Kategori Arşivleri: Blog

İşçi Hangi Durumda İşe İade Davası Açabilir?

İşe iade davası; iş hukukunda en çok merak edilen konuların başında gelir. Çalışma hayatında en çok problem yaratan konulardan birisidir işe iade davası… Kanunda, iş sözleşmesinin nasıl sonlandırılacağı, iş sözleşmesini sonlandıran işçi ya da işverenin hangi durumlarda haklı sayılabileceği net olarak belirtilmiştir. İş Kanunu’na göre işçiye sağlanan iş güvencesi, sınırsız ve kesin değildir. İş Hukuku’na […]

İş Hukukunda İbraname Sözleşmesi

İş hukukunda ibraname sözleşmesi; iş hukukunda oldukça önemlidir. İş ilişkisinde borcun ibra yoluyla sona ermesi ve ibranamenin geçerliliği 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 420. maddesinde belirtilmiştir. İşverenler genellikle iş akdinin feshini takiben işçileriyle ileride bir problem yaşamamak ya da herhangi bir davaya maruz kalmamak için işçilerin bütün haklarını aldıkları yönünde ibraname imzalatırlar. İbra sözleşmesi nedir […]

İmar Planının İptali Davası

imar planı nedir

İmar planının iptali davası; vatandaşın imar planları ile ilgili itirazı sebebiyle açılır. İmar planları, basit çizimlerin ötesinde insan ve çevre ilişkisini esas alır. Modern imar planları; insan, çevre ve ilişkilerinde birey ve aile mutluluğunu, toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlık bir yapıya kavuşturma, yatırımlarda yer seçimleri ve gelişme eğilimlerini yönlendirme ve toprağı koruma kullanma […]

Düğün Takıları (Ziynet Eşyası) Davası

Düğün takıları (ziynet eşyası) davası; eşlerin boşanması durumunda açılabilir. Düğün esnasında hangi eşe takılmış olursa olsun bilezik, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, kolye, küpe gibi tüm ziynet eşyaları kadına aittir. Erkeğe takılan takılardan yalnızca erkeğin kullanımına özgü olabilecek örneğin erkek kol saati erkeğe aittir. Düğünde takılan tüm diğer takılar kadının kişisel eşyası olarak kabul […]

Deneme Süresinde İşten Ayrılma Veya Çıkarılma

Deneme süresinde işten ayrılma veya çıkarılma, iş dünyasında sıkça karşılaşılan bir durumdur. Deneme süresi; iş sözleşmesine eklenen bir maddeyle, çalışanın çalışma koşullarını görüp işe uygunluğuna bakması ve işverenin çalışanın üstlendiği işi yapma becerisini ölçtüğü süreçtir. İşçi ve işveren arasındaki ilişkiler bu süreçte başlar. Karşılıklı sorumluluk ve güven gerektiren deneme süresinde işçi işten ayrılmak isteyebilir ya […]

Arabuluculuk Nedir? Şartları Nelerdir?

arabuluculuk nedir şartları nelerdir

Arabuluculuk; bir özel hukuk uyuşmazlığının tarafı olan şahısların, özgür iradeleriyle seçtikleri tarafsız ve uzman olan üçüncü bir kişi yani arabulucu hakemliğinde, dava açılmadan önce ya da dava açıldıktan sonra başvurdukları uyuşmazlığı çözmeye yönelik bir yöntemdir. Arabuluculuk nedir sorusunun cevabı budur. Arabuluculuk; tüm uyuşmazlıkların mahkeme dışı, hızlı ve kesin bir biçimde çözülmesini sağlayan bir usul hukuku […]

Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası

çekişmeli boşanma

Aldatma (zina) nedeniyle boşanma davası; eşlerden birisinin aile birliği devam ederken diğer eşi aldatması nedeniyle Medeni Kanunun 161. Maddesi gereğince aile mahkemesinde açılan ve özel yargılama usullerine tabi olan bir dava türüdür. Zina, evli bir kişinin eşi dışındaki biriyle cinsel ilişkiye girmesine verilen addır. Eşlerin başka biriyle öpüşmesi, sarılması ya da dokunması gibi durumlar Medeni […]

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı herkesin sıkça merak ettiği bir konudur. Kıdem tazminatına hak kazanmak için iş sözleşmesinin ne şekilde feshedildiği önemlidir. Aynı işverene bağlı en az 1 yıl kıdemli çalışanlar, iş sözleşmeleri kıdem tazminatı hak eder biçimde sonlandırıldıysa kıdem tazminatını hak ederler. Belirli süreli iş sözleşmesinde kıdem tazminatı, yasalarda açıkça yer almayan bir konudur. Bu yüzden yargıtay […]

Miras Hukuku Nedir?

miras hukuku nedir

Miras hukuku; gerçek bir kişinin ölümü üzerine bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Yasal ve atanmış olmak üzere iki çeşit mirasçı vardır. Atanmış mirasçı; yasal olarak miras bırakan kişinin mirasçısı olmadığı halde, miras bırakan kişinin iradesiyle mirasçı olma hakkı kazanan kişilerdir. Yasal mirasçı ise zümreye yani dereceye sahip olan […]

Sigorta Primleri Eksik Yatırılan İşçinin Hakları

İş Kanunu gereğince, ister süreli ya da ister belirsiz süreli hizmet akdi söz konusu olduğunda, işveren işçiyi sigortalı olarak çalıştırmalıdır. Ayrıca işveren, işçinin gerçek maaşı üzerinde sigorta primlerini ilgili kuruma yatırmak zorundadır. Burada kural işverenin, işçinin aldığı brüt tutar hesaplanarak SGK’ya bu tutar üzerinden bildirim yapmasıdır. Bu primleri yatırma yükümlülüğü işverene aittir. Fakat uygulamada zaman […]

Call Now Button