Kategori Arşivleri: Blog

İmar Planının İptali Davası

imar planı nedir

0.0 00 İmar planının iptali davası; vatandaşın imar planları ile ilgili itirazı sebebiyle açılır. İmar planları, basit çizimlerin ötesinde insan ve çevre ilişkisini esas alır. Modern imar planları; insan, çevre ve ilişkilerinde birey ve aile mutluluğunu, toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlık bir yapıya kavuşturma, yatırımlarda yer seçimleri ve gelişme eğilimlerini yönlendirme ve toprağı […]

Düğün Takıları (Ziynet Eşyası) Davası

0.0 00 Düğün takıları (ziynet eşyası) davası; eşlerin boşanması durumunda açılabilir. Düğün esnasında hangi eşe takılmış olursa olsun bilezik, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, kolye, küpe gibi tüm ziynet eşyaları kadına aittir. Erkeğe takılan takılardan yalnızca erkeğin kullanımına özgü olabilecek örneğin erkek kol saati erkeğe aittir. Düğünde takılan tüm diğer takılar kadının kişisel eşyası […]

Deneme Süresinde İşten Ayrılma Veya Çıkarılma

0.0 00 Deneme süresinde işten ayrılma veya çıkarılma, iş dünyasında sıkça karşılaşılan bir durumdur. Deneme süresi; iş sözleşmesine eklenen bir maddeyle, çalışanın çalışma koşullarını görüp işe uygunluğuna bakması ve işverenin çalışanın üstlendiği işi yapma becerisini ölçtüğü süreçtir. İşçi ve işveren arasındaki ilişkiler bu süreçte başlar. Karşılıklı sorumluluk ve güven gerektiren deneme süresinde işçi işten ayrılmak […]

Arabuluculuk Nedir? Şartları Nelerdir?

arabuluculuk nedir şartları nelerdir

0.0 00 Arabuluculuk; bir özel hukuk uyuşmazlığının tarafı olan şahısların, özgür iradeleriyle seçtikleri tarafsız ve uzman olan üçüncü bir kişi yani arabulucu hakemliğinde, dava açılmadan önce ya da dava açıldıktan sonra başvurdukları uyuşmazlığı çözmeye yönelik bir yöntemdir. Arabuluculuk nedir sorusunun cevabı budur. Arabuluculuk; tüm uyuşmazlıkların mahkeme dışı, hızlı ve kesin bir biçimde çözülmesini sağlayan bir […]

Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası

çekişmeli boşanma

0.0 00 Aldatma (zina) nedeniyle boşanma davası; eşlerden birisinin aile birliği devam ederken diğer eşi aldatması nedeniyle Medeni Kanunun 161. Maddesi gereğince aile mahkemesinde açılan ve özel yargılama usullerine tabi olan bir dava türüdür. Zina, evli bir kişinin eşi dışındaki biriyle cinsel ilişkiye girmesine verilen addır. Eşlerin başka biriyle öpüşmesi, sarılması ya da dokunması gibi […]

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Kıdem Tazminatı

0.0 00 Kıdem tazminatı herkesin sıkça merak ettiği bir konudur. Kıdem tazminatına hak kazanmak için iş sözleşmesinin ne şekilde feshedildiği önemlidir. Aynı işverene bağlı en az 1 yıl kıdemli çalışanlar, iş sözleşmeleri kıdem tazminatı hak eder biçimde sonlandırıldıysa kıdem tazminatını hak ederler. Belirli süreli iş sözleşmesinde kıdem tazminatı, yasalarda açıkça yer almayan bir konudur. Bu […]

Miras Hukuku Nedir?

miras hukuku nedir

0.0 00 Miras hukuku; gerçek bir kişinin ölümü üzerine bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Yasal ve atanmış olmak üzere iki çeşit mirasçı vardır. Atanmış mirasçı; yasal olarak miras bırakan kişinin mirasçısı olmadığı halde, miras bırakan kişinin iradesiyle mirasçı olma hakkı kazanan kişilerdir. Yasal mirasçı ise zümreye yani dereceye […]

Sigorta Primleri Eksik Yatırılan İşçinin Hakları

0.0 00 İş Kanunu gereğince, ister süreli ya da ister belirsiz süreli hizmet akdi söz konusu olduğunda, işveren işçiyi sigortalı olarak çalıştırmalıdır. Ayrıca işveren, işçinin gerçek maaşı üzerinde sigorta primlerini ilgili kuruma yatırmak zorundadır. Burada kural işverenin, işçinin aldığı brüt tutar hesaplanarak SGK’ya bu tutar üzerinden bildirim yapmasıdır. Bu primleri yatırma yükümlülüğü işverene aittir. Fakat […]

Sendikal Fesih Nedeniyle İşe İade Davası

0.0 00 Çalışma hayatında önemli bir rolü olan sendikalar, işçilerin birlik içinde hareket etmelerini ve haklarını savunmalarını sağlar. Çalışanların pazarlık güçlerin arttırdıkları için çalışanları işverenlerin karşısında daha güçlü bir pozisyona getiren sendikalar, ücret zamları gibi işçilerin birçok hakkını koruyor ve kazanım sağlıyor. Bu durumda işverenler sendikaları tepkiyle karşılıyor ve sendikaya bağlı çalışanlara karşı baskı uygulayabiliyor. […]

Özel Okul Öğretmenlerinin Kıdem Tazminatı Hakkı

Özel Okul Öğretmenlerinin Kıdem Tazminatı Hakkı

5.0 01 Özel öğretim kurumlarında belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan öğretmenler, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na tabidir. Özel okul öğretmenlerinin kıdem tazminatı hakkı konusundan önce belirli süreli iş sözleşmesinin yasal tanımı yapılması gerekir. İş Kanunu gereğince belirli süreli iş sözleşmesi; belirli süreli işler için işçi ile işveren arasında gerçekleştirilen sözleşme ya da belli […]

Call Now Button DMCA.com Protection Status