.2014 tarihleri arası organik tarım kontrolörü olarak çalıştığını, 24.11.2014 tarihinde eğitim yapılacağı bahanesi ile […]

Mal Paylaşım Davası

kira hukuku avukatı

Boşanma davalarında en çok sorun yaratan konulardan biri şüphesiz malların paylaşımıdır. Evlilik birliğiyle birlikte maddi kaynakların paylaşımı çoğu kez boşanma davasının uzamasına ve daha çekişmeli geçmesine neden olur. Böyle durumlarda Mal Paylaşım Davası boşanma kararı kesin yargıdan çıktıktan sonra açılır.   01.01. 2002 Tarihinden Önce Edinilen Mallar Medeni Kanuna göre 1 Ocak 2002 tarihinden önceki […]

İşten Çıkarılıyorum, Ne Yapmalıyım?

işa iade nasıl olur

İşveren tarafından feshedilen iş sözleşmesi, işten çıkarılan işçi için bazı büyük sorunlar meydana getirebilir. Bu yüzden işten feshedilmekte olan işçi bu süreç boyunca yasal haklarının farkına varmalı ve bunları en doğru şekilde kullanmayı bilmelidir. Aksi takdirde bu süreçten herhangi bir kazanç elde etmek yerine mahrum olabilir. Fesih süreci boyunca işçi çok dikkatli olmalı ki bu […]

İş Davasında İstinaf Ve Temyiz Nasıl Yapılır?

kıdem tazminatı alma şartları nelerdir

İstinaf, iş davalarında yerel mahkemenin verdiği karara itiraz etme durumunda başvurulan kanun yollarından biridir. Yerel mahkeme kararında itiraz edilebilecek hususlar olduğunda taraflar bir üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesine başvurabilir. İstinaf davaları Bölge Adliye mahkemesinde görülür. Mahkemede karar ve itiraz eden tarafın itiraz ettiği hususlar incelenir. Gerekli görülürse yeni delil toplanır, tanık dinlenir veya keşif yapılır. […]

Boşanmak İstiyorum Ne Yapmalıyım?

hızlı ve kolay boşanma

Boşanmak İçin Ne Yapmalıyım? Boşanmaya gerçekten karar vermiş kişiler öncelikle boşanma işlemi için gerekli olan belgeleri hazırlamalıdır. Tüm belgelerin tamamlanmasının ardından da yazılan boşanma dilekçesi ile en yakın Aile Mahkemesine başvurulması gerekmektedir. Bazı bölgelerde aile mahkemesi bulunmamakta ve bu durumda da en yakın asliye hukuk mahkemesine başvurulabilmektedir. Eşlerden birinin 6 aydan daha uzun süreli farklı […]

Boşanmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

anlaşmalı boşanma protokolü nasıl hazırlanır

Boşanma davalarında gerekli evrakların belirlenmesinde öncelikle boşanmanın anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olduğu önem arz etmektedir. Çünkü anlaşmalı boşanmalarda her iki tarafında rızası söz konusu olduğu için hem süreç kısa sürmekte olup hem de tarafların dilekçeleri ile beraber bir de beraber hazırlayıp imzaladıkları sözleşmeyi mahkemeye sunmaları yeterli olmaktadır. Sözleşme içerisinde tarafların ortak kararları ile mal […]

Boşanmada Mal Kaçırma

kira tespit davası ve şartları

Boşanma davalarında sıklıkla karşılaşılan sorunlardan bir tanesi de taraflar arasında mal paylaşımından doğacak bazı etkileri görmemek adına taraflardan birinin mal kaçırması olayıdır. Sıklıkla karşılaşılan bu durumda hukuki bilgisi olmayan tarafların mağdur olması ve haklarını arayamama durumları da ortaya çıkabilmektedir. Bunların engellenmesi için kişilerin haklarını iyi bilmeleri ya da bu konuda uzman bir avukat tutmaları mağduriyetlerini […]

DMCA.com Protection Status