Kategori Arşivleri: Blog

İstifa Eden İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı

istifa eden kişinin kıdem tazminatı

Kıdem tazminatı, bir çalışanın çeşitli nedenlerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu uyarınca vermiş olduğu bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatı bir anlamında çalışanın sigortasıdır. Kendi isteğiyle işten ayrılan yani istifa eden işçilerin bazı durumlarda kıdem tazminatı alma hakkı vardır. İstifa eden işçinin hakları nelerdir? İstifa eden tazminat alabilir mi 2018? Kendi isteğiyle işten ayrılan tazminat […]

Evlenen Kadının Kıdem Tazminatı Hakkı

evlenen kadının kıdem tazminatı hakkı

Çalışanlar arasında nikah tazminatı olarak da bilinen evlilik nedeniyle iş akdi feshi, 4857 sayılı İş kanunun 120. maddesinin yollamasıyla yürürlükte bulunan 1475 sayılı yasanın 14. maddesinde  belirtilen “bayan  işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde evlilik sebebiyle iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanacağı” hükme bağlanmıştır. Evlilik tazminatı yeni yasa gereğince verilen bu hak […]

Emeklilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Hakkı

emeklilik nedeniyle tazminat alma hakkı

Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi, işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağı durumları düzenlemiştir. Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi’nin 5. Fıkrası ise; işçiye belirli bir prim gün sayısını ve sigortalılık yılını doldurması durumunda kendi isteği ile işten ayrılma ve kıdem tazminatı alma hakkı tanır. Emeklilik Nedeniyle İş Akdi Feshinin Koşulları Nelerdir? Emeklilik nedeniyle […]

Askerlik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Alma

askerlik nedeniyle tazminat alma

Askerlik nedeni ile kıdem tazminatı alma birçok kişinin merak ettiği bir konudur. Mesleğini bırakmak, askerden döndükten sonra işine tekrar kabul almamak şüphesiz ki askerlik çağına gelen erkeklerin çok korktuğu bir durumdur. Ülkemizde her sene binlerce genç erkek, vatan hizmeti yapmak adına askere gidiyor. Sürekli bir işte çalışırken askere giden erkekler, döndüklerinde bıraktıkları işe tekrar kabul […]

15 Yıl 3600 Prim Gününe Bağlı Kıdem Tazminatı Hakkı

kıdem tazminatı avukatı

Mülga 1475 Sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte olan 14. Maddesine göre; işçinin istifa etmesi halinde hangi şartlarda kıdem tazminatı alacağı hususundaki en önemli nokta ilk işe giriş tarihidir. 15 yıl ve 3600 gün şartını yerine getiren ve kıdem tazminatı almayı hak eden çalışanların, 08.09.1999 tarihinden önce sigortası başlamış olmak zorundadır. Yani kıdem tazminatı ödenmesine dair koşullardan […]

 İş Ve İşçi Davaları Davası Ve Hakları Nelerdir? 

ihbar süresi ne kadardır

İş kanunu denilen şey, işçinin menfaati göz önünde bulundurularak düzenlenen haklar olarak tanımlanmaktadır. Bu haklar nelerdir?    İşçiye Eşit Davranış   İşverenin bünyesinde çalıştırdığı işçilerin hepsine eşit şartlarda davranması gerekmektedir. İşçinin dini, dili, ırkı, rengi, siyasi tarafı, düşünceleri her ne olursa olsun işveren eşit davranış sergilemek zorundadır. Aksi takdirde aykırı bir davranış tespit edildiğinde işçinin […]

İş Mahkemesine Dava Açma

İşçi ile işveren arasında çıkabilecek olası uyuşmazlıkların çözümü, iş hukukunun niteliği dikkate alındığında özel bazı düzenlemeleri gerektirmektedir. Bu sebeple ülkemizde iş mahkemeleri özel görevli bir ihtisas mahkemesi olarak düzenlenmiştir.    İş Mahkemelerinin Görevleri            İş mahkemeleri, iş davalarına bakmakla görevlidir. Hangi davaların iş davası olduğu konusu genel olarak iş mahkemesi kanununda düzenlenmekle birlikte bazı özel […]

İş Mahkemeleri Kanunu Arabuluculuk

Kısa bir süre öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek kanunlaşan 7036 sayı ile iş mahkemelerini kapsayan kanun ile iş dünyasında yeni bir sezon başlamakta. Birçok yeniliği getiren bu kanun içeriğinde neler var?    Arabuluculuk Ne demektir? Ne Tür Davalarda Arabuluculuk Yapılmalıdır?   İlk olarak zorunlu olacak şekilde dillendirilen arabuluculuk “davanın gereği olarak arabuluculuk ” […]

Koruma Kararı Nasıl Alınır?

mirasın hükmen reddi

Şiddet ve zor kullanma ne yazık ki çağımızın en büyük sorunlarının başında geliyor. Özellikle sorunlu boşanmalarda, taciz vakalarında, kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin ne yazık ki önüne geçilemiyor. Bu konuda hukuken insanları koruyan, anayasal düzenlemeler ve yasalar mevcut ve bunlar insanların kişisel hak ve özgürlüklerini ve bedensel güvenliğinin sağlanması adına bizleri güvence altına alıyor. […]

İşe İade Davası Ne Kadar Sürer?

ihbar süresi ne kadardır

İş Kanunun 20.maddesi ile düzenlenen ve güvence altına alınan İşe İade Davası, işçinin iş sözleşmesinin herhangi bir nedene bağlı kalınmadan fesh edilmesi durumunda açılabilir. Herhangi bir neden gösterilerek işten çıkarma yapıldıysa ve işçi bu nedeni doğru bulmuyorsa da dava açma hakkı vardır. İşe İade Davalarında işçi davacı ve işveren davalı konumundadır. İşe iade davasının açılmasının […]

DMCA.com Protection Status