Yazar Arşivleri: admin

İşverenin işçisine küfür etmesi, tehdit etmesi, tehdit etmesi, korkutması veya dövmesi halinde işçinin bildirimsiz fesih hakkı doğar mı?

4857 sayılı İş Kanunun 24.Madesi’nin II numaralı bendinin (b) fıkrası uyarınca, işveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler söyler veya davranışlarda bulunursa, işçinin iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı doğmaktadır. İşveren vekilinin davranışları da aynı hükme tabidir. İşveren ya da işveren vekillerinin çalıştırdıkları işçileri tehdit etmesi, gözdağı vermesi veya dövmesi halleri işçiye […]

İşçi işyerinde cinsel tacize uğrar da, işverene bildirmesine rağmen tedbir alınmazsa, işçi iş sözleşmesini tek taraflı fesih edebilir mi?

4857 Sayılı İş Kanunun 24.Maddesi’nin II numaralı bendinin (d) fıkrasında, işçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen işverenin gerekli önemleri almaması işçiye iş sözleşmesini derhal fesih hakkı verir ve kıdem tazminatı talebinde bulunur. Gerekli önlemler sözü ile anlatılmak istenen, işverenin, olayın tekrar etmemesi için […]

Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası

Medeni Kanun madde 162’de düzenlenen hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, mutlak, kusura dayalı ve özel boşanma sebebidir. II. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış  Madde 162- Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası […]

Ayrılık Kararı

Aile hukukunda boşanma sebeplerinden birinin gerçekleşmesi halinde muhakkak boşanma davası açılması gerekmemektedir. Boşanma yerine dava açan taraf ayrılık kararı da isteyebilir. Dava boşanmaya ilişkin ise, ancak ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir(MK 170/3). Dava yalnız ayrılığa ilişkinse, boşanmaya karar verilemez(MK 170/2). Boşanma veya ayrılık davası açıldığı sırada geçici önlemler hâkim tarafından […]

Terk Sebebiyle Boşanma

Terk,  eşlerden birinin evlilikten doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek amacı ile ortak konuta haklı bir sebep olmadan dönmemesidir. Diğer eşin ortak konutu terke zorlamak ya da haklı sebep olmadan onun ortak konuta dönmesini engelleme de terk sayılmamaktadır. Bu ikinci durumda ortak konuta dönmesi engellenen eş terk etmiş sayılmaz; ortak konuta dönmesini engelleyen eş ortak hayata son […]

Sağlık Sorunları Nedeniyle İş Akdi Feshi

Sağlık sorunları nedeni ile iş akdi feshi kıdem tazminatı – İş akdimi sağlık sorunları nedeniyle fesih edebilir miyim? Hastalandım iş sözleşmemi fesih edebilir miyim? Hastalandım kıdem tazminatı alabilir miyim? Çalıştığı işi yapması işçinin sağlık ve yaşamını tehdit etmeli ve bu tehlike o işi niteliğinden doğmalıdır. “Yaptığı işin işçinin sağlık ve yaşamı için tehlike arzetmesi”(iş.k.24/1-a) Bu […]

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması Haklı nedenle Fesih Nedenidir

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması Haklı nedenle Fesih Nedenidir. Sigorta primlerim eksik yatırılıyor ne yapmam gerekli. İş sözleşmemi sigorta primlerim eksik yatırıldığı için fesih edebilir miyim? Sigorta primleri eksik yatırılan işçinin hakları nelerdir. İşçinin sigorta primlerinin eksik yatırılması Sigorta primlerinin eksik yatırılması işverenin yasal çalışma koşullarına uymadığını gösterir. 4857 sayılı iş Kanunu’nun 24/f maddesi uyarınca işverenin […]

Fazla Mesai Ücretimi Alamıyorum İş Sözleşmemi Haklı Nedenle Fesih Edebilir Miyim?

Fazla mesai alacağının ödenmemesi haklı fesih sebebi midir?  İşçilik alacağı olan fazla mesaim ödenmiyor iş sözleşmemi sonlandırıp kıdem tazminatı alabilir miyim?  Fazla mesai sebebiyle iş sözleşmemi sonlandırabilir miyim? 4857 sayılı iş Kanunu’nun 24/e maddesi uyarınca işverenin fazla mesai ücretini ödememesi durumunda işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih etme hakkı bulunmaktadır. İşçi ücretinin yasa ve […]

Yıllık 270 Saati Aşan Fazla Çalışma İşçiye Fesih Hakkı Verir Mi ?

Fazla mesai yapıyorum karşılığını alıyorum iş sözleşme mi fesih edebilir miyim? İş sözleşmesinde işçinin 270 saate kadar çalışması maaşa dâhil edilmiş ve işçi sözleşme ile fazla mesai yapmaya onay vermiş işçi yıllık 270 saatten fazla mesai yapıyor (örneğin 300 saat) karşılığı maaş bordrosuna yansıtılıyor işçi 270 saatten fazla mesai yapıyorum diyerek karşılığını aldığı halde iş […]

İştirak Nafakası

İştirak nafakası nedir. “Boşanma davasında iştirak nafakası”, “yardım nafakası” -Eşimden boşanmak istiyorum çocuğumun masraflarını nasıl karşılarım “boşanma davasında nafaka” nasıl alınır. Nafaka ödenmezse ne yapmam gerekir. İmam nikâhlı eşimden çocuğum var nafaka davası açabilir miyim?  İştirak nafakası miktarı nasıl belirlenir. Çocuğumun masrafları arttı yeniden nafaka artışı talep edebilir miyim? -“İştirak nafakası”, velayet hakkı kendisine bırakılmayan […]

Call Now Button